mail   Emel       Cetak
« Kembali

Jabatan Kesihatan / Health Department

Jabatan Kesihatan

 

 

Bahagian Alam Sekitar

Bahagian Alam Sekitar terbahagi kepada 6 unit:

 1. Unit Pengurusan Sisa Pepejal
 2. Unit Pembersihan Awam
 3. Unit Penyelenggaraan Sampah Haram
 4. Unit Pengurusan Premis Terbiar
 5. Unit Pengurusan Pelan Bangunan (Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan)
 6. Unit Pengurusan Tapak Pelupusan Sampah

 

Bahagian Kesihatan Awam

Bahagian Perkhidmatan Bandar terbahagi kepada 6 unit:

 1. Unit Pengurusan Sisa Pepejal
 2. Unit Pembersihan Awam
 3. Unit Penyelenggaraan Sampah Haram
 4. Unit Pengurusan Premis Terbiar
 5. Unit Pengurusan Pelan Bangunan (Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan)
 6. Unit Pengurusan Tapak Pelupusan Sampah

 

Bahagian Pentadbiran Dan Kawal Selia