Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2017

mail   Emel       Cetak

Kandungan Jurnal

 

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB
MAC
APR
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak
111
10 90% 9 100% 11 73% 7 100%
JUMLAH 10 90% 9 100% 11 73% 7 100%
2 Kebenaran Merancang
57
30 100% 16 100% 24 100% 10 91%
3 Sistem Alamat
57
3 100% 3 100% 5 100% 6 100%
4 Pelan Landskap
57
6 100% 2 100% 8 100% 11 100%
JUMLAH 39 100% 21 100% 37 100% 27 96%
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
57
2 100% 1 100% 0 - 0 -
6 Pelan Kerja Tanah
57
0 - 1 100% 0 - 1 100%
7 Pelan Jalan Dan Perparitan
57
0 - 0 - 0 - 1 50%
8 Pelan Lampu Jalan
57
5 100% 5 100% 10 100% 4 100%
9 Permit Korekan Dan Batuan 57 2 100% 0 - 2 - 0 -
JUMLAH 9 100% 7 100% 12 100% 6 86%
10 Pelan Bangunan
37
6 75% 8 100% 4 100% 9 100%
JUMLAH 6 75% 8 100% 4 100% 9 100%
JUMLAH KESELURUHAN 64 98% 45 100% 64 94% 49 96%

 

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak 111 12 71% 3 38%        
JUMLAH 12 71% 3 38%        
2 Kebenaran Merancang 57 11 92% 7 72%        
3 Sistem Alamat 57 1 100% 3 88%        
4 Pelan Landskap 57 11 100% 7 88%        
JUMLAH 23 96% 17 55%        
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan 57 0 - 0 -        
6 Pelan Kerja Tanah 57 0 - 0 -        
7 Pelan Jalan Dan Perparitan 57 1 100% 0 -        
8 Pelan Lampu Jalan 57 8 100% 4 67%        
9 Permit Korekan Dan Batuan 57 1 100% 0 -        
JUMLAH 10 100% 4 44%        
9 Pelan Bangunan 37 2 100% 7 50%        
JUMLAH 2 100% 7 50%        
JUMLAH KESELURUHAN 47 96% 31 47%        

 

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
SEP
OKT
NOV
DIS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak                  
JUMLAH                
2 Kebenaran Merancang                  
3 Sistem Alamat                  
4 Pelan Landskap                  
JUMLAH                
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan                  
6 Pelan Kerja Tanah                  
7 Pelan Jalan Dan Perparitan                  
8 Pelan Lampu Jalan                  
9 Permit Korekan Dan Batuan                  
JUMLAH                
9 Pelan Bangunan                  
JUMLAH                
JUMLAH KESELURUHAN                


PETUNJUK :

DP  - Dalam Proses
JP   - Jumlah Permohonan