Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2017

mail   Emel       Cetak

Jabatan Perlesenan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak). 100% 100%                    
2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. 100% 100%                    
3 Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari. 19 12                    
4 Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta. 50 57                    
  JUMLAH 69 69                    

 

Jumlah Lesen 14 Hari        : 69
Jumlah Lesen Serta Merta : 69

Jumlah Keseluruhan       : 138