Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2016

mail   Emel       Cetak

Kandungan Jurnal

 

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS
1. Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

 


100%(88/88)

 

100%
(151/151)
100%
(334/334)
100%
(334/334)
100%
(107/107)
100%
(46/46)
100%
(36/36)
 

 

 

     
2. Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari 100%
(26/26)
R-17
<14H-26
>14H-0
B-2

<14H-2
>14H-0
100%
(32/32)
R-26
<14H-26
>14H-0
B-2

<14H-2
>14H-0
100%
(75/75)
R-57
<14H-57
>14H-0
B-18

<14H-18
>14H-0
100%
(29/29)
R-11
<14H-11
>14H-0
B-18

<14H-18
>14H-0
100%
(58/58)
R-47
<14H-47
>14H-0
B-11

<14H-11
>14H-0
100%
(32/32)
R-21
<14H-21
>14H-0
B-11

<14H-11
>14H-0
100%
(12/12)
R-10
<14H-10
>14H-0
B-2

<14H-2
>14H-0
         
3. Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari 100%
(34/34)
SB-33
SS-1
100%
(2/2)
SB-2
SS-0
100%
(0/0)
SB-0
SS-0
100%
(25/25)
SB-25
SS-0
100%
(5/5)
SB-1
SS-4
100%
(4/4)
SB-2
SS-2
100%
(1/1)
SB-1
SS-0