Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2015

mail   Emel       Cetak

Unit Pengurusan Maklumat

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja. 16 100%  14 100%  13
100%
14
100%
16
100%
30
100%
17
100%
15
100%
23
100%
33
100%
9
100%
 13
100%
2 Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.  100%  100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan. 100%  100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan. 100%  100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


LAMPIRAN