TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN

Januari - Jun 2021

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

4121

62 3255 55 1829 53 9205 58

2

e-Aduan 681 11 601 10 869 25 2151 14

3

e-Cukai 1543 24 1791 30 310 9 3644 23

4

e-Kompaun 12 1 28 1 14 1 54 1

5

e-Penyerahan 60 1 125 2 193 6 378 2

6

e-Pemprosesan 60 1 125 2 193 6 378 2
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL 6477 100 5925 100 3408 100 15810 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

Julai - Disember 2021

Bil

e-Perkhidmatan

Jul % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah %

1

e-Bayar

2

e-Aduan

3

e-Cukai

4

e-Kompaun

5

e-Penyerahan

6

e-Pemprosesan
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**