Unit Teknologi Maklumat

mail   Emel       Cetak

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja. 13 Aduan
100%
20 Aduan
100%
23 Aduan
100%
 26 Aduan 100% 16
Aduan 100%
22
Aduan 100%
18
Aduan 100%
17 Aduan 100%  17 Aduan 100%   12 Aduan 100%   6 Aduan 100%

 22 Aduan 100%

2 Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja. 13 Aduan
100%
20 Aduan
100%
23 Aduan
100%
 26 Aduan 100% 23 Aduan 100% 22 Aduan 100% 18
Aduan 100%
17 Aduan 100%  17 Aduan 100%    12 Aduan 100%   6 Aduan 100%   22 Aduan 100%
3 Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan. 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%
4 Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan. 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%


LAMPIRAN