Perkhidmatan

mail   Emel       Cetak

Jabatan Perbendaharaan

 • Bahagian Belanja Dan Bajet 
 • Bahagian Hasil Dan Kaunter 
 • Bahagian Akaun Dan Gaji 
 • Bahagian Pentadbiran Am 

  Fungsi Jabatan Perbendaharaan 
 1. Menyelaras pengeluaran pesanan kerajaan / bayaran berperingkat.
 2. Menyelaras Tempat Letak Kereta Berbayar (TLK)
 3. Menyelaras tuntutan bayaran Akaun Amanah 
 4. Menyelaras Tuntutan bayaran balik cagaran 
 5. Menyelaras tuntutan pembayaran panjar wang runcit
 6. Menyediakan penyediaan penyata kewangan berakhir 31 Disember setiap tahun 
 7. Menyelaras penyediaan belanjawan tahunan 
 8. memantau dan melaksanakan kutipan hasil cukai dan bukan cukai 
 9. Melaksanakan aktiviti pelaburan Simpanan Tetap dan Pelaburan Jangka Pendek di Institusi kewangan & perbankan yang diluluskan 
 10. Menyelaras permohonan petak khas 
 11. Menyelaras penyediaan laporan kewangan untuk kerajaan Negeri dan Persekutuan 
 12. Penguatkuasaan trafik di kawasan tempat letak kereta berbayar