Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2017

mail   Emel       Cetak

Jabatan Perlesenan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak). 100% 100% 100%                  
2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. 100% 100% 100%                  
3 Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari. 19 12 57                  
4 Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta. 50 57 89                  
  JUMLAH 69 69 146                  

 

Jumlah Lesen 14 Hari         :    88
Jumlah Lesen Serta Merta  :  196

Jumlah Keseluruhan        :  284