Pelaksanaan Model Baru OSC 3.0

mail   Emel       Cetak

 

Bermula 1 Julai 2015, Pelaksanaan Model Baru OSC 3.0 dikuatkuasa selaras dengan keputusan Mesyuarat Penyelarasan OSC Bil 01/2015 bertarikh 10 Jun 2015. Sehubungan itu, surat arahan, manual agensi dan manual pemohon boleh dimuat turun seperti senarai di bawah :-

1.0 Surat Arahan
2.0 Manual Agensi
3.0 Manual Pemohon

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Unit Pusat Setempat (OSC), Majlis Perbandaran Sepang.