Client Charter Achievement Performance Archive – 2022

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDIS
1Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.
2Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.
3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.
4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.  

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1.Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.
2.Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindahmilik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman.
4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.
5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.
6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.

Januari – Jun

BIL.PIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.

Julai – Disember

NOTA

 1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
 2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTDIS
1.Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 60 hari bekerja.
1a – Kelulusan kerja tanah.
1b – Kelulusan jalan dan perparitan.
1c – Kelulusan kerja tanah, jalan dan perparitan.
2.Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.
3.Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syara-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
4.Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
5.Poses permohonan ambilalih infrastruktur yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
6.Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14hari bekerja.
7.Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat, dan tebing runtuh dalam masa 48 jam/hari bekerja.
7a. Kerosakan jalan raya
7b. Kerosakan longkang
7c. Kerosakan lampu awam
7d. Kerosakan lampu isyarat
7e. Kerosakkan aduan lain-lain
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak).
2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.
3Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari.
4Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta.
JUMLAH

Jumlah Lesen 14 Hari         :  122
Jumlah Lesen Serta Merta  :  366

Jumlah Keseluruhan        :  540

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan.
PERATUSAN
2Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.
PERATUSAN
3Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2hari berikutnya.
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan.
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima.
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).
4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).
iiRumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.
2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.
3Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti.
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan
BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari
2Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima )
3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )
4Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak
5Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 5 minit ( tidak pada waktu puncak  iaitu JAN- FEB DAN JUL -OGOS
685% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima inbois.
2Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.
2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.
3Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.


LAMPIRAN

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit
2.Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari
3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB
MAC
APR
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
10Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
SEP
OKT
NOV
DIS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

PETUNJUK :

DP  – Dalam Proses
JP   – Jumlah Permohonan

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JUMLAH PENCAPAIAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
%
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB.
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.
6.Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju / Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima

Client Charter Achievement Performance Archive – 2020

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDIS
1Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.
2Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.
3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.
4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.  

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1.Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.
2.Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindahmilik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman.
4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.
5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.
6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.

Januari – Jun

BIL.PIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.

Julai – Disember

NOTA

 1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
 2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTDIS
1.Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 60 hari bekerja.
1a – Kelulusan kerja tanah.
1b – Kelulusan jalan dan perparitan.
1c – Kelulusan kerja tanah, jalan dan perparitan.
2.Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.
3.Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syara-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
4.Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
5.Poses permohonan ambilalih infrastruktur yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
6.Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14hari bekerja.
7.Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat, dan tebing runtuh dalam masa 48 jam/hari bekerja.
7a. Kerosakan jalan raya
7b. Kerosakan longkang
7c. Kerosakan lampu awam
7d. Kerosakan lampu isyarat
7e. Kerosakkan aduan lain-lain
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak).
2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.
3Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari.
4Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta.
JUMLAH

Jumlah Lesen 14 Hari         :  122
Jumlah Lesen Serta Merta  :  366

Jumlah Keseluruhan        :  540

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan.
PERATUSAN
2Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.
PERATUSAN
3Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2hari berikutnya.
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan.
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima.
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).
4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).
iiRumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.
2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.
3Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti.
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan
BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari
2Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima )
3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )
4Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak
5Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 5 minit ( tidak pada waktu puncak  iaitu JAN- FEB DAN JUL -OGOS
685% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima inbois.
2Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.
2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.
3Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.


LAMPIRAN

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit
2.Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari
3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB
MAC
APR
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
10Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
SEP
OKT
NOV
DIS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

PETUNJUK :

DP  – Dalam Proses
JP   – Jumlah Permohonan

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JUMLAH PENCAPAIAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
%
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB.
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.
6.Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju / Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima

Client Charter Achievement Performance Archive – 2019

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDIS
1Process planning permission applications efficiently, orderly and in compliance with all rules within 30 working days until the One Stop Centre (OSC) Committee Meeting.

J:43

100%
c : 43
tc: 0
dt: 0

J:35

100%
c : 35
tc: 0
dt: 0

J:38

100%
c : 38
tc: 0
dt: 0

J:37

100%
c : 37
tc: 0
dt: 0

J: 29

100%   c : 29 tc: 0    dt: 0

2Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 14 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J:8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

J:9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.

 J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:21

100%
c : 21
tc: 0
dt: 0

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:7

100%
c : 7
tc: 0
dt: 0

5Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan.

 3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

6Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.

16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

13

100%
c : 13
tc: 0
dt: 0

11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

18

100%
c : 18
tc: 0
dt: 0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
474/474
100%
417/417
100%
556/556
100%
455/455
100%
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
34/34
100%
64/64
100%
69/69
100%
103/103
100%
BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.100%100%100%100%
2Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.0%0%0%0%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTDIS
1Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari bekerja.
1a – Kelulusan Kerja Tanah.3/3
100%
1/1
100%
7/7
100%
3/3
100%
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan.3/3
100%
5/5
100%
4/4
100%
4/4
100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan.3/3
100%
3/3
100%
1/1
100%
6/6
100%
2Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.6/6
100%
5/5
100%
9/9
100%
3/3
100%
3Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.18/18
100%
21/21
100%
22/22
100%
22/22
100%
4Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.10/10
100%
7/7
100%
11/11
100%
8/8
100%
5Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja.20/20
100%
18/18
100%
13/13
100%
14/14
100%
6Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan51/52
98%
39/39
100%
50/50
100%
38/38
100%
6b – Kerosakan Longkang33/39
84%
14/14 100%17/17
100%
20/22
90%
6c – Kerosakan Lampu Jalan81/81
100%
43/43
100%
65/65
100%
84/84
93%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat19/19
100%
14/14
100%
13/13
100%
25/25
100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 18 BA            = RM378,696 dikutip

100%

= 10 BA        =RM185,239 dikutip

100%

= 5 BA            = RM27,057 dikutip

100%

= 5 BA             = RM59,354 dikutip

100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 145 BP
RM598,784
= 132 BP
RM520,837
= 122 BP
RM898,010
= 138 BP
RM897,855
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 524 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 508 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 591 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 634 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%

Januari – Jun

BILPIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.

Julai – Disember

NOTA

 1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
 2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.

100%

1115/1115

100%

980/980

100%

780/780

100%

800/800

100%

3675

2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat.

100%

905/905

       100%

905

4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.1915/1915
100%
807/807
100%
709/709
100%
492/492
100%
3923

100%

5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.2/2
100%
1/1
100%
3

100%

6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.4/4
100%
3/3
100%
4/4
100%
4/4
100%
15

100%

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya.4/45/55/520/20
Peratusan
100%100%100%100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).8-L
100%
9-L 100%7-L 100%2-L 100%
iiRumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.5-L
100%
8-L 100%4-L 100%10-L 100%
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.100-L
100%
75-L 100%84-L 100%97-L 100%
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.1-L
100%
1-L 100%1-L 100%14-L 100%
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.13-L
100%
10-L 100%18-L 100%1-L 100%
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.TPTPTPTP
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.63
100%
27
100%
55
100%
42
100%
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.14
100%
15
100%
10
100%
18
100%
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari15
100%
7
100%
8
100%
7
100%
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari22
100%
3
100%
6
100%
10
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan.5 ADUAN
100%
3 ADUAN 100%6 ADUAN 100%5 ADUAN 100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima.5 ADUAN
100%
1 ADUAN 100%3 ADUAN 100%4 ADUAN 100%
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

12 (PB)

193 (R)

 100%

9 (PB)

137 (R)

100%

12 (PB)

55 (R)

100%

7 (PB)

15 (R)

100%

4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

4
UNIT
100%

2     UNIT 100%

16   UNIT 100%12   UNIT 100%
5Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois20/20 100%20/20 100%20/20 100%20/20 100%
6Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan72/72 100%72/72 100%72/72 100%72/72 100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISJUMLAH
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak).20/20

