Senarai Calon Temuduga Bagi 19 September 2018

Sila klik di sini untuk melihat Senarai Calon Temuduga Jawatan Pegawai Perancang Bandar Dan Desa dan di sini untuk melihat Senarai Calon Temuduga Jawatan Pembantu Penguatkuasa yang akan diadakan pada 19 September 2018.