Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2016

mail   Emel       Cetak

Jabatan Perlesenan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak). 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      
2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      
3 Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari. 11 9 57 37 39 32 42 38 32      
4 Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta. 46 28 89 60 51 50 54 63 47      
  JUMLAH 57 37 146 97 90 82 96 101 79