Penyelenggaraan UPS

Tuan/ Puan,


Unit Pengurusan Maklumat akan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan perkakasan Uninterrupible Power Supply (UPS) di Bilik Server MPSepang bermula pada : 

 

Tarikh  :  14 Oktober 2016
Masa   :  5.30 Petang

Sepanjang proses penyelenggaraan ini dijalankan, semua sistem dan aplikasi MPSepang dan talian internet akan dihentikan bagi memastikan kerja-kerja dapat dijalankan dengan lancar. Adalah dijangkakan kesemua operasi sistem, aplikasi dan talian internet akan beroperasi secara sedia kala selewat-lewatnya pada 17hb Oktober 2016 (Isnin) jam 8.30 pagi.

 

Sekian, terima kasih.