TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN

Januari - Jun 2018

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

257

15 146 10 157 11 784 45 515 36 549 39 2408 27

2

e-Aduan

716

42 465 33 585 41 498 29 427 31 442 32 3133 34

3

e-Cukai

493

29 655 47 148 10 106 6 71 5 68 5 1541 17

4

e-Kompaun

48

3

5

1 17 1 8 1 7 1 9 1 94 1

5

e-PeBT

6

e-Penyerahan 77 5 56 4 252 18 154 9 180 13 148 11 867 10

7

e-Pemprosesan 77 5 56 4 252 18 154 9 180 13 148 11 867 10
8 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 2 1 18 1 12 1 17 1 12 1 9 1 70 1

TOTAL 1670 100 1401 100 1423 100 1721 100 1392 100 1373 100 8980 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

Julai - Disember 2018

Bil

e-Perkhidmatan

Jul % Ogo % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah %

1

e-Bayar

193

12 253 12 116 10 176 13 115 10 232 19 1085 13

2

e-Aduan

794

47 666 32 586 51 723 52 692 58 530 43 3991 46

3

e-Cukai

527

32 759 36 104 9 119 9 68 6 64 5 1641 19

4

e-Kompaun

13

1 7 1 10 1 10 1 2 1 42 1

5

e-PeBT

6

e-Penyerahan 54 3 183 9 168 14 169 12 147 12 193 16 914 10

7

e-Pemprosesan 54 3 183 9 168 14 169 12 147 12 193 16 914 10

8

Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 26 2 19 1 7 1 10 1 11 1 8 1 81 1

TOTAL 1661 100 2070 100 1159 100 1376 100 1182 100 1220 100 8868 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**