MS ISO 9001:2015 CERTIFICATE

Polisi Kualiti Majlis Perbandaran Sepang 

“Kami beriltizam meningkatkan kualiti perbandaran melalui perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berkualiti dengan mengamalkan budaya kerja korporat dan peningkatan sistem pengurusan kualiti yang berterusan bagi memenuhi keperluan dan kepuasan pelanggan.

Sijil MS ISO 9001:2015

Click on the link for Sijil ISO MSO 9001:2015. (new)

Click on the link for ISO MSO 9001:2008 Certificate.

Click on the link for ISO MSO 9001:2008 Certificate.

Click on the link for ISO MSO 9001:2008 Certificate

Jabatan Pembangunan Masyarakat

Bahagian Kawalan Kualiti

Carta Aliran Kerja : –

Bahagian Kawalan Kualiti : 

Jabatan Bangunan

Pelan Bangunan

Rumah Sesebuah

Permit Bangunan Sementara

Jabatan Kejuruteraan

Kelulusan Kerja Tanah

Kelulusan Pelan Lampu

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

Penilaian Harta

Pengurusan Harta

Carta Aliran Kerja Pengurusan Harta 

CARTA ALIRAN 

Jabatan Perancangan Bandar & Desa

Perubahan Material Bangunan

Pelan Alamat


Pembangunan Dan Pendirian Bangunan 1

Jabatan Kesihatan

Premis Terbiar

Carta Aliran Kerja bagi pemeriksaan dan penuitupan Premis Makanan

LAMPIRAN CARTA ALIRAN KERJA

Jabatan Perlesenan & Penguatkuasaan

Permohonan Perniagaan Berisiko
 

Jabatan Perbendaharaan

Bayaran LO / Berperingkat

Bayaran AmPengurusan Hasil


Hasil Cukai

Hasil Bukan Cukai