TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN

Bil

e-Perkhidmatan

Jan%Feb%Mac%Apr%Mei%Jun%Jumlah%

1

e-Bayar298126

2

e-Aduan

3

e-Cukai794569

4

e-Kompaun541

5

e-Penyerahan1852

6

e-Pemprosesan1852
7Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL11350100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

Bil

e-Perkhidmatan

Jul%Ogos%Sep%Okt%Nov%Dis%Jumlah%

1

e-Bayar

2

e-Aduan

3

e-Cukai

4

e-Kompaun

5

e-Penyerahan

6

e-Pemprosesan
7Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**