100%

22/22

100%

29/29

100%

26/26

100%

97/97

100%

2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.92/92

100%

74/74

100%

60/60

100%

85/85

100%

311/311

100%

JUMLAH1129689111408/408

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.100%100%100%100%
2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.117/117
100%
219/219
100%
255/255
100%
250/250
100%
3Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti.401/401
100%
1175/1175
100%
1306/1306
100%
1823/1841
99%
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukanNILNILNIL NIL
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(153/153)
≤ 10M=
153
≥ 10M = 0

100%

(339/339)
≤ 10M=
339
≥ 10M = 0

100%

(329/329)
≤ 10M=
329
≥ 10M = 0

100%

(249/249)
≤ 10M=
249
≥ 10M = 0

2.Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari

100%
(15/15)

R – 12
≤ 14H – 12
≥ 14H – 0

B – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(28/28)

R – 21
≤ 14H – 21
≥ 14H – 0

B – 7
≤ 14H – 7
≥ 14H – 0

100%
(35/35)

R – 31
≤ 14H – 31
≥ 14H – 0

B – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(59/59)

R – 53
≤ 14H

-53
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H -6
≥ 14H – 0

3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari100%
(4/4)

SB – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

 SS – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(9/9) SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JUMLAH PENCAPAIAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
%
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.3/3
100%
1/1
100%
TN1/1
100%
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB.2/2

100%

TP1/1

100%

1/1

100%

3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.10/10
100%
6/6
100%
15/15
100%
14/14
100%
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MCTP2/2
100%
2/2
100%
2/2
100%
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.TNTNTN1/1

100%

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender23/23
100%
3/3 100%20/20 100%26/26 100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari100%100%100%100%
2Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima )791/791
100%
509/509
100%
657/657
100%
697/697
100%
3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )TPTPTPTP
4Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak3119/3138

99.39%
(100%)

3009/3035

99.14%
(100%)

1958/1958

100%
(100%)

2208/2208

99.91%
(100%)

5Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit403/502 80.28%359/422 85.07%419/522 80.27%378/488 77.46%
685% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis96.37%97.00%96.14%98.33%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.0 100%0 100%0 100%0 100%4 100%3 100%0 100%
2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.100%100%100%100%100%100%100%
3Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.100%100%100%100%100%100%100%


LAMPIRAN

Client Charter Achievement Performance Archive – 2018

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDIS
1Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:40

100%
c : 40
tc: 0
dt: 0

J:30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J:37

100%
c : 37
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:34

100%
c : 34
tc: 0
dt: 0

J:15

100%
c : 7
tc: 0
dt: 8

J: 22 

 100%    c : 22 tc: 0    dt: 0

J: 20

100%   c : 20 tc: 0   dt: 0

J: 34

100%  c : 27 tc: 0  dt: 7

J: 44

 100%   c : 36  tc: 0    dt: 8

J:40

100%
c : 40
tc: 0
dt: 0

J: 44

 100%   c : 36  tc: 0    dt: 8

2Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 14 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J:7

100%
c : 7
tc: 0
dt: 0

J:6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J:11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J:2

100%
c : 2
tc: 0
dt: 0

J:9

100%
c : 7
tc: 0
dt: 2

J: 8

100%   c : 8   tc: 0  dt: 0

J: 9

100%   c : 9  tc: 0  dt: 0

J: 7

100%   c : 7   tc: 0  dt: 0

J: 7

 100%   c : 7    tc: 0    dt: 0

J:11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J: 9

100%   c : 9  tc: 0  dt: 0

3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:18

100%
c : 18
tc: 0
dt: 0

J:5

100%
c : 5
tc: 0
dt: 0

J:21

100%
c : 21
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J: 14

100%   c : 14  tc: 0   dt: 0

J: 29

100%  c : 29  c: 0   dt: 0

J: 15

100%  c : 15  tc: 0  dt: 0

J: 29

 100%  c : 29  tc: 0    dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J: 29

 100%  c : 29  tc: 0    dt: 0

4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.

 J:4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J:0

100%
c : 0
tc: 0
dt: 0

J:30

100%
c : 13
tc: 0
dt: 0

J:25

100%
c : 25
tc: 0
dt: 0

J:21

100%
c : 21
tc: 0
dt: 0

J:20

100%
c : 20
tc: 0
dt: 0

J: 11

 100%   c : 11   tc: 0   dt: 0

J: 22

100%   c : 22 tc: 0   dt: 0

 J: 12

100%  c : 12   tc: 0  dt: 0

J: 10 

100%   c : 10  tc: 0    dt: 0

 J: 12

100%  c : 12   tc: 0  dt: 0

J: 10 

100%   c : 10  tc: 0    dt: 0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.

100%

700/700

100%

800/800

100%

980/980

100%

930/930

100%

1310/1310

100%

900/900

100%

1035/1035

100%

860/860

100%

850/850

100%

698/698

100%

1035/1035

100%

850/850

100%

5620

2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat.DPDP

100%

291/291

TPTPTPDP100%

357/357

TPTP       TPTP

100%

291

4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.1481/1481
100%
772/772
100%
245/245
100%
585/585
100%
351/351
100%
592/592
100%
2486/2489   100%654/654   100%1769/1769   100%599/599   100%592/592
100%
654/654   100%4026
100%
5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.TPTP2/2
100%
1/1
100%
1/1
100%
TP1/1       100%TPTPTP1/1       100%TP4
100%
6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.3/3
100%
4/4
100%
4/4
100%
0
100%
3/3
100%
2/2
100%
TP1/1  100%2/2    100%0     100%TP0     100%16
100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.– 2 Bil Ansuran diterima
– RM66,627.54 dikutip
100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM22,776.70 dikutip
100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM12,770.75 dikutip 100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM112,126.50 dikutip
100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM60,659.10 dikutip
100%
= 2 BA

=RM17,051

dikutip   100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.– 139 Bil Permohonan
RM471,044.45
– 147 Bil Permohonan
RM775,111.55
– 110 Bil Permohonan
RM821,811.51
– 84 Bil Permohonan
RM471,308.80
– 114 Bil Permohonan
RM699,622.03
= 103 BP

=RM478,264

3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 722 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 612 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 637 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 685 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 766 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 2098 bil yang diproses 7 hari                – 0 bil diproses >7 hari 100%

Januari – Jun

BILPIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 4 BA            =RM104,836 dikutip       100%= 9 BA                =RM37,628 dikutip         100%= 2 BA
=RM64,655 dikutip 100%
= 2 BA =RM14,276 dikutip   100%= 5 BA              = RM55,464 dikutip   100%= 2 BA
=RM64,655 dikutip 100%
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 161 BP   =RM983,597= 22 BP   =RM2,297,899= 94 BP     =RM408,648= 223 BP   =RM1,343,331= 174 BP   =RM1,306,494= 223 BP   =RM1,343,331
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
-662 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses

