mail   Emel       Cetak
« Kembali

Jabatan Kejuruteraan / Engineering Department

Jabatan Kejuruteraan

 • Bahagian Kawalan Pembangunan
 • Bahagian Penyelenggaraan
 • Bahagian Elektrik
 • Bahagian Pentadbiran

 

Pelan Kerja Tanah

 • Surat dan pelan susunatur yang telah diluluskan oleh Jabatan Perancang
 • Pelan kerja-kerja tanah
  • 1 set linen diwarnakan
  • 2 set kertas diwarnakan
 • Pelan ditandatangi oleh Pemilik dan Jurutera Profesional
 • Pelan kerja tanah dilipat saiz A4
 • Borang ‘A' MP.Spg yang lengkap ditandatangi oleh Jurutera Profesional
 • Surat pengemukaan oleh Jurutera Profesional
 • Mengemukakan Bayaran Proses Pelan Kerja Tanah

Pelan Infrastruktur

 • Salinan e-kejuruteraan
 • Pendaftaran Perunding
  • Maklumat e-kejuruteraan
  • 3 Set Pelan Jalan Dan Perparitan Diwarnakan Dan Ditandatangani Oleh Pemilik Dan Jurutera Profesional

Pelan Infrastruktur

 • 1 Set Linen Diwarnakan
 • 2 Set Pelan Yang Dilipat Bersaiz A4
 • Butiran Pelan (Pelan Jalan masuk)
 • Plan and Longitudinal Profile
 • Cross Section Plan
 • Pavement Details Plan
 • Streetlighting Details
 • Drainge Plans
 • Structure Plans
 • Relocation of Services Plans
 • Butiran Pelan (Pelan Persimpangan)
 • General Layout Plan
 • Longtudinal Profile Plan
 • Cross Section Plan
 • Traffic Signal Plan
 • Road Marking Plan
 • Traffic and Guide Sign Plan
 • Drainge Plans
 • Structure Plans
 • Streetlighting Details
 • Relocation of Services Plans
 • 45 Salinan Pelan Jalan & Perparitan Berwarna Bersaiz A3 (Dilipat Bersaiz A4)
 • Borang ‘A' MP.Spg Yang Lengkap Ditandatangani Oleh Jurutera Profesional
 • Surat Permohonan Rasmi Oleh Jurutera Profesional
 • Borang Bayaran Proses Pelan Jalan & Perparitan

Permit Korekan Jalan

 • Mengemukakan surat kelulusan /permohonan pelan- pelan kerja tanah
 • Pelan Jalan dan Perparitan
 • 1 set linen diwarnakan
 • 2 set kertas diwarnakan
 • Pelan ditandatangi oleh Pemilik dan Jurutera Profesional
 • Pelan Jalan dan Perparitan dilipat saiz A4
 • Borang ‘A' MP.Spg yang lengkap ditandatangi oleh Jurutera Profesional
 • Mengemukakan Bayaran Proses Pelan Jalan & Perparitan

Pelan Lampu Jalan

 • Senarai Semak Kelulusan Lampu Jalan

Lampu Hiasan Untuk Musim Perayaan

 • Pihak Majlis menyediakan Lampu Jalan pada lokasi yang tertentu dan sewaktu musim perayaan. 

Lampu Jalan Dan Lampu Isyarat

 • Pihak Majlis menyediakan dan menyelenggara Lampu Jalan dan Lampu Isyarat