mail   Emel       Cetak

Peraturan

Peraturan-Peraturan Perlu (Pembersihan Setinggan 1969) merupakan salah satu daripada 92 ordinan yang digubal dibawah Perisytiharan Darurat 1969. Majlis Perbandaran Sepang merujuk dan menggunapakai ordinan ini dalam pentadbiran Daerah Sepang.

• Peraturan-Peraturan Perlu (Pembersihan Setinggan 1969)