Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2015

mail   Emel       Cetak

Unit Pesuruhjaya Bangunan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2015
JUMLAH PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
%
1 Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.

-

- 1/1
100%
2/2
100%
- - - - 1/1
100%
- - -  
2 Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB. - 1/1
100%
5/5
100%
1/1
100%
- 2/2
100%
- 1/1
100%
- 1/1
100%
- -  
3 Menyiasat, membuat ulasan dan menyediakan maklum balas aduan berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja. 14/14
100%
17/17
100%
10/10
100%
20/20
100%
6/6
100%
14/14
100%
11/11
100%

6/6
100%

8/8
100%
4/4
100%
12/12
100%
8/8
100%
 
4 Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima. 2/2
100%
4/4
100%
1/1
100%
- - 1/1
100%
- - - - 4/4
100%
1/1
100%
 
5 Memberi taklimat dan penerangan Akta 663 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC. 2/2
100%
4/4
100%
3/3
100%
3/3
100%
- 1/1
100%
1/1
100%
- 3/3
100%
- 1/1
100%
-  
6 Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima. 1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
- - - - - - - - -