mail   Emel       Cetak

Jabatan Korporat Dan Pembangunan Masyarakat / Corporate And Community Development Department

Jabatan Korporat Dan Pembangunan Masyarakat Bahagian Perancangan Korporat Bahagian Belia, Sukan Dan Kemasyarakatan Bahagian Khidmat Pelanggan ...

Jabatan Pelesenan Dan Penguatkuasaan / Licensing And Enforcement Department

Jabatan Pelesenan Dan Penguatkuasaan Bahagian Lesen Bahagian Penguatkuasaan   Bahagian Lesen Senarai Semak Keperluan...

Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta / Valuation and Property Management Department

Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta Bahagian Penilaian Bahagian Pengurusan Harta   Bahagian Penilaian Cukai Taksiran 1.Cukai Taksiran atau...

Jabatan Perancangan Bandar Dan Landskap / Town Planning and Landscaping Department

Jabatan Perancangan Bandar Dan Landskap Bahagian Kawalan Bangunan Bahagian Perancangan Pembangunan -  Bahagian Landskap -  Seksyen...

Jabatan Kesihatan / Health Department

Jabatan Kesihatan Bahagian Alam Sekitar Bahagian Kesihatan Awam Bahagian Pentadbiran Dan Kawal Selia     Bahagian Alam...

Jabatan Kejuruteraan / Engineering Department

Jabatan Kejuruteraan Bahagian Kawalan Pembangunan Bahagian Penyelenggaraan Bahagian Elektrik Bahagian Pentadbiran   Pelan...

Jabatan Perbendaharaan / Treasury Department

Jabatan Perbendaharaan Bahagian Perbelanjaan Bahagian Kewangan Akaun Cek boleh diambil di kaunter Jabatan Perbendaharaan, Majlis Perbandaran Sepang. ...

Jabatan Khidmat Pengurusan / Management Services Depatment

Jabatan Khidmat Pengurusan Bahagian Sumber Manusia Bahagian Pentadbiran Keurusetiaan   Bahagian Sumber Manusia Memproses permohonan dan...

Jabatan Pengurusan / Management Department

Jabatan Pengurusan Unit Audit Dalam Unit Undang-Undang Unit Hasil Unit Pengurusan Maklumat Unit Cawangan Pesuruhjaya Bangunan ...

Jabatan Bangunan / Building Department

Jabatan Bangunan Bahagian Proses Pelan a. Pengemukaan Permohonan -  Borang A b. Permohonan Pelan Tambahan Dan Pindaan -  Senarai Semak PKPB1 ...