Unit Cawangan Pesuruhjaya Bangunan

mail   Emel       Cetak

UNIT CAWANGAN PESURUHJAYA BANGUNAN

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2013
JUMLAH PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
%
1 Menyenggara dan mengemaskini maklumat pemajuan berstrata dengan menyediakan daftar profil kawasan pemajuan untuk setiap bulan. 0 0 2/2
100%
0 0 0 0  0  0  0    
2 Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.

10/10
100%

0 0 0  0 1/1 100%  0  0  0    
3 Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB. 0 0 1/1
100%
0  0 0  1/1 100% 3/3 100%   1/1 100%    
4 Menyiasat, membuat ulasan dan menyediakan maklum balas aduan berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja. 18/18
100%
14/14
100%
10/10
100%
14/14
100%
16/16 100% 9/9 100% 11/11 100%  7/7 100%  8/8 100% 19/19 100%   9/9 100%    
5 Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima. 4/4
100%
3/3
100%
4/4
100%
4/4
100%
3/3 100% 4/4 100% 11/11 100%  3/3 100%  5/5 100% 2/2 100%   3/3 100%    
6 Memberi taklimat dan penerangan Akta 663 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC dalam tempoh 14 hari. 0 4/4
100%
0 0 0 4/4
100%
2/2
100%
 2/2 100% 4/4 100%  2/2 100%     
7 Memantau dan menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima. 1/1
100%
1/1
100%
0 0 1/1 100% 1/1 100% 0 3/3 100%   3/3 100%  -  1/1 100%