Unit Undang-Undang

mail   Emel       Cetak

Unit Undang-Undang 2014

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEPT

OKT

NOV

DIS

1

Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100% (366

/366)

100% (288/

288)

100%

(454/

454)

100%

(302

/302)

100%

(311

/311)

100%

(471

/471)

100%

(335

/335)

 100% (198/198)

 100% (267/267)

 100% (283/283)

 100% (487/487)

100%
(129/129)

2

Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi dalam tempoh 14 hari

96.20%
(104/108)
R - 72
<-
14 H - 68
>
14 H - 4
B - 36

100%
(90/90)
R - 59
<-
14 H - 0
>
14 H - 0

100%
(61/61)
R - 36
<-
14 H - 0
>
14 H - 0

100%
(91/91)
R - 60
<-
14 H - 60
>
14 H - 0
B - 31

100%
(64/64)
R - 45
<-
14 H - 45
>
14 H - 0
B - 19

100%
(70/70)
R - 52
<-
14 H - 52
>
14 H - 0
B - 18

1100%
(99/99)
R - 55
<-
14 H - 55
>
14 H - 0
B - 44

  100%
(42/42)
R - 37
<-
14 H - 37
>
14 H - 0
B - 5

 100%
(54/54)
R - 43
<-
14 H - 43
>
14 H - 0

 100%
(84/84)
R - 73
<-
14 H - 73
>
14 H - 0

 100%
(53/53)
R - 46
<-
14 H - 46
>
14 H - 0
B - 7

 100%
(37/37)
R - 30
<-14H-30
>14H - 0
B - 7
<-14H-7
>14H-0

3

Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari

100%
(1/1)
SB - 0

100%
(5/5)
SB - 4
SS - 1

100%
(1/1)
SB - 0
SS - 1

100%
(2/2)
SB - 0
SS - 1

100%
(4/4)
SB - 2
SS - 2

100%
(3/3)
SB - 0
SS - 3

 100%
(5/5)
SB - 4
SS - 1

 100%
(3/3)
SB - 0

100%
(3/3)
SB - 1
SS - 2

  100%
(6/6)
SB - 4
SS - 2

100%
(5/5)
SB - 5
SS - 0

-
(0/0)
SB - 0
SS - 0