Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

mail   Emel       Cetak

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist' yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan. 6/6 - 6/6 9/9 9/9 11/11 6/6 12/12 4/4 5/5    
PERATUSAN
100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    
2 Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja. 36/36 23/23 20/20 24/24 3/3 28/28 8/8 20/20 5/5 16/16    
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    
3

 

Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2hari berikutnya.

6/6 1/1 5/5 8/8 6/6 4/4 9/9 3/3 8/8 9/9    
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%