HEBAHAN : PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA TENDER TERBUKA – PLOT 151, SEKSYEN 11, BANDAR SHAH ALAM, DAERAH PETALING

Dimaklumkan bahawa Kenyataan Permohonan Pelupusan secara Tender Terbuka – Plot 151, Seksyen 11, Bandar Shah Alam, Daerah Petaling telah dibuka mulai 9 September 2020.

Disertakan maklumat lanjut seperti berikut :-