LAPORAN TAHUNAN 2019

LAPORAN TAHUNAN 2019 MAJLIS PERBANDARAN SEPANG

PINDAAN

Adalah dimaklumkan terdapat pindaan pada Laporan Tahunan 2019 MPSepang di halaman 108, 116 dan 161. Sehubungan itu, dilampirkan salinan Laporan Tahunan 2019 yang telah dikemaskini untuk rujukan pihak tuan/puan. MPSepang memohon maaf di atas sebarang kesulitan.