Permohonan Pelupusan Secara Pemberimilikan Tanah Kerajaan Di Bawah Seksyen 76 Kanun Tanah

PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA PEMBERIMILIKAN TANAH KERAJAAN DI BAWAH SEKSYEN 76 KANUN TANAH NEGARA SECARA JUALAN TERUS MENGIKUT ARAHAN PTG SELANGOR BIL 3/2016 DI DAEARAH HULU SELANGOR

Seperti perkara berbangkit di atas, siasatan telah dibuat dan didapati tanah tapak tiada jalan keluar dan masuk. Selaras dengan Surat Arahan PTGS Bil 3/2016 (para 2.4 dan 2.5), permohonan pelupusan tanah ini perlu dibuat dengan jualan terus.

*Sila rujuk Notis dan Pelan yang dikemukakan sepeti di bawah;

https://drive.google.com/open?id=18R1pulp6reoKs9ShQZEpDZlNUHwce752

https://drive.google.com/open?id=1Vohf80Rb63LDrv6OQNNtTi5LR0YTNpQV

Harap Maklum dan Terima Kasih