PIAGAM PELANGGAN JABATAN / BAHAGIAN / UNIT

Jabatan Perancang Bandar

Jabatan Pembangunan Masyarakat

Jabatan Khidmat Pengurusan

Jabatan Kejuruteraan

Jabatan Perbendaharaan

Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

Jabatan Landskap

Jabatan Kawalan Bangunan

Jabatan Kesihatan Dan Persekitaran

Jabatan Pelesenan

Jabatan Penguatkuasaan

Unit Perundangan

Unit Pesuruhjaya Bangunan

Unit Tender Dan Kontrak

Unit Korporat Dan Perhubungan Awam

Unit Teknologi Maklumat