>7 hari         100%

– 689 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses

>7 hari 

100%

– 633 bil yang diproses 7hari

– 0 bil diproses

>7 hari   100%

– 743 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses

>7 hari     100%

– 580 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses
>7 hari
100%

– 743 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses

>7 hari     100%

Julai – Disember

NOTA

 1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
 2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTDIS
1Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari bekerja.
1a – Kelulusan Kerja Tanah.3/3
100%
4/4
100%
8/8
100%
3/3
100%
5/5
100%
1/1
100%
7/7 100%4/4 100%4/4 100%6/6 100%4/4 100%
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan.5/5
100%
1/1
100%
3/3
100%
7/7
100%
2/2
100%
7/7
100%
3/3 100%5/5 100%6/6 100%8/8 100%5/5 100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan.4/4
100%
2/2
100%
8/8
100%
4/4
100%
1/1
100%
3/3
100%
3/3 100%4/4 100%6/6 100%9/9 100%4/4 100%
2Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.5/5
100%
8/8
100%
7/7
100%
7/7
100%
2/2
100%
100%5/5 100%11/11 100%7/7 100%7/7 100%5/5 100%
3Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.15/15
100%
17/17
100%
16/16
100%
22/22
100%
13/13
100%
22/22
100%
14/14 100%22/22 100%10/10 100%15/15 100%10/10 100%
4Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.12/12
100%
4/4
100%
2/2
100%
9/9
100%
25/25
100%
8/8
100%
13/13 100%1/1 100%7/7 100%5/5 100%5/5 100%
5Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja.10/10
100%
10/10
100%
11/11
100%
20/20
100%
20/20
100%
10/10
100%
13/13 100%10/10 100%15/15 100%18/18 100%15/15 100%
6Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan60/76
79%
12/30
40%
13/27
48%
17/32
53%
14/23
60%
7/18
38%
29/42 100%34/47 72%23/46 100%30/61 49%7/18
38%
6b – Kerosakan Longkang2/4
50%
1/3
33%
2/6
33%
5/9
55%
0/6
0%
0/5
0%
5/11 45%3/3 100%3/6 50%1/12 5%3/3 100%
6c – Kerosakan Lampu Jalan84/86
98%
71/72
99%
82/82
100%
57/61
93%
56/60
93%
10/39
25%
61/61 100%47/48 97%65/71 91%69/69 100%61/61 100%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat11/11
100%
5/5
100%
6/6
100%
12/12
100%
6/8
75%
0/4
0%
11/11 100%7/7 100%11/11 100%14/14 100%11/11 100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISJUMLAH
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak).100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari.26/2625/2536/3635/3523/2322/2233/3335/3529/2936/3635/3522/22145/145
4Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta.98/98107/107112/11296/9663/6348/4899/9985/8554/54109/10985/8548/48495/495
JUMLAH12413214813186701321208314512070640/640

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan.8421233
PERATUSAN
100%100%100%100%100%100%
2Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.301118131728
PERATUSAN
100%100%100%100%100%100%
3Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya.681055397791610
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan.5 ADUAN
100%
6 ADUAN 100%5 ADUAN 100%3 ADUAN 100%2 ADUAN 100%3 ADUAN 100%15 ADUAN 100%12 ADUAN 100%5 ADUAN 100%3 ADUAN 100%3 ADUAN 100%3 ADUAN 100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima.4 ADUAN
100%
5 ADUAN 100%1 ADUAN 100%2 ADUAN 100%3 ADUAN 100%5 ADUAN 100%9 ADUAN 100%5 ADUAN 100%4 ADUAN 100%4 ADUAN 100%3 ADUAN 100%3 ADUAN 100%
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

15 (PB)

205 (R)

 100%

18 (PB)

169 (R)

100%

10 (PB)

55 (R)

100%

8 (PB)

31 (R)

100%

4 (PB)

4 (R)

100%

4(PB)

5 (R)

100%

4 (PB)

4 (R)

100%

1 (PB)

0 (R)

100%

3 (PB)

1 (R)

100%

7 (PB)

6 (R)

100%

3 (PB)

1 (R)

100%

4 (PB)

4 (R)

100%

4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

9
UNIT
100%

6     UNIT 100%

9   UNIT 100%9   UNIT 100%9   UNIT 100%13 UNIT 100%16 UNIT 100%8   UNIT 100%7   UNIT 100%8   UNIT 100%     7   UNIT   100%    9   UNIT     100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).4-L
100%
4-L 100%9-L 100%18-L 100%3-L 100%12-L 100%4-L 100%7-L 1-T 100%7-L 100%11-L 100%4-L 100%7-L 100%
iiRumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.3-L
100%
3-L 100%8-L 100%5-L 100%6-L 100%5-L 100%7-L 100%8-L 100%4-L 100%2-L 100%2-L 100%3-L 100%
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.100-L
100%
109-L 100%94-L 100%73-L 100%82-L 100%61-L 100%109-L 100%127-L 100%169-L 100%119-L 100%94-L 100%119-L 100%
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.3-L
100%
2-L 100%7-L 100%2-L 100%2-L 100%4-L 100%1-L 100%1-L 100%2-L 100%1-L 100%1-L 100%
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.7-L
100%
8-L 100%8-L 100%9-L 100%11-L 100%4-L 100%13-L 100%6-L 100%13-L 100%5-L 100%7-L
100%
7-L
100%
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.TPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.93
100%
27
100%
27
100%
33
100%
33
100%
40
100%
66
100%
53
100%
14
100%
67
100%
33
100%
40
100%
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.1
100%
24
100%
5
100%
33
100%
33
100%
33
100%
11
100%
6
100%
12
100%
12
100%
12
100%
33
100%
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari15
100%
9
100%
10
100%
12
100%
10
100%
12
100%
6
100%
8
100%
7
100%
6
100%
12
100%
6
100%
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari7
100%
4
100%
7
100%
7
100%
6
100%
3
100%
9
100%
10
100%
3
100%
3
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.165/165
100%
218/218
100%
144/144
100%
183/183
100%
157/157
100%
100/100
100%
158/158
100%
160/160
100%
198/198
100%
175/175
100%
160/160
100%
100/100
100%
3Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti.1647/1647
100%
1718/1718
100%
1363/1363
100%
539/539
100%
347/347
100%
639/639
100%
1021/1021
100%
806/806
100%
1014/1647
100%
761/761
100%
639/639
100%
539/539
100%
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan7/7
89%
10/10
89%
NIL NIL NIL NIL NIL NIL 3/3
89%
 34/34
89%
  NIL  NIL
BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
219/219
100%
239/239
100%
337/337
100%
219/219
100%
109/109
100%
110/110
100%
349/349
100%
377/377
100%
339/339
100%
402/402
100%
377/377
100%
349/349
100%
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
36/36
100%
65/65
100%
83/83
100%
75/75
100%
23/23
100%
31/31
100%
11/11
100%
41/41
100%
46/46
100%
79/79
100%
11/11
100%
31/31
100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima )720/720
100%
486/486
100%
586/586
100%
523/523
100%
442/442
100%
442/442
100%
826/826
100%
673/673
100%
589/589
100%
755/755
100%
442/442
100%
442/442
100%
3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )TPTPTPTPTPTPTP11111
4Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak3098/3219

96.24%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

1135/1138

99.74%
(100%)

2464/2468

99.84%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

1369/1375

99.56%
(100%)

1919/1921

99.90%
(100%)

2464/2468

99.84%
(100%)

1135/1138

99.74%
(100%)

5Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit362/417 86.81%306/366 83.61%324/411 78.83%347/370 93.78%284/311 91.32%239/278 85.97%357/416 85.82%325/419 75.18%308/403 76.43%420/471 89.17%284/311 91.32%308/403 76.43%
685% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis95.51%93.81%95.26%97.84%97.01%98.00%97.39%95.70%95.96%92.81%95.70%92.81%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima inbois.100/100
100%
125/125
100%
2Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.75/75
100%
75/75
100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.5 100%9 100%6 100%5 100%4 100%3 100%2 100%4 100%11 100%13 100%8 100%4 100%
2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1 97%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%


LAMPIRAN

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(224/224)
≤ 10M=
224
≥ 10M = 0

100%

(281/281)
≤ 10M=
281
≥ 10M = 0

100%

(255/255)
≤ 10M=
255
≥ 10M = 0

100%

(80/80)
≤ 10M=
80
≥ 10M = 0

100%

(98/98)
≤ 10M=
98
≥ 10M = 0

100%

(101/101)
≤ 10M=
101
≥ 10M = 0

100%

(209/209)
≤ 10M=
209
≥ 10M = 0

100%

(252/252)
≤ 10M=
252
≥ 10M = 0

100%

(195/195)
≤ 10M=
195
≥ 10M = 0

100%

(226/226)
≤ 10M=
226
≥ 10M = 0

100%

(145/145)
≤ 10M=
145
≥ 10M = 0

100%

(195/195)
≤ 10M=
195
≥ 10M = 0

2.Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari

100%
(25/25)

