TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN

Januari - Jun 2018

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

257

15 146 10 157 11 784 45 515 36 549 2408 27

2

e-Aduan

716

42 465 33 585 41 498 29 427 31 442 3133 34

3

e-Cukai

493

29 655 47 148 10 106 6 71 5 68 1541 17

4

e-Kompaun

48

3

5

1 17 1 8 1 7 1 9 94 1

5

e-PeBT

6

e-Penyerahan 77 5 56 4 252 18 154 9 180 13 148 867 10
7 e-Pemprosesan 77 5 56 4 252 18 154 9 180 13 148 867 10
8 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 2 1 18 1 12 1 17 1 12 1 9 70 1

TOTAL 1670 100 1401 100 1423 100 1721 100 1392 100 1373 8980 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

Julai - Disember 2018

Bil

e-Perkhidmatan

Jul % Ogo % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah %

1

e-Bayar

193

193

2

e-Aduan

794

794

3

e-Cukai

527

527

4

e-Kompaun

13

13

5

e-PeBT

6

e-Penyerahan 54 54
7 e-Pemprosesan 54 54
8 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 26 26

TOTAL 1661 1661

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**