TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN

Januari - Jun 2019

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

447

23 804 37 441 31 413 29 262 26 386 37 2753 31

2

e-Aduan

752

39 482 23 649 45 677 47 530 52 504 47 3594 40

3

e-Cukai

503

26 787 36 253 18 173 12 82 8 69 7 1867 21

4

e-Kompaun

5

1

4

1 6 1 3 1 8 2 2 1 28 1

5

e-Penyerahan 90 5 14 1 30 2 65 5 65 6 42 4 306 3

6

e-Pemprosesan 90 5 14 1 30 2 65 5 65 6 42 4 306 3
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang 2 1 5 1 7 1 10 1 24 1

TOTAL 1889 100 2110 100 1416 100 1406 100 1012 100 1045 100 8878 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

Julai - Disember 2019

Bil

e-Perkhidmatan

Jul % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah %

1

e-Bayar 740 31 915 35 864 51 890 46 876 48 792 45 5077 42

2

e-Aduan 730 31 630 24 509 30 655 34 664 36 468 27 3656 30

3

e-Cukai 714 31 951 36 174 10 180 9 99 5 199 11 2317 19

4

e-Kompaun 7 1 9 1 7 1 2 1 3 1 2 1 30 1

5

e-Penyerahan 59 3 59 2 59 4 87 5 100 5 136 8 500 4

6

e-Pemprosesan 59 3 59 2 59 4 87 5 100 5 136 8 500 4
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL 2309 100 2623 100 1672 100 1901 100 1842 100 1733 100 12080 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**