R – 19
≤ 14H – 19
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(53/53)

R – 42
≤ 14H – 42
≥ 14H – 0

B – 11
≤ 14H – 11
≥ 14H – 0

100%
(63/63)

R – 62
≤ 14H – 62
≥ 14H – 0

B – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(34/34)

R – 30
≤ 14H

-30
≥ 14H – 0

B – 4
≤ 14H –4
≥ 14H – 0

100%
(12/12)

R – 11
≤ 14H – 11
≥ 14H – 0

B – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(12/12)

R – 12
≤ 14H – 12
≥ 14H – 0

B – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(38/38)

R – 31
≤ 14H – 31
≥ 14H – 0

B – 7
≤ 14H – 7
≥ 14H – 0

100%
(31/31)

R – 28
≤ 14H – 28
≥ 14H – 0

B – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(16/16)

R – 16
≤ 14H – 16
≥ 14H – 0

B – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(19/19)

R – 16
≤ 14H – 16
≥ 14H – 0

B – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(19/19)

R – 18
≤ 14H – 18
≥ 14H – 0

B – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(16/16)

R – 16
≤ 14H – 16
≥ 14H – 0

B – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari100%
(4/4)

SB – 4
≤ 14H –4
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(8/8)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 5
≤ 14H – 5
≥ 14H – 0

100%
(4/4)SB – 4
≤ 14H –4
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H -0
≥ 14H – 0

100%
(5/5)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0

100%
(5/5)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(7/7)SB – 1
≤ 14H –1
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(4/4)SB – 2
≤ 14H –2
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(6/6)SB – 0
≤ 14H –0
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(6/6)SB – 2
≤ 14H –2
≥ 14H – 0

 SS – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(4/4)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(6/6)SB – 0
≤ 14H –0
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN
FEB
MAC
APR
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
813%
JUMLAH
2Kebenaran Merancang575773%
3Sistem Alamat575773%
4Pelan Landskap575773%
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan57967%
6Pelan Kerja Tanah57967%
7Pelan Jalan Dan Perparitan57967%
8Pelan Lampu Jalan57967%
9Permit Korekan Dan Batuan57967%
JUMLAH
10Pelan Bangunan3715821%
JUMLAH23228%
JUMLAH KESELURUHAN23228%
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
SEP
OKT
NOV
DIS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

PETUNJUK :

DP  – Dalam Proses
JP   – Jumlah Permohonan

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender0/0
100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JUMLAH PENCAPAIAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
%
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.TN5/5
100%
TN7/7
100%
TNTNTNTNTNTN TN TN
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB.TP1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
TP1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
2/2
100%
2/2
100%
1/1
100%
1/1
100%
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.17/17
100%
20/20
100%
12/12
100%
29/29
100%
21/21
100%
34/34
100%
22/22
100%
20/20
100%
4/4
100%
9/9
100%
12/12
100%
17/17
100%
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC2/2
100%
6/6
100%
5/5
100%
6/6
100%
2/2
100%
TP4/4
100%
TP6/6
100%
TP4/4
100%
6/6
100%
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.TNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTN

Client Charter Achievement Performance Archive – 2017

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDIS
1Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.J: 39

100%
c : 39
tc: 0
dt: 0

J : 14

100%
c : 14
tc: 0
dt: 0

J : 46

100%
c : 46
tc: 0
dt: 0

J : 12

100%
c : 12
tc: 0
dt: 0

J : 23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J : 25

100%
c : 25
tc: 0
dt: 0

J : 30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J : 17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J : 12

100%
c : 7
tc: 0
dt: 5

J : 27

100%
c : 25
tc: 0
dt: 2

2Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.J: 3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

J: 2

100%
c : 2
tc: 0
dt: 0

J : 6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J : 6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J : 1

100%
c : 1
tc: 0
dt: 0

J : 4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J : 5

100%
c : 5
tc: 0
dt: 0

J : 10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J : 6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J : 8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.J: 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J: 18

100%
c : 18
tc: 0
dt: 0

J : 30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J : 24

100%
c : 24
tc: 0
dt: 0

J : 16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

J : 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J : 23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J : 16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

J : 36

100%
c : 36
tc: 0
dt: 0

J : 24

100%
c : 24
tc: 0
dt: 0

4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.J: 14

100%
c : 14
tc: 0
dt: 0

J: 11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J : 30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J : 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J : 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J : 19

100%
c : 19
tc: 0
dt: 0

J : 26

100%
c : 26
tc: 0
dt: 0

J : 24

100%
c : 24
tc: 0
dt: 0

J : 23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J : 25

100%
c : 25
tc: 0
dt: 0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1.Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2.Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.50%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindahmilik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.980
100%
775
100%
495
100%
490
100%
721
100%
782
100%
700
100%
730
100%
755
100%
290
100%
1145
100%
375
1005
8311
100%
2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman.00100%
87/87
0000100%
239/239
TPTPTPTP326
100%
4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.2018/2018
100%
350/350
100%
561/561
100%
349/349
100%
144/144
100%
1228/1228
100%
2538/2538
100%
643/643
100%
176/176
100%
153/153
100%
244/244
100%
1073/1073
100%
9477
100%
5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.102/2
100%
2/2
100%
TPTP1/1
100%
TP01/1
100%
1/1
100%
TP8
100%
6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.1/1
100%
2/2
100%
3/3
100%
11/11
100%
4/4
100%
TP6/6
100%
4/4
100%
2/2
100%
TP5/5
100%
10/10
100%
55
100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2 Bil ansuran diterima RM2,825.20 dikutip 100%
5 Bil ansuran diterima RM10,663.50 dikutip 100%0 Bil ansuran diterima RM0 dikutip 100%7 Bil ansuran diterima RM20,118.15 dikutip 100%6 Bil ansuran diterima RM45,150.35 dikutip 100%3 Bil ansuran diterima RM1,665,131,94 dikutip 100%
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.130 bil permohonan RM517,854.6093 bil permohonan RM725,334.7078 bil permohonan RM814,039.45144 bil permohonan RM870,450.3496 bil permohonan RM353,121.2648 bil permohonan RM106,213.30
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
661 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
508 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
602 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
549 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
564 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
609 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%

Januari – Jun

BIL.PIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.2 Bil ansuran diterima RM45,102.40 dikutip 100%  = 2 BA
= RM 240,819 dikutip
100%
= 1 BA
= RM 2,020.
20 dikutip
100%
= 2 BA
= RM 30,136.30 dikutip
100%
= 2 BA
= RM 3830.60 dikutip
100%
= 2 BA
= RM 2540.35 dikutip
100%
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.77 bil permohonan RM137,109.57= 122 BP
= RM 1,313,851.38
= 85 BP
= RM 468,705.23
= 42 BP
= RM 265,053.45
= 177 BP
= RM 1,334,372.75
= 57 BP
= RM 1,056,200.60
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
392 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
798 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%
604 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%
641 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%
695 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%
776 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%

Julai – Disember

NOTA

 1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
 2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTDIS
1.Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 60 hari bekerja.
1a – Kelulusan kerja tanah.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
1b – Kelulusan jalan dan perparitan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
1c – Kelulusan kerja tanah, jalan dan perparitan.100%100%100%100%100%100%100%TP100%100%
2.Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3.Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syara-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
4.Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.89%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
5.Poses permohonan ambilalih infrastruktur yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
6.Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14hari bekerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
7.Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat, dan tebing runtuh dalam masa 48 jam/hari bekerja.
7a. Kerosakan jalan raya85%53%50%67%58%54%13%89%65%30%
7b. Kerosakan longkang0%11%50%8%25%20%36%25%17%
7c. Kerosakan lampu awam98%76%8%58%98%94%51%100%52%41%
7d. Kerosakan lampu isyarat100%100%100%0%100%100%100%100%100%50%
7e. Kerosakkan aduan lain-lain
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak).100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%99%98%
2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari.19123019181683017232415
4Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta.505779525150276332553574
JUMLAH6969109719182499349786091

