mail   Emel       Cetak

Undang-Undang Kecil

Undang-Undang Kecil merupakan suatu undang-undang yang dibuat di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Perbandaran Sepang (MPSepang) boleh dari semasa ke semasa membuat, meminda atau membatalkan undang-undang kecil mengikut perkara yang diingini bagi kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan tersebut.

 

Undang-Undang Kecil yang disenaraikan di bawah ini terpakai hanya bagi kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Sepang sahaja :-

• Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MPSEPANG) Jalan, Parit dan Bangunan 2005

• Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MPSEPANG) Kerajaan Tempatan 2005

• Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Selangor) 1986

• Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MPSEPANG) 2007

• Undang-Undang Kecil Penjaja (MPSEPANG) 2007

• Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing (MPSEPANG) 2007

• Undang-Undang Kecil Iklan (MPSEPANG) 2007

• Undang-Undang Kecil Pilihanraya (MPSEPANG) 2007

• Undang-Undang Kecil Pasar (MPSEPANG) 2007

• Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPSEPANG) 2005

• Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MPSEPANG) 2007

• Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MPSEPANG) 2007

• Undang-Undang Kecil Kerja Di Jalan (MPSEPANG) 2007

• Undang-Undang Kecil Taman (MPSEPANG) 2005

• Undang-Undang Kecil Vandalisme (MPSEPANG) 2005

• Undang-Undang Kecil Krematorium (MPSEPANG) 2007

• Undang-Undang Kecil Tanah Perkuburan Islam (MPSEPANG) 2005

• Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPSEPANG) 2005

• Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MPSEPANG) 2007

• Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan (MPSEPANG) 2007

• Undang-Undang Kecil Hotel (MPSEPANG) 2007

• Undang-Undang Kecil Kerja Di Jalan (Majlis Daerah Sepang) 1996

• Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis Daerah Sepang) 1996