Makluman : Penyambungan Kerja-kerja Penyelenggaraan dan Pemasangan Genset di Ibu Pejabat MPSepang

Penyambungan Kerja-kerja penyelenggaraan dan Pemasangan Genset akan dijalankan di Bangunan Ibu Pejabat MPSepang oleh Jabatan Bangunan mengikut ketetapan berikut :-

Tarikh : 11 & 12 Jun 2016

Sehubungan dengan itu, Laman Web Rasmi MPSepang dan e-perkhidmatan Majlis akan ditutup secara berperingkat mulai 10 Jun 2016 selepas pukul 5.00 petang ini. Dengan itu, semua e-perkhidmatan Majlis akan tergendala buat sementara waktu dan e-Perkhidmatan ini akan mula boleh digunakan mulai 13 Jun 2016 (Isnin) setelah kerja-kerja ini selesai. Maaf atas sebarang kesulitan yang dialami.

Sekian, Terima kasih.