Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

UNIT PENGURUSAN PUSAT SETEMPAT (OSC)

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2014
JAN
FEB
MAC
APR
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak
 111
 18  0 16 31.2  16  75 16 88
JUMLAH  18  0 16 31.2  16 75  16 88
2 Kebenaran Merancang
 57
17  5.8  32 72  24  100 24 100
3 Sistem Alamat
 57
 2  0 4 75  5  80 9 100
4 Pelan Landskap
 57
 4  0 7 57.1  11  100 10 100
JUMLAH  24  4.2 43 70  40  97.5 43 100
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
 57
 0 1 0  0 0 -
6 Pelan Kerja Tanah
 57
 0  - 1 -  0  - 2 100
7 Pelan Jalan Dan Perparitan
 57
 1  0 0 -  2  100 0 -
8 Pelan Lampu Jalan
57 
 4  0 3 67  3  100 7 100
9 Permit Korekan Dan Batuan  57  0  - 0 -  1  0 0 -
JUMLAH 5 60  6  83 9 100
10 Pelan Bangunan
37 
 0 6 67 11   9 13 53.8
JUMLAH  0 6 67 11  13 53.8
JUMLAH KESELURUHAN 56 1.8% 70 60 73  78%  81 90

 

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2014
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak   20 50 11 0 11 91 10 90
JUMLAH 20 50 11 0 11 91 10 90
2 Kebenaran Merancang   13 61.5 10 60 17 88.3 7 100
3 Sistem Alamat   5 100 8 37.5 7 100 4 100
4 Pelan Landskap   11 100 9 55.5 10 100 6 100
JUMLAH 29 82.7 27 51.8 34 94.1 17 100
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan   0 - 0 0 1 100 0 -
6 Pelan Kerja Tanah   0 - 0 0 0 - 0 -
7 Pelan Jalan Dan Perparitan   0 - 1 0 0 - 2 100
8 Pelan Lampu Jalan   5 40 1 100 8 100 7 100
9 Permit Korekan Dan Batuan   0 - 0 0 0 - 0 -
JUMLAH 5 40 2 50 9 100 9 100
9 Pelan Bangunan   9 23 9 23 5 40 7 72
JUMLAH 9 23 9 23 5 40 7 72
JUMLAH KESELURUHAN 63 59 49 35 58 91.3 43 93

 

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2014
SEP
OKT
NOV
DIS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak   12 67 14 100 19 84 23 30
JUMLAH 12 67 14 100 19 84 23 30
2 Kebenaran Merancang   13 92 18 100 25 100 22 55
3 Sistem Alamat   7 86 4 100 12 100 3 33
4 Pelan Landskap   1 100 13 100 6 100 9 78
JUMLAH 21 90 35 100 43 100 34 59
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan   0 - 2 100 0 - 1 0
6 Pelan Kerja Tanah   1 100 1 100 0 - 1 100
7 Pelan Jalan Dan Perparitan   1 100 1 100 0 - 1 0
8 Pelan Lampu Jalan   5 100 8 100 12 92 7 71
9 Permit Korekan Dan Batuan   0 - 0 - 0 - 1 0
JUMLAH 7 100 12 100 12 92 11 55
9 Pelan Bangunan   12 92 11 91 7 100 16 25
JUMLAH 12 92 11 91 7 100 16 25
JUMLAH KESELURUHAN 52 87 72 99 81 99 84 44


PETUNJUK :

DP  - Dalam Proses
JP   - Jumlah Permohonan