Jumlah Lesen 14 Hari         :  122
Jumlah Lesen Serta Merta  :  366

Jumlah Keseluruhan        :  540

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan.6/66/69/99/911/116/612/124/45/59/910/10
PERATUSAN
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.36/3623/2320/2024/243/328/288/820/205/516/1619/192/2
PERATUSAN
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2hari berikutnya.6/61/15/58/86/64/49/93/38/89/915/155/5
PERATUSAN
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan.4
Aduan
100%
4
Aduan
100%
6
Aduan
100%
1
Aduan
100%
4
Aduan
100%
1
Aduan
100%
1
Aduan
100%
3
Aduan
100%
3
Aduan
100%
5
Aduan
100%
2
Aduan
100%
0
Aduan
100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima.4
Aduan
100%
2
Aduan
100%
4
Aduan
100%
5
Aduan
100%
0
Aduan
100%
3
Aduan
100%
2
Aduan
100%
3
Aduan
100%
3
Aduan
100%
2
Aduan
100%
1
Aduan
100%
7
Aduan
100%
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).
14 (PB)(R)
100%
35 (PB)(R)
100%
14 (PB)(R)
100%
18 (PB)(R)
100%
7 (PB)(R)
100%
7 (PB)(R)
100%
8 (PB) 1 (R)
100%
9 (PB) 2 (R)
100%
7 (PB) 3 (R)
100%
6 (PB)
2 (R)
100%
7 (PB)
1 (R)
100%
1 (PB)
0 (R)
100%
4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari2
Unit
100%
9
Unit
100%
6
Unit
100%
5
Unit
100%
13
Unit
100%
9
Unit
100%
9
Unit
100%
7
Unit
100%
11
Unit
100%
12
Unit
100%
11
Unit
100%
9
Unit
100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).2-L

100%

2-L
3-DP

100%

5-L
1-DP
1-T

100%

2-L
2-DP

100%

4-L

100%

9-L

100%

6-L

100%

9-L
100%
14-L
100%
14-L
100%
iiRumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.4-L
100%
4-L
100%
6-L

100%

3-L

100%

10-L

100%

4-L

100%

14-L
100%
2-L
100%
10-L
100%
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.69-L
100%
79-L

100%

68-L
100%
72-L
100%
91-L
100%
69-L
100%
52-L
100%
104-L
100%
75-L
100%
73-L
100%
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.2-L
100%
2-L

100%

5-L
100%
1-L
100%
7-L
100%
5-L
100%
2-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
1-L
100%
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.9-L
100%
7-L

100%

15-L
100%
17-L
100%
6-L
100%
8-L
100%
7-L
100%
9-L
100%
7-L
100%
5-L
100%
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.TPTPTPTPTP
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.57
100%
36
100%
38
100%
48
100%
54
100%
19
100%
24
100%
58/58
100%
24/24
100%
35/35
100%
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.10
100%
4
100%
12
100%
13
100%
8
100%
7
100%
3
100%
1/1
100%
1/1
100%
3/3
100%
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari24/24
100%
9/9
100%
10/10
100%
6/6
100%
11/11
100%
9/9
100%
16/16
100%
5/5
100%
7/7
100%
8/8
100%
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari3/3
100%
6/6
100%
7/7
100%
TP10/10
100%
6/6
100%
4/4
100%
21/21
100%
TP6/6
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.106/106     100%

144/144
100%

186/186
100%
88/88
100%
134/134
100%
55/55
100%
137/137
100%
85/85
100%
102/102
100%
144/144
100%
3Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti.612/612 100%1322/1322
100%
1050/1050
100%
878/878 100%1042/1042 100%437/437 100%816/816 100%660/660 100%940/940 100%1276/1276 100%
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan 16/18
89%
19/23 82.6%17/21
81%
7/8
87.5%
1/1
100%
18/18
100%
2/2
100%
6/6
100%
16/16
100%
17/21
81%
BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
100%
255
100%
251
100%
256
100%
235
100%
270
100%
240
100%
165
100%
292
100%
273
100%
263
100%
255
100%
227
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
 18/18
100%
48/48
100%
66/66
100%
70/70
100%
79/79
100%
67/67
100%
75/75
100%
42/42
100%
57/57
100%
37/37
100%
60/60
100%
64/64
100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima )468

100%

467

100%

491

100%

444

100%

466

100%

345

100%

547

100%

560

100%

492

100%

593

100%

491/527

100%

384/430

100%

3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
100%
4Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak3350

81.02%

3284

73.6%

1304

91.5%

2036

97.6%

2696
2478

91.91%

1754
1648

93.96%

2242
2057

91.75%

2929
(2934)
99.21%
1618
(1625)
99.21%
2131
(2148)
99.21%
2641
(2652)
3867
(3958)
97.7%
5Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 5 minit ( tidak pada waktu puncak  iaitu JAN- FEB DAN JUL -OGOS90%85%100%100%93%100%100%PPPPPPPPPP
685% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis99.86%99.79%95.87%94.29%95.02%98.38%79.38%85.14%93.58%90.88%92.41%95.33%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima inbois.80/80
100%
81/81
100%
84/84
100%
117/117
100%
102/102
100%
95/95
100%
98/98
100%
100/100
100%
105/105
100%
90/90
100%
88/88
100%
95/95
100%
2Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.11
100%
13
100%
16
100%
12
100%
13
100%
13
100%
17
100%
3
100%
5
100%
5
100%
9
100%
6
100%
2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%


LAMPIRAN

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit100%(88/88)100%
(151/151)
100%
(334/334)
100%
(344/344)
100%
(323/323)
100%
(89/89)
100%
(147/147)
100%
(136/136)
100%
(136/136)
100%
(122/122)
100%
(162/162)
100%
(143/143)
2.Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari100%
(26/26)
R-17
<14H-26 >14H-0
B-2
<14H-2 >14H-0
100%
(32/32)
R-26
<14H-26 >14H-0
B-2
<14H-2 >14H-0
100%
(75/75)
R-57
<14H-57 >14H-0
B-18
<14H-18 >14H-0
100%
(29/29)
R-11
<14H-11 >14H-0
B-18
<14H-18 >14H-0
100%
(58/58)
R-47
<14H-47 >14H-0
B-11
<14H-11 >14H-0
100%
(32/32)
R-21
<14H-21 >14H-0
B-11
<14H-11 >14H-0
100%
(12/12)
R-10
<14H-10 >14H-0
B-2
<14H-2 >14H-0
100%
(24/24)
R-20
<14H-20 >14H-0
B-4
<14H-4 >14H-0
100%
(24/24)
R-20
<14H-20 >14H-0
B-4
<14H-4 >14H-0
100%
(30/30)
R-20
<14H-20 >14H-0
B-10
<14H-10 >14H-0
100%
(28/28)
R-20
<14H-20 >14H-0
B-8
<14H-8 >14H-0
100%
(29/29)
R-28
<14H-28 >14H-0
B-1
<14H-1 >14H-0
3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari100%
(34/34)
SB-33
SS-1
100%
(2/2)
SB-2
SS-0
100%
(0/0)
SB-0
SS-0
100%
(25/25)
SB-25
SS-0
100%
(2/2)
SB-1
SS-1
100%
(11/11)
SB-0
SS-11
100%
(10/10)
SB-10
SS-0
100%
(15/15)
SB-15
SS-0
100%
(5/5)
SB-5
SS-0
100%
(10/10)
SB-10
SS-0
100%
(6/6)
SB-6
SS-0
100%
(1/1)
SB-1
SS-0
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB
MAC
APR
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
111
1090%9100%1173%7100%
JUMLAH1090%9100%1173%7100%
2Kebenaran Merancang
57
30100%16100%24100%1091%
3Sistem Alamat
57
3100%3100%5100%6100%
4Pelan Landskap
57
6100%2100%8100%11100%
JUMLAH39100%21100%37100%2796%
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
57
2100%1100%00
6Pelan Kerja Tanah
57
01100%01100%
7Pelan Jalan Dan Perparitan
57
000150%
8Pelan Lampu Jalan
57
5100%5100%10100%4100%
9Permit Korekan Dan Batuan572100%020
JUMLAH9100%7100%12100%686%
10Pelan Bangunan
37
675%8100%4100%9100%
JUMLAH675%8100%4100%9100%
JUMLAH KESELURUHAN6498%45100%6494%4996%
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak1111271%338%1346%1267%
JUMLAH1271%338%1346%1267%
2Kebenaran Merancang571192%772%1080%10100%
3Sistem Alamat571100%388%5100%863%
4Pelan Landskap5711100%788%6100%7100%
JUMLAH2396%1755%2190%2889%
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan570000
6Pelan Kerja Tanah57001100%0
7Pelan Jalan Dan Perparitan571100%02100%1100%
8Pelan Lampu Jalan578100%467%4100%6100%
9Permit Korekan Dan Batuan571100%010%20%
JUMLAH10100%444%888%978%
9Pelan Bangunan372100%750%14100%2568%
JUMLAH2100%750%14100%2568%
JUMLAH KESELURUHAN4796%3147%5682%7477%
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
SEP
OKT
NOV
DIS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

