PROGRAM PUBLISITI AWAL DRAF RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SEPANG (PENGUBAHSUAIAN 4) 2025

PUBLISITI DAN REPRESENTASI DI BAWAH SEKSYEN 12 A, AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172)

TARIKH : 13 JULAI 2020 – 7 OGOS 2020
MASA : 9.00 PAGI – 4.30 PETANG
TEMPAT : LOBI ARAS 1, MAJLIS PERBANDARAN SEPANG

Orang ramai boleh menggunakan aplikasi secara atas talian yang disediakan untuk membuat semakan, memberi cadangan dan pandangan, maklumbalas anda perlu dikemukakan kepada Majlis Perbandaran Sepang pada atau sebelum 7 Ogos 2020

BORANG PANDANGAN AWAM
http://tiny.cc/BorangPandanganAwam

PANEL PAMERAN
http://tiny.cc/PanelPameran