TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN

Januari - Jun 2020

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

2465

60 5516 65 1480 65 773 69 954 1257 10234 62

2

e-Aduan 632 16 852 10 445 20 234 20 389 2552 16

3

e-Cukai 803 19 1901 22 260 12 88 8 100 109 3052 19

4

e-Kompaun 1 1 10 1 17 1 3 1 9 4 31 1

5

e-Penyerahan 78 2 88 1 32 1 4 1 202 1

6

e-Pemprosesan 78 2 88 1 32 1 4 1 202 1
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL 4057 100 8455 100 2266 100 1106 100 16273 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

Julai - Disember 2019

Bil

e-Perkhidmatan

Jul % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah %

1

e-Bayar

2

e-Aduan

3

e-Cukai

4

e-Kompaun

5

e-Penyerahan

6

e-Pemprosesan
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**