Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

UNIT CAWANGAN PESURUHJAYA BANGUNAN

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2014
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.

-

 1/1 100% - - - 12/12 100% - 2/2
100%
- - 1/1
100%
 
2 Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB. -  -  3/3 100% - 2/2 100% - - 13/13
100%
- - - -  
3 Menyiasat, membuat ulasan dan menyediakan maklum balas aduan berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja. 9/9
100%
 7/7 100% 5/5 100%  6/6 100% 12/12 100% 13/13 100% 18/18 100% - 12/12
100%
12/12
100%
18/18
100%
13/13
100%
 
4 Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima. 5/5
100%
 3/3 100% 1/1 100%  4/4 100% 7/7 100% 10/10 100% 2/2 100% 2/2
100%
1/1
100%
6/6
100%
- -  
5 Memberi taklimat dan penerangan Akta 663 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC. 2/2 100%  2/2 100%  1/1 100% 2/2 100% 1/1 100% - - 1/1
100%
3/3
100%
- - 1/1
100%
 
6 Memantau dan menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima. -  -  2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% - 1/1
100%
1/1
100%
2/2
100%
2/2
100%
1/1
100%