Pencapaian Piagam Pelanggan Jabaatn / Bahagian / Unit 2015

mail   Emel       Cetak

Unit Pengurusan Pusat Setempat (OSC)

 

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2015
JAN
FEB
MAC
APR
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak
111
22 73% 12 92% 11 27% 7 100%
JUMLAH 22 73% 12 92% 11 27% 7 100%
2 Kebenaran Merancang
57
19 100% 22 100% 25 60% 12 83%
3 Sistem Alamat
57
12 100% 3 100% 7 100% 6 67%
4 Pelan Landskap
57
7 100% 6 100% 2 100% 7 100%
JUMLAH 39 100% 31 100% 34 21% 25 84%
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
57
- - - - 2 100% 0 -
6 Pelan Kerja Tanah
57
- - - - 1 0% 0 -
7 Pelan Jalan Dan Perparitan
57
- - - - 0 - 1 100%
8 Pelan Lampu Jalan
57
3 100% 6 100% 5 80% 7 100%
9 Permit Korekan Dan Batuan 57 - - - - 0 - 0 -
JUMLAH 3 100% 6 100% 8 75% 8 100%
10 Pelan Bangunan
37
13 100% 12 58% 5 20% 6 0%
JUMLAH 13 100% 12 58% 5 20% 6 0%
JUMLAH KESELURUHAN 77 92% 61 90% 58 59% 46 100%

 

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2015
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak 111 11 73% 16 31% 12 17% 4 75%
JUMLAH 11 73% 16 31% 12 17% 4 75%
2 Kebenaran Merancang 57 12 100% 17 100% 13 39% 9 67%
3 Sistem Alamat 57 7 100% 7 100% 0 - 10 100%
4 Pelan Landskap 57 7 100% 7 100% 9 100% 6 100%
JUMLAH 26 100% 31 100% 22 64% 25 88%
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan   0 - 0 100% 0 - 0 -
6 Pelan Kerja Tanah   0 - 1 100% 0 - 0 -
7 Pelan Jalan Dan Perparitan   0 - 0 100% 1 0% 0 -
8 Pelan Lampu Jalan   11 100% 7 100% 7 86% 3 100%
9 Permit Korekan Dan Batuan   0 - 1 100% 0 - 0 -
JUMLAH 11 100% 9 100% 8 75% 3 100%
9 Pelan Bangunan   9 56% 9 22% 3 34% 7 57
JUMLAH 9 56% 9 22% 3 34% 7 57
JUMLAH KESELURUHAN 57 88% 64 73% 45 51% 39 82

 

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2015
SEP
OKT
NOV
DIS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak   6 2% 5 40% 10 20% 13 38%
JUMLAH 6 2% 5 40% 10 20% 13 38%
2 Kebenaran Merancang   16 10% 9 63% 22 64% 26 50%
3 Sistem Alamat   10 7% 13 100% 3 100% 2 100%
4 Pelan Landskap   6 6% 3 100% 6 67% 6 100%
JUMLAH 32 23% 25 67% 31 68% 34 62%
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan   0 0% 0 - 5 0% 0 0%
6 Pelan Kerja Tanah   3 1% 0 - 0 - 0 0%
7 Pelan Jalan Dan Perparitan   2 2% 1 100% 1 100% 1 100%
8 Pelan Lampu Jalan   5 4% 4 50% 8 50% 6 100%
9 Permit Korekan Dan Batuan   0 0 0 - 0 - 0 0%
JUMLAH 10 7% 5 60% 14 36% 7 100%
9 Pelan Bangunan   11 2% 12 92% 11 73% 10 20%
JUMLAH 11 2% 12 92% 11 73% 10 20%
JUMLAH KESELURUHAN 59 34% 47 81% 66 55% 64 55%


PETUNJUK :

DP  - Dalam Proses
JP   - Jumlah Permohonan