Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2016

mail   Emel       Cetak

Unit Perkhidmatan Bandar (UPB)

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2016
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima inbois. 76/76
100%
76/76
100%
76/76
100%
76/76
100%
102/102
100%
95/95
100%
98/98
100%
95/95
100%
90/90
100%
115/115
100%
68/68
100%
130/130
100%
2 Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%