Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

UNIT AUDIT DALAM

BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN / FEB / MAC
1.

Menjalankan Mesyuarat Pre-Audit Bersama Jabatan / Bahagian / Unit Setiap Suku Tahun Sebelum Mesyuarat Khas Audit Dijalankan.

100%
2. Menjalankan Mesyuarat Penutup Audit MS ISO 9001 : 2008 6 Bulan Sekali Sebelum Mesyuarat MKSP Dijalankan. Belum Mencapai Tempoh
3. Menjalankan Mesyuarat Penutup Audit 5S Sekurang-Kurangnya 4 Bulan Sekali Selepas Audit Dijalankan. 100%

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN APRIL / MEI / JUN
1. Mengedar memo pemberitahuan audit kepada jabatan / bahagian / unit terlibat (auditi) selewat-lewatnya lima(5) hari bekerja sebelum pengauditan dijalankan 100%
2.

Menjalankan Mesyuarat Pre-Audit Bersama Jabatan / Bahagian / Unit Setiap Suku Tahun Sebelum Mesyuarat Khas Audit Dijalankan.

100%
3. Menjalankan Mesyuarat Penutup Audit MS ISO 9001 : 2008 6 Bulan Sekali Sebelum Mesyuarat MKSP Dijalankan. 100%
4. Menjalankan Mesyuarat Penutup Audit 5S Sekurang-Kurangnya 6 Bulan Sekali Selepas Audit Dijalankan. Tidak Berkaitan

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN JULAI / OGOS / SEPT
1.


Mengedar memo pemberitahuan audit kepada jabatan / bahagian / unit terlibat (auditi) selewat-lewatnya lima(5) hari bekerja sebelum pengauditan dijalankan

100%
2. Menjalankan Mesyuarat Pre-Audit Bersama Jabatan/Bahagian/Unit Setiap Suku Tahun Sebelum Mesyuarat Khas Audit Dijalankan 100%
3.

Menjalankankan Mesyuarat Penutup Audit MS ISO 9001:2008 6 Bulan Sekali Sebelum Mesyuarat MKSP Dijalankan

Tidak Berkaitan
4.

Menjalankankan Mesyuarat Penutup Audit 5s Sekurang-Kurangnya 6 Bulan Sekali Selepas Audit Dijalankan

Tidak Berkaitan

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN OKT / NOV / DIS
1.

Mengedar memo pemberitahuan audit kepada jabatan / bahagian / unit terlibat (auditi) selewat-lewatnya lima(5) hari bekerja sebelum pengauditan dijalankan

100%
2. Menjalankan Mesyuarat Pre-Audit Bersama Jabatan/Bahagian/Unit Setiap Suku Tahun Sebelum Mesyuarat Khas Audit Dijalankan 100%
3.

Menjalankankan Mesyuarat Penutup Audit MS ISO 9001:2008 6 Bulan Sekali Sebelum Mesyuarat MKSP Dijalankan

Tidak Berkaitan
4.

Menjalankankan Mesyuarat Penutup Audit 5s Sekurang-Kurangnya 6 Bulan Sekali Selepas Audit Dijalankan

Tidak Berkaitan