Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2015

mail   Emel       Cetak

Unit Undang-Undang

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS
1. Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit 100%
(249/249)
100%
(196/196)
100%
(222/222)
100%
(233/233)
100%
(170/170)
100%
(135/135)
100%
(056/056)
100%
(099/099)
100%(096/096) 100%
(086/086)
100%
(285/285)
100%
(289/289)
2. Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari 100%
(68/68)
R-45
<14H-45
>14H-0
B-23

<14H-23
>14H-0
100%
(46/46)
R-41
<14H-41
>14H-0
B-05

<14H-05
>14H-0
100%
(38/38)
R-31
<14H-31
>14H-0
B-07

<14H-07
>14H-0
100%
(41/41)
R-33
<14H-33
>14H-0
B-08

<14H-08
>14H-0
100%
(53/53)
R-45
<14H-45
>14H-0
B-08

<14H-08
>14H-0
100%
(50/50)
R-50
<14H-50
>14H-0
B-0

<14H-0
>14H-0
100%
(50/50)
R-23
<14H-23
>14H-0
B-7

<14H-7
>14H-0
100%
(49/49)
R-43
<14H-43
>14H-0
B-6

<14H-6
>14H-0
100%
(45/45)
R-37
<14H-37
>14H-0
B-8

<14H-8
>14H-0
100%
(52/52)
R-47
<14H-47
>14H-0
B-05

<14H-05
>14H-0
100%
(15/15)
R-12
<14H-12
>14H-0
B-03

<14H-03
>14H-0
100%
(37/37)
R-32
<14H-32
>14H-0
B-05

<14H-05
>14H-0
3. Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari 100%
(4/4)
SB-4
SS-0
100%
(3/3)
SB-3
SS-0
100%
(6/6)
SB-6
SS-0
100%
(35/35)
SB-34
SS-1
100%
(11/11)
SB-11
SS-0
100%
(10/10)
SB-5
SS-5
100%
(16/16)
SB-7
SS-9
100%
(5/5)
SB-4
SS-1
100%
(1/1)
SB-2
SS-0
-
(0/0)
SB-0
SS-0
100%
(7/7)
SB-5
SS-2
100%
(5/5)
SB-5
SS-0