Jabatan Perbendaharaan - Unit Hasil

mail   Emel       Cetak

JABATAN PERBENDAHARAAN

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 Menyemak dan memastikan setiap bayaran yang diterima di kaunter Majlis direkod setiap hari bagi penyediaan Buku Tunai. 11, 814 resit telah
dikeluarkan
100%
18, 341 resit telah
dikeluarkan
100%
7, 917 resit
telah
dikeluarkan
100%
3, 709 resit
telah
dikeluarkan
100%
1,949 resit
telah
dikeluarkan
100%
10,240 resit
telah
dikeluarkan
100%
2 Memastikan wang kutipan disimpan di bank pada hari kutipan atau tidak lewat dari hari kerja berikutnya. 19 kali
(hari bekerja)
100%
19 kali
(hari bekerja)
100%
21 kali
(hari bekerja)
100%
22 kali
(hari bekerja)
100%
 20 kali
(hari bekerja)
100%
 20 kali
(hari bekerja)
100%
3 Memastikan tuntutan bayaran yang telah lengkap dibayar dalam tempoh 7 hari. 729
100%
324
100%
513
100%
394
100%
461
100%
425
100%
4 Memastikan Bajet disediakan  dan diluluskan tidak lewat daripada bulan Oktober setiap tahun dan laporan Bajet dibentangkan setiap bulan di Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Kewangan. Bajet 2014 sedang dalam proses pengumpulan Bajet 2014 sedang dalam proses pengumpulan Bajet 2014 sedang dalam proses pengumpulan Bajet 2014 sedang dalam proses pengumpulan Bajet 2014 sedang dalam proses pengumpulan Bajet 2014 sedang dalam proses pengumpulan
5 Memastikan gaji dibayar mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara. Gaji bulan 1 diproses pada 16.1. 2013
100%
Gaji bulan 2 diproses pada 19.2. 2013
100%
Gaji bulan 3 diproses pada 19.3. 2013
100%
Gaji bulan 4 diproses pada 19.4. 2013
100%
Gaji bulan 5 diproses pada 16.5. 2013
100%
Gaji bulan 6 diproses pada 18.6. 2013
100%

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Menyemak dan memastikan setiap bayaran yang diterima di kaunter Majlis direkod setiap hari bagi penyediaan Buku Tunai. 8, 655 resit telah
dikeluarkan
100% 

 

 13, 101 resit telah
dikeluarkan
100%

 

6, 060 resit telah
dikeluarkan
100%

 

 

2, 654 resit telah
dikeluarkan
100%

 

 

2, 908 resit telah
dikeluarkan
100%

 
2 Memastikan wang kutipan disimpan di bank pada hari kutipan atau tidak lewat dari hari kerja berikutnya.  22 kali
(hari bekerja)
100%
 20 kali
(hari bekerja)
100%
 20 kali
(hari bekerja)
100%
  22 kali
(hari bekerja)
100%
   20 kali
(hari bekerja)
100%
 
3 Memastikan tuntutan bayaran yang telah lengkap dibayar dalam tempoh 7 hari.      483 - 100%  480 Bil -100%   478 Bil -100%  
4 Memastikan Bajet disediakan  dan diluluskan tidak lewat daripada bulan Oktober setiap tahun dan laporan Bajet dibentangkan setiap bulan di Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Kewangan. Bajet 2014 sedang dalam proses pengumpulan     Bajet 2014 telah diluluskan dalam Mesyuarat Penuh Majlis bil 10/2013 bertarikh 7/10 2013 Bajet 2014 telah diluluskan dalam Mesyuarat Penuh Majlis Bil 10/2013 bertarikh 7/10/2013   Bajet 2014 telah diluluskan dalam Mesyuarat Penuh Majlis Bil 10/2013 bertarikh 7/10/2013   
5 Memastikan gaji dibayar mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara. Gaji bulan 7 diproses pada 19.7. 2013
100% 
   Gaji bulan 9 diproses pada 18.9. 2013
100% 
  Gaji bulan 10 diproses pada 13.10. 2013
100% 
  Gaji bulan 11 diproses pada 18.11. 2013
100% 
 

 

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.      

 PETUNJUK*

 TB         - Tidak Berkenaan