mail   Emel       Cetak

Jabatan Perbendaharaan

Ketua Jabatan : YM Raja Zulhelmi bin Raja Saleh

Carta Organisasi

Objektif

  • Menyediakan perkhidmatan pengurusan kewangan Majlis yang efisyen dan berkesan selaras dengan tatacara dan prosedur kewangan yang digunapakai.

Piagam Pelanggan

  • Meluluskan permohonan bayaran Cukai Taksiran secara ansuran serta merta
  • Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari
  • Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 
    7 hari