PETUNJUK :

DP  – Dalam Proses
JP   – Jumlah Permohonan

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender23/23
100%
3/3
100%
4/4
100%
47/47
100%
12/12
100%
8/8
100%
4/4
100%
55/55
100%
7/7
100%
30/30
100%
25/25
100%
40/40
100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JUMLAH PENCAPAIAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
%
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.2/2
100%
TMTM3/3
100%
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB.2/2
100%
1/1
100%
1/1
100%
3/3
100%
2/2
100%
3/3
100%
1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.8/8
100%
14/14
100%
13/13
100%
16/16
100%
1/1
100%
4/4
100%
3/3
100%
6/6
100%
6/6
100%
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC1/1
100%
1/1
100%
2/2
100%
TTTT3/3
100%
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.1/1
100%
6.Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju / Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima

Client Charter Achievement Performance Archive – 2015

JABATAN PERANCANG BANDAR

BIL
PIAGAM PELANGGAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.J : 36
100%

c : 36
tc : 0
dt : 0
J : 26
100%

c : 26
tc : 0
dt : 0
J : 35
100%

c : 35
tc : 0
dt : 0
J : 23
100%

c : 23
tc : 0
dt : 0
J : 15
100%

c : 15
tc : 0
dt : 0
J : 30
100%

c : 8
tc : 0
dt : 22
J : 22
100%

c : 7
tc : 0
dt : 15
J : 13
100%

c : 13
tc : 0
dt : 0
J : 17
100%

c : 17
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%

c : 14
tc : 0
dt : 0
J : 25
100%

c : 25
tc : 0
dt : 0
J : 36
100%

c : 36
tc : 0
dt : 0
2Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.J : 13
100%

c : 13
tc : 0
dt : 0
J : 3
100%

c : 3
tc : 0
dt : 0
J : 8
100%

c : 8
tc : 0
dt : 0
J : 6
100%

c : 5
tc : 0
dt : 1
J : 7
100%

c : 7
tc : 0
dt : 0
J : 5
100%

c : 3
tc : 0
dt : 2
J : 3
100%

c : 2
tc : 0
dt : 1
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 9
100%

c : 9
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%

c : 14
tc : 0
dt : 0
J : 3
100%

c : 3
tc : 0
dt : 0
J : 2
100%

c : 2
tc : 0
dt : 0
3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 15 hari.J : 36
100%

c : 36
tc : 0
dt : 0
J : 17
100%

c : 17
tc : 0
dt : 0
J : 18
100%

c : 18
tc : 0
dt : 0
J : 28
100%

c : 28
tc : 0
dt : 0
J : 17
100%

c : 17
tc : 0
dt : 0
J : 13
100%

c : 13
tc : 0
dt : 0
J : 7
100%

c : 7
tc : 0
dt : 0
J : 29
100%

c : 29
tc : 0
dt : 0
J : 21
100%

c : 21
tc : 0
dt : 0
J : 34
100%

c : 34
tc : 0
dt : 0
J : 29
100%

c : 29
tc : 0
dt : 0
J : 11
100%

c : 11
tc : 0
dt : 0
4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 15 hari.J: 49
100%
c: 49
tc: 0
dt: 0
J: 22
100%
c: 22
tc: 0
dt: 0
J: 23
100%
c: 23
tc: 0
dt: 0
J: 29
100%
c: 29
tc: 0
dt: 0
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 25
100%

c : 25
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%

c : 14
tc : 0
dt : 0
J : 11
100%

c : 11
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%

c : 14
tc : 0
dt : 0
J : 23
100%

c : 23
tc : 0
dt : 0
J : 27
100%

c : 27
tc : 0
dt : 0
J : 20
100%

c : 20
tc : 0
dt : 0
5Mengemukakan maklum balas / tindakan aduan  yang dikemukakan  oleh orang awam / Unit Aduan Majlis / ahli Majlis / agensi kerajaan dengan  serta merta  atau dalam tempoh 15 hari.J: 10
100%
c: 10
tc: 0
dt: 0
J: 16
100%
c: 16
tc: 0
dt: 0
J: 12
100%
c: 12
tc: 0
dt: 0
J: 10
100%
c: 10
tc: 0
dt: 0
J : 15
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 15
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 12
100%

c : 12
tc : 0
dt : 0
J : 5
100%

c : 5
tc : 0
dt : 0
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 8
100%

c : 8
tc : 0
dt : 0

Petunjuk :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak Mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2015
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1.Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen  Jawatankuasa Sebut Harga/Tender.100%
(46)
100%100%
(24)
100%
(8)
100%
(24)
100%
(44)
100%
(12)
100%
(10)
3.Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.100%100%100%

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakakan maklum balas status aduan pelanggan dalam tempoh (14 hari dari tarikh aduan diterima).100%100%100%100%93%90%100%428
100%
350
100%
366
100%
413
100%
248
50%
2Menyediakan dan mengedarkan Buletin Semarak Api (setiap 3 bulan sekali terbitan).11
3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan (3 kali setahun).111
4Kajian Semula Prosedur MS ISO 9001: 2008 (3 kali setahun).1111
5Masa menunggu di kaunter tidak melebihi 5 minit (tidak pada waktu puncak iaitu Januari hingga Februari dan Julai hingga Ogos).2876
4204
68.41%
2927
5658
51.7%
2273
2695
84%
1923
1803
93.8%
2496
2478
91.91%
1754
1648
93.96%
2242
2057
91.75%

2870
2602
90.66%

1909
1822
95.44%
2105
1378
65.46%
1928
1787
92.69%
3395
3048
89.78%
6Maklum balas tempahan kemudahan awam (3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP).255251290235270240165292273281260255
7Memproses Borang Pembelian (BP) dan Tempahan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP (3 hari bekerja).9/9
100%
18/18
100%
29/29
100%
49/49
100%
44/44
100%
54/54
100%
35/35
100%
65/65
100%
24/24
100%
27/27
100%
46/46
100%
73/73
100%

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.4156426175464895155004505008057806906944
2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman.0000022203760000598
4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.21216412915215754187612033962551516504849
5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.01474005141023
6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.50322122000019

