Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2017

mail   Emel       Cetak

Jabatan Perlesenan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak). 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    
2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    
3 Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari. 19 12 30 19 18 16 8 30 17 23    
4 Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta. 50 57 79 52 51 50 27 63 32 55    
  JUMLAH 69 69 109 71 91 82 49 93 49 78    

 

Jumlah Lesen 14 Hari         :  122
Jumlah Lesen Serta Merta  :  366

Jumlah Keseluruhan        :  540