TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN

Januari - Jun 2018

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

2

e-Aduan

716

465

3

e-Cukai

493

655

4

e-Kompaun

48

5

5

e-PeBT

6

e-Penyerahan 77 56
7 e-Pemprosesan 77 56
8 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 2 18

TOTAL

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

Julai - Disember 2018

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

2

e-Aduan

3

e-Cukai

4

e-Kompaun

5

e-PeBT

6

e-Penyerahan
7 e-Pemprosesan
8 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**