JABATAN PERBENDAHARAAN

BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.Yang berjaya dikutip = RM244,035.00
100%
Yang berjaya dikutip = RM272,195.66
100%
Yang berjaya dikutip = RM316,541.71
100%
31 bil ansuran diterima = RM77,452.62 dikutip
100%
9 bil ansuran diterima = RM15,071.30
100%
19 bil ansuran diterima = RM36,033.14
100%
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.74 permohonan
RM209,847.96
100%
164 permohonan
RM264,639.12
100%
60 permohonan
RM19,678.45
100%
125
permohonan
RM448,118.71
100%
74
permohonan
RM163,755.25
100%
96
permohonan
RM43,650.79
100%
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
696 bil yang diproses
100%
395 bil yang diproses
100%
499 bil yang diproses
100%
507 bil yang diproses
100%
457 bil diproses
7 hari
8 bil
diproses
>7 hari
98%
597 bil diproses
7 hari
15bil
diproses
>7 hari
97.5%

Januari – Jun

BIL.PIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.19 bil ansuran diterima = RM16,366.18
100%
13 bil ansuran diterima = RM43,372.51
100%
2 bil ansuran diterima = RM8,468
100%
4 bil ansuran diterima = RM882,096.75
100%
8 bil ansuran diterima = RM30,540.23
100%
3 bil ansuran diterima = RM9,221.30
100%
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.148
permohonan
RM399,170.03
100%
128
permohonan
RM309,128.58
100%
144
permohonan
RM666,310.00
100%
74
permohonan
RM184,231.35
100%
156
permohonan
RM256,172.20
100%
96
permohonan
RM692,644.10
100%
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
564 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
508 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
558 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
590 bil
diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
613 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
698 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%

Julai – Disember

NOTA

 1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
 2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

Client Charter Achievement Performance Archive – 2020

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDIS
1Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.
2Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.
3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.
4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.  

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1.Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.
2.Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindahmilik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman.
4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.
5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.
6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.

Januari – Jun

BIL.PIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.

Julai – Disember

NOTA

 1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
 2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTDIS
1.Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 60 hari bekerja.
1a – Kelulusan kerja tanah.
1b – Kelulusan jalan dan perparitan.
1c – Kelulusan kerja tanah, jalan dan perparitan.
2.Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.
3.Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syara-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
4.Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
5.Poses permohonan ambilalih infrastruktur yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
6.Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14hari bekerja.
7.Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat, dan tebing runtuh dalam masa 48 jam/hari bekerja.
7a. Kerosakan jalan raya
7b. Kerosakan longkang
7c. Kerosakan lampu awam
7d. Kerosakan lampu isyarat
7e. Kerosakkan aduan lain-lain
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak).
2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.
3Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari.
4Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta.
JUMLAH

Jumlah Lesen 14 Hari         :  122
Jumlah Lesen Serta Merta  :  366

Jumlah Keseluruhan        :  540

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan.
PERATUSAN
2Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.
PERATUSAN
3Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2hari berikutnya.
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan.
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima.
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).
4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).
iiRumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.
2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.
3Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti.
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan
BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari
2Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima )
3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )
4Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak
5Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 5 minit ( tidak pada waktu puncak  iaitu JAN- FEB DAN JUL -OGOS
685% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima inbois.
2Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.
2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.
3Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.


LAMPIRAN

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit
2.Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari
3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB
MAC
APR
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
10Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
SEP
OKT
NOV
DIS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

PETUNJUK :

DP  – Dalam Proses
JP   – Jumlah Permohonan

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JUMLAH PENCAPAIAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
%
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB.
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.
6.Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju / Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima

Client Charter Achievement Performance Archive – 2019

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDIS
1Process planning permission applications efficiently, orderly and in compliance with all rules within 30 working days until the One Stop Centre (OSC) Committee Meeting.

J:43

100%
c : 43
tc: 0
dt: 0

J:35

100%
c : 35
tc: 0
dt: 0

J:38

100%
c : 38
tc: 0
dt: 0

J:37

100%
c : 37
tc: 0
dt: 0

J: 29

100%   c : 29 tc: 0    dt: 0

2Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 14 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J:8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

J:9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.

 J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:21

100%
c : 21
tc: 0
dt: 0

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:7

100%
c : 7
tc: 0
dt: 0

5Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan.

 3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

6Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.

16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

13

100%
c : 13
tc: 0
dt: 0

11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

18

100%
c : 18
tc: 0
dt: 0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
474/474
100%
417/417
100%
556/556
100%
455/455
100%
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
34/34
100%
64/64
100%
69/69
100%
103/103
100%
BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.100%100%100%100%
2Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.0%0%0%0%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTDIS
1Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari bekerja.
1a – Kelulusan Kerja Tanah.3/3
100%
1/1
100%
7/7
100%
3/3
100%
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan.3/3
100%
5/5
100%
4/4
100%
4/4
100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan.3/3
100%
3/3
100%
1/1
100%
6/6
100%
2Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.6/6
100%
5/5
100%
9/9
100%
3/3
100%
3Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.18/18
100%
21/21
100%
22/22
100%
22/22
100%
4Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.10/10
100%
7/7
100%
11/11
100%
8/8
100%
5Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja.20/20
100%
18/18
100%
13/13
100%
14/14
100%
6Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan51/52
98%
39/39
100%
50/50
100%
38/38
100%
6b – Kerosakan Longkang33/39
84%
14/14 100%17/17
100%
20/22
90%
6c – Kerosakan Lampu Jalan81/81
100%
43/43
100%
65/65
100%
84/84
93%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat19/19
100%
14/14
100%
13/13
100%
25/25
100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 18 BA            = RM378,696 dikutip

100%

= 10 BA        =RM185,239 dikutip

100%

= 5 BA            = RM27,057 dikutip

100%

= 5 BA             = RM59,354 dikutip

100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 145 BP
RM598,784
= 132 BP
RM520,837
= 122 BP
RM898,010
= 138 BP
RM897,855
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 524 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 508 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 591 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 634 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%

Januari – Jun

BILPIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.

Julai – Disember

NOTA

 1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
 2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.

100%

1115/1115

100%

980/980

100%

780/780

100%

800/800

100%

3675

2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat.

100%

905/905

       100%

905

4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.1915/1915
100%
807/807
100%
709/709
100%
492/492
100%
3923

100%

5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.2/2
100%
1/1
100%
3

100%

6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.4/4
100%
3/3
100%
4/4
100%
4/4
100%
15

100%

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya.4/45/55/520/20
Peratusan
100%100%100%100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).8-L
100%
9-L 100%7-L 100%2-L 100%
iiRumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.5-L
100%
8-L 100%4-L 100%10-L 100%
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.100-L
100%
75-L 100%84-L 100%97-L 100%
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.1-L
100%
1-L 100%1-L 100%14-L 100%
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.13-L
100%
10-L 100%18-L 100%1-L 100%
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.TPTPTPTP
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.63
100%
27
100%
55
100%
42
100%
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.14
100%
15
100%
10
100%
18
100%
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari15
100%
7
100%
8
100%
7
100%
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari22
100%
3
100%
6
100%
10
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan.5 ADUAN
100%
3 ADUAN 100%6 ADUAN 100%5 ADUAN 100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima.5 ADUAN
100%
1 ADUAN 100%3 ADUAN 100%4 ADUAN 100%
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

12 (PB)

193 (R)

 100%

9 (PB)

137 (R)

100%

12 (PB)

55 (R)

100%

7 (PB)

15 (R)

100%

4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

4
UNIT
100%

2     UNIT 100%

16   UNIT 100%12   UNIT 100%
5Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois20/20 100%20/20 100%20/20 100%20/20 100%
6Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan72/72 100%72/72 100%72/72 100%72/72 100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISJUMLAH
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak).20/20

100%

22/22

100%

29/29

100%

26/26

100%

97/97

100%

2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.92/92

100%

74/74

100%

60/60

100%

85/85

100%

311/311

100%

JUMLAH1129689111408/408

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.100%100%100%100%
2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.117/117
100%
219/219
100%
255/255
100%
250/250
100%
3Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti.401/401
100%
1175/1175
100%
1306/1306
100%
1823/1841
99%
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukanNILNILNIL NIL
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(153/153)
≤ 10M=
153
≥ 10M = 0

