TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN

Januari - Jun 2020

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

2465

60 5516 65 1480 65 773 69 954 64 1257 58 12445 64

2

e-Aduan 632 16 852 10 445 20 234 20 389 26 683 32 3235 16

3

e-Cukai 803 19 1901 22 260 12 88 8 100 7 109 5 3261 17

4

e-Kompaun 1 1 10 1 17 1 3 1 9 1 4 1 44 1

5

e-Penyerahan 78 2 88 1 32 1 4 1 24 1 56 2 282 1

6

e-Pemprosesan 78 2 88 1 32 1 4 1 24 1 56 2 282 1
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL 4057 100 8455 100 2266 100 1106 100 1500 100 2165 100 19549 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

Julai - Disember 2020

Bil

e-Perkhidmatan

Jul % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah %

1

e-Bayar 2038 56 2514 60 1032 44 5584 55

2

e-Aduan 977 27 719 18 878 38 2574 25

3

e-Cukai 504 14 873 20 232 10 1609 15

4

e-Kompaun 2 1 2 1

5

e-Penyerahan 43 1 57 1 84 4 184 2

6

e-Pemprosesan 43 1 57 1 84 4 184 2
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL 3607 100 4220 100 2310 100 100 100 100 10137 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**