PERHATIAN !

NOTIS PENUTUPAN MEDAN SELERA DAN PUSAT PENJAJA MPSEPANG BAGI KERJA -KERJA “SPRING CLEANING” BERMULA DARI SEPTEMBER HINGGA DISEMBER 2020.

**Rujuk lampiran

 

ARAHAN YANG DIPERTUA
MAJLIS PERBANDARAN SEPANG