MPSEPANG

DATASET

Adakah anda berpuas hati dengan Kempen Cegah Denggi yang dilaksanakan oleh MPSepang?

E-PENYERTAAN

e-Penyertaan adalah perkhidmatan yang disediakan untuk mendapatkan
maklum balas daripada responden Majlis Perbandaran Sepang.


Acara

Mei, 2021

Tiada acara

E-PERKHIDMATAN

BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

QR Code Kepuasan Pelanggan
Scan QR Code atau layari http://customersurvey.mpsepang.gov.my


Majlis Perbandaran Sepang menjemput pemilik harta di Daerah Sepang untuk berkongsi idea dan cadangan bagi menggalakkan penyertaan awam dalam penyediaan bajet 2022 bermula dari 1hb April 2021 sehingga 30hb April 2021.

X