Pertandingan Penjimatan Tenaga Elektrik Dan Air Majlis Perbandaran Sepang

Sila klik  http://smart.mpsepang.gov.my/initiatives/pertandingan-jimat-tenaga-elektrik-dan-air untuk keterangan lebih lanjut