Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja. 5 100%  2 100%  18 100%  15 100% 13 100% 8 100% 11 100% 9
100%
13
100%
12
100%
17
100%

10
100%

2 Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja. 5 100%  2 100%  18 100%  15 100% 13 100% 8 100% 11 100% 9
100%
13
100%
12
100%
17
100%
10
100%
3 Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan. 100%  100%  100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan. 100%  100%  100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


LAMPIRAN