TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN

Januari - Jun 2021

Bil

e-Perkhidmatan

Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah %

1

e-Bayar

4121

3255 1829

2

e-Aduan

3

e-Cukai 1543 1791 310

4

e-Kompaun 12 28 14

5

e-Penyerahan 60

6

e-Pemprosesan 60
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

Julai - Disember 2021

Bil

e-Perkhidmatan

Jul % Ogos % Sep % Okt % Nov % Dis % Jumlah %

1

e-Bayar

2

e-Aduan

3

e-Cukai

4

e-Kompaun

5

e-Penyerahan

6

e-Pemprosesan
7 Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

TOTAL

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**