mail   Emel       Cetak

Transaksi e-Perkhidmatan 2017

Transaksi e-Perkhidmatan Oktober hingga Disember 2017 sedang dikemaskini.

Bil.

e-Perkhidmatan

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

Jumlah

%

1

e-Bayar

975

49 1489 50 657 41 656 44 588 38 500 42 4865 45

2

e-Aduan

443

23 447 15 477 30 439 29 450 30 335 29 2591 24

3

e-Cukai

294

15 783 26 179 11 180 12 271 18 60 5 1767 17

4

e-Kompaun

117

6 156 6 140 9 119 8 101 7 150 13 783 7

5

e-PeBT

-

- - - - - - - - - - - - -

6

e-Penyerahan

60

3 42 1 67 4 51 3 53 3 63 5 336 3

7

e-Pemprosesan

60

3 42 1 67 4 51 3 53 3 63 5 336 3

8

Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

6

1 3 1 6 1 3 1 6 1 3 1 27 1

 

TOTAL

1955

100 2962 100 1593 100 1499 100 1522 100 1174 100 10705 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Januari - Jun 2017)

Bil.

e-Perkhidmatan

Jul

%

Ogos

%

Sep

%

Okt
%
Nov
%
Dis
%
Total
%

 

1

e-Bayar

977

44 1406 46 846 47 733 41 623 38 624 43 10074 44

2

e-Aduan

514

23 558 19 489 27 563 32 508 31 428 29 5651 25

3

e-Cukai

396

18 758 24 131 7 182 10 92 6 68 5 3394 15

4

e-Kompaun

170

8 116 4 211 12 172 10 291 18 178 12 1921 9

5

e-PeBT

-

- - - - - - - - - - - - -

6

e-Penyerahan

56

3 75 3 52 3 52 3 46 3 77 5 694 3

7

e-Pemprosesan

56

3 75 3 52 3 52 3 46 3 77 5 694 3

8

Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

1

1 3 1 2 1 2 1 2 1 6 1 43 1

 

JUMLAH

2170

100 2991 100 1783 100 1756 100 1608 100 1458 100 22471 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Julai - Disember 2017)