Unit Pengurusan Pusat Setempat

mail   Emel       Cetak

UNIT PENGURUSAN PUSAT SETEMPAT

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2013
JAN
FEB
MAC
APR
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak
111
21 90.5 16 87.5 17 58.8 15 93.3
JUMLAH 21 90.5 16 87.5 17 58.8 15 93.3
2 Kebenaran Merancang
57
16 100 25 92 29 37.9 22 91
3 Sistem Alamat
57
2 100 7 100 22 45.5 4 100
4 Pelan Landskap
57
13 100 9 100 8 87.5 8 100
JUMLAH 31 100 41 97.3 59 47.5 34 94.1
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
57
1 100 0 0 0 0 2 100
6 Pelan Kerja Tanah
57
0 0 0 0 0 0 2 100
7 Pelan Jalan Dan Perparitan
57
0 0 0 0 1 0 2 100
8 Pelan Lampu Jalan
57
6 100 2 100 10 50 8 100
9 Permit Korekan Dan Batuan 57 0 0 0 0 0 0 0 -
JUMLAH 7 100 2 100 11 45.5 14 100
10 Pelan Bangunan
69
9 100 5 100 10 70 11 81.8
JUMLAH 9 100 5 100 97 51.5 11 81.8

 

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2013
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak  111 21 76.2 8 75 23 86.9  15 100 
JUMLAH 21 76.2 8 75 23 86.9  15 100 
2 Kebenaran Merancang  57 9 88 21 38.1 15 66.6  23  100
3 Sistem Alamat  57 4 25 2 50 8 87.5  100
4 Pelan Landskap  57 6 100 4 100 8 75  4  100
JUMLAH 19 78.9 27 48.1 31 74.2  33  100
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan  57 2 100 3 100 0 0  2  -
6 Pelan Kerja Tanah  57 0 - 0 - 1 100  1  100
7 Pelan Jalan Dan Perparitan  57 2 100 1 100 1 0  0  -
8 Pelan Lampu Jalan  57 11 100 4 100 4 50  7  100
9 Permit Korekan Dan Batuan  57 0 - 0 - 0 0  0  -
JUMLAH 15 100 8 100 6 50  10  100
9 Pelan Bangunan  69 100 6 100 3 100  100
JUMLAH 100 6 100 3 100  7  100

 

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2013
SEP
OKT
NOV
DIS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak  111  9  100          13  0%
JUMLAH  9  100         13  0% 
2 Kebenaran Merancang  57  7  100          31  22.58%
3 Sistem Alamat  57  4  100          4  0%
4 Pelan Landskap  57  8  100          3  0%
JUMLAH  19 100           38 22.58% 
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan  57  1  100          0%
6 Pelan Kerja Tanah  57  0  0          0  -
7 Pelan Jalan Dan Perparitan  57  1  100          1  100%
8 Pelan Lampu Jalan  57  5  100          4  25%
9 Permit Korekan Dan Batuan 57  0  100          0
JUMLAH  7  100          7  29%
9 Pelan Bangunan  69  9  100          5  0%
JUMLAH  9  100          5  0%
JUMLAH KESELURUHAN  44  100          63 14.3% 


PETUNJUK :

DP  - Dalam Proses
JP   - Jumlah Permohonan