e-Perkhidmatan

mail   Emel       Cetak

Transaksi e-Perkhidmatan

Transaksi e-Perkhidmatan Ogos 2017 sedang dikemaskini.

Bil.

e-Perkhidmatan

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

Jumlah

%

1

e-Bayar

975

  1489   657   656   588   500      

2

e-Aduan

443

  447   477                  

3

e-Cukai

294

  783   179   180   271   60      

4

e-Kompaun

117

  156   140   119   101   150      

5

e-PeBT

-

  -   -   -   -   -      

6

e-Penyerahan

60

  42   67                  

7

e-Pemprosesan

60

  42   67                  

8

Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

6

  3   6   3   6   3      

 

TOTAL

 

                         

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Januari - Jun 2017)

Bil.

e-Perkhidmatan

Jul

%

Ogos

%

Sep

%

Okt
%
Nov
%
Dis
%
Total
%

 

1

e-Bayar

977

                         

2

e-Aduan

 

                         

3

e-Cukai

396

                         

4

e-Kompaun

170

                         

5

e-PeBT

-

                         

6

e-Penyerahan

 

                         

7

e-Pemprosesan

 

                         

8

Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

1

                         

 

JUMLAH

 

                         

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Julai - Disember 2017)