TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN

Januari - Jun 2019

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

255

15

2

e-Aduan

701

39

3

e-Cukai

534

31

4

e-Kompaun

68

4

5

e-PeBT

6

e-Penyerahan 90 5

7

e-Pemprosesan 90 5
8 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 2 1

TOTAL 1740 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**