Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2016

mail   Emel       Cetak

Unit Pusat Setempat (OSC)

 

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2016
JAN
FEB
MAC
APR
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak
111
9 66% 10 50% 13 100% 14 36%
JUMLAH 9 66% 10 50% 13 100% 14 86%
2 Kebenaran Merancang
57
30 87% 31 81% 19 100% 20 95%
3 Sistem Alamat
57
6 100% 3 100% 7 100% 3 10%
4 Pelan Landskap
57
8 100% 4 100% 7 100% 10 90%
JUMLAH 44 91% 38 84% 33 100% 33 94%
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
57
2 100% 0 - 0 - 2 100%
6 Pelan Kerja Tanah
57
0 - 0 - 0 - 0 -
7 Pelan Jalan Dan Perparitan
57
2 100% 1 100% 2 100% 3 67%
8 Pelan Lampu Jalan
57
6 100% 4 100% 9 100% 6 83%
9 Permit Korekan Dan Batuan 57 0 - 0 - 0 - 0 -
JUMLAH 10 100% 5 100% 11 100% 11 82%
10 Pelan Bangunan
37
4 75% 12 58% 10 90% 8 88%
JUMLAH 4 75% 12 58% 10 90% 8 88%
JUMLAH KESELURUHAN 67 89% 65 75% 67 99% 66 90%

 

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2016
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak 111 15 100% 16 38% 11 100% 8 75%
JUMLAH 15 100% 16 38% 11 100% 8 75%
2 Kebenaran Merancang 57 15 93% 25 72% 12 100% 22 95%
3 Sistem Alamat 57 3 67% 6 100% 3 67% 10 100%
4 Pelan Landskap 57 8 100% 7 100% 7 100% 11 100%
JUMLAH 26 92% 38 82% 22 95% 43 98%
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan 57 0 - 2 100% 1 100% 1 100%
6 Pelan Kerja Tanah 57 0 - 0 - 0 - 0 -
7 Pelan Jalan Dan Perparitan 57 2 100% 2 100% 1 100% 2 100%
8 Pelan Lampu Jalan 57 9 100% 8 100% 3 100% 6 100%
9 Permit Korekan Dan Batuan 57 0 - 0 - 2 100% 1 100%
JUMLAH 11 100% 12 100% 7 100% 10 43%
9 Pelan Bangunan 37 7 100% 12 92% 4 25% 8 100%
JUMLAH 7 100% 12 92% 4 25% 8 100%
JUMLAH KESELURUHAN 59 95% 78 72% 44 91% 69 96%

 

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2016
SEP
OKT
NOV
DIS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak 111 10 20% 8 88% 22 55% 21 0
JUMLAH 10 20% 8 88% 22 55% 21 0
2 Kebenaran Merancang 57 14 79% 9 100% 14 100% 20 0
3 Sistem Alamat 57 7 86% 5 100% 7 100% 4 0
4 Pelan Landskap 57 6 100% 13 100% 11 91% 9 11%
JUMLAH 27 85% 27 100% 32 97% 33 3%
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan 57 0 - 2 100% 0 - 2 0%
6 Pelan Kerja Tanah 57 0 - 0 0 0 - 0 -
7 Pelan Jalan Dan Perparitan 57 0 - 3 100% 1 100% 2 50%
8 Pelan Lampu Jalan 57 6 33% 4 100% 10 100% 8 63%
9 Permit Korekan Dan Batuan 57 0 - 0 0 2 - 1  
JUMLAH 6 33% 9 100% 13 92% 13  
9 Pelan Bangunan 37 6 100% 7 100% 11 100% 10  
JUMLAH 6 100% 7 100% 11 100% 10  
JUMLAH KESELURUHAN 49 67% 51 98% 78 85% 77  


PETUNJUK :

DP  - Dalam Proses
JP   - Jumlah Permohonan