TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

1803

19 1261 12 680 17 3744 16

2

e-Aduan 897 10 721 7 812 20 2430 10

3

e-Cukai 6378 68 7852 78 2299 58 16529 71

4

e-Kompaun 27 1 28 1 27 1 82 1

5

e-Penyerahan 109 1 72 1 79 2 260 1

6

e-Pemprosesan 109 1 72 1 79 2 260 1
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL 9323 100 10006 100 3976 100 23305 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

Bil

e-Perkhidmatan

Jul % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah %

1

e-Bayar

2

e-Aduan

3

e-Cukai

4

e-Kompaun

5

e-Penyerahan

6

e-Pemprosesan
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**