mail   Emel       Cetak

Pelan Strategik MPSepang

Pelan Strategik MPSepang adalah :

  • Pelan halatuju dan tindakan jangka masa pendek.
  • Mengandungi wawasan, misi, nilai, strategi dan tindakan terperinci.
  • KPI (Key Performance Indicator) bagi pemantauan pembangunan.
  • Asas kepada Sasaran Kerja Tahunan (SKT).

Tujuan Pelan Strategik MPSepang adalah :

  • Mengenalpasti keutamaan sumber dan tindakan bagi meningkatkan prestasi dan keberkesanan pelaksanaan.
  • Membentuk halatuju yang jelas ke arah pembangunan sejahtera.
  • Tindakan tersusun bagi menyokong inisiatif utama Hala Tuju Perancangan Pembangunan Negeri Selangor 2025.