mail   Emel       Cetak

Maklumat Mukim

Maklumat Mukim
 Keluasan : 29,395 hektar
 Bil. Kg. Tradisional : 10
 Bil. Kg. Cina : 1
 Bil. Taman Perumahan : 82

 

 

 Keluasan : 29,395 hektar
 Bil. Kg. Tradisional : 3
 Bil. Kg. Cina : 1
 Bil. Taman Perumahan : 22
 Keluasan : 20,441 hektar
 Bil. Kg. Tradisional : 6
 Bil. Kg. Cina : 2
 Bil. Taman Perumahan : 33

Daerah Sepang yang berkeluasan 59,966 hektar dibahagi kepada tiga mukim iaitu Mukim Dengkil 29,395 hektar, Mukim Labu 29,395 hektar dan Mukim Sepang 20,441 hektar. Ketiga-tiga mukim ini mempunyai sejumlah 19 buah kampung dan 4 buah kampung baru.