100%

(339/339)
≤ 10M=
339
≥ 10M = 0

100%

(329/329)
≤ 10M=
329
≥ 10M = 0

100%

(249/249)
≤ 10M=
249
≥ 10M = 0

2.Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari

100%
(15/15)

R – 12
≤ 14H – 12
≥ 14H – 0

B – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(28/28)

R – 21
≤ 14H – 21
≥ 14H – 0

B – 7
≤ 14H – 7
≥ 14H – 0

100%
(35/35)

R – 31
≤ 14H – 31
≥ 14H – 0

B – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(59/59)

R – 53
≤ 14H

-53
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H -6
≥ 14H – 0

3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari100%
(4/4)

SB – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

 SS – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(9/9) SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JUMLAH PENCAPAIAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
%
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.3/3
100%
1/1
100%
TN1/1
100%
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB.2/2

100%

TP1/1

100%

1/1

100%

3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.10/10
100%
6/6
100%
15/15
100%
14/14
100%
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MCTP2/2
100%
2/2
100%
2/2
100%
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.TNTNTN1/1

100%

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender23/23
100%
3/3 100%20/20 100%26/26 100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari100%100%100%100%
2Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima )791/791
100%
509/509
100%
657/657
100%
697/697
100%
3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )TPTPTPTP
4Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak3119/3138

99.39%
(100%)

3009/3035

99.14%
(100%)

1958/1958

100%
(100%)

2208/2208

99.91%
(100%)

5Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit403/502 80.28%359/422 85.07%419/522 80.27%378/488 77.46%
685% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis96.37%97.00%96.14%98.33%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.0 100%0 100%0 100%0 100%4 100%3 100%0 100%
2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.100%100%100%100%100%100%100%
3Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.100%100%100%100%100%100%100%


LAMPIRAN

Client Charter Achievement Performance Archive – 2018

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDIS
1Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:40

100%
c : 40
tc: 0
dt: 0

J:30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J:37

100%
c : 37
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:34

100%
c : 34
tc: 0
dt: 0

J:15

100%
c : 7
tc: 0
dt: 8

J: 22 

 100%    c : 22 tc: 0    dt: 0

J: 20

100%   c : 20 tc: 0   dt: 0

J: 34

100%  c : 27 tc: 0  dt: 7

J: 44

 100%   c : 36  tc: 0    dt: 8

J:40

100%
c : 40
tc: 0
dt: 0

J: 44

 100%   c : 36  tc: 0    dt: 8

2Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 14 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J:7

100%
c : 7
tc: 0
dt: 0

J:6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J:11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J:2

100%
c : 2
tc: 0
dt: 0

J:9

100%
c : 7
tc: 0
dt: 2

J: 8

100%   c : 8   tc: 0  dt: 0

J: 9

100%   c : 9  tc: 0  dt: 0

J: 7

100%   c : 7   tc: 0  dt: 0

J: 7

 100%   c : 7    tc: 0    dt: 0

J:11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J: 9

100%   c : 9  tc: 0  dt: 0

3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:18

100%
c : 18
tc: 0
dt: 0

J:5

100%
c : 5
tc: 0
dt: 0

J:21

100%
c : 21
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J: 14

100%   c : 14  tc: 0   dt: 0

J: 29

100%  c : 29  c: 0   dt: 0

J: 15

100%  c : 15  tc: 0  dt: 0

J: 29

 100%  c : 29  tc: 0    dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J: 29

 100%  c : 29  tc: 0    dt: 0

4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.

 J:4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J:0

100%
c : 0
tc: 0
dt: 0

J:30

100%
c : 13
tc: 0
dt: 0

J:25

100%
c : 25
tc: 0
dt: 0

J:21

100%
c : 21
tc: 0
dt: 0

J:20

100%
c : 20
tc: 0
dt: 0

J: 11

 100%   c : 11   tc: 0   dt: 0

J: 22

100%   c : 22 tc: 0   dt: 0

 J: 12

100%  c : 12   tc: 0  dt: 0

J: 10 

100%   c : 10  tc: 0    dt: 0

 J: 12

100%  c : 12   tc: 0  dt: 0

J: 10 

100%   c : 10  tc: 0    dt: 0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.

100%

700/700

100%

800/800

100%

980/980

100%

930/930

100%

1310/1310

100%

900/900

100%

1035/1035

100%

860/860

100%

850/850

100%

698/698

100%

1035/1035

100%

850/850

100%

5620

2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat.DPDP

100%

291/291

TPTPTPDP100%

357/357

TPTP       TPTP

100%

291

4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.1481/1481
100%
772/772
100%
245/245
100%
585/585
100%
351/351
100%
592/592
100%
2486/2489   100%654/654   100%1769/1769   100%599/599   100%592/592
100%
654/654   100%4026
100%
5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.TPTP2/2
100%
1/1
100%
1/1
100%
TP1/1       100%TPTPTP1/1       100%TP4
100%
6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.3/3
100%
4/4
100%
4/4
100%
0
100%
3/3
100%
2/2
100%
TP1/1  100%2/2    100%0     100%TP0     100%16
100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.– 2 Bil Ansuran diterima
– RM66,627.54 dikutip
100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM22,776.70 dikutip
100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM12,770.75 dikutip 100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM112,126.50 dikutip
100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM60,659.10 dikutip
100%
= 2 BA

=RM17,051

dikutip   100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.– 139 Bil Permohonan
RM471,044.45
– 147 Bil Permohonan
RM775,111.55
– 110 Bil Permohonan
RM821,811.51
– 84 Bil Permohonan
RM471,308.80
– 114 Bil Permohonan
RM699,622.03
= 103 BP

=RM478,264

3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 722 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 612 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 637 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 685 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 766 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 2098 bil yang diproses 7 hari                – 0 bil diproses >7 hari 100%

Januari – Jun

BILPIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 4 BA            =RM104,836 dikutip       100%= 9 BA                =RM37,628 dikutip         100%= 2 BA
=RM64,655 dikutip 100%
= 2 BA =RM14,276 dikutip   100%= 5 BA              = RM55,464 dikutip   100%= 2 BA
=RM64,655 dikutip 100%
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 161 BP   =RM983,597= 22 BP   =RM2,297,899= 94 BP     =RM408,648= 223 BP   =RM1,343,331= 174 BP   =RM1,306,494= 223 BP   =RM1,343,331
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
-662 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses

>7 hari         100%

– 689 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses

>7 hari 

100%

– 633 bil yang diproses 7hari

– 0 bil diproses

>7 hari   100%

– 743 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses

>7 hari     100%

– 580 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses
>7 hari
100%

– 743 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses

>7 hari     100%

Julai – Disember

NOTA

 1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
 2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTDIS
1Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari bekerja.
1a – Kelulusan Kerja Tanah.3/3
100%
4/4
100%
8/8
100%
3/3
100%
5/5
100%
1/1
100%
7/7 100%4/4 100%4/4 100%6/6 100%4/4 100%
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan.5/5
100%
1/1
100%
3/3
100%
7/7
100%
2/2
100%
7/7
100%
3/3 100%5/5 100%6/6 100%8/8 100%5/5 100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan.4/4
100%
2/2
100%
8/8
100%
4/4
100%
1/1
100%
3/3
100%
3/3 100%4/4 100%6/6 100%9/9 100%4/4 100%
2Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.5/5
100%
8/8
100%
7/7
100%
7/7
100%
2/2
100%
100%5/5 100%11/11 100%7/7 100%7/7 100%5/5 100%
3Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.15/15
100%
17/17
100%
16/16
100%
22/22
100%
13/13
100%
22/22
100%
14/14 100%22/22 100%10/10 100%15/15 100%10/10 100%
4Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.12/12
100%
4/4
100%
2/2
100%
9/9
100%
25/25
100%
8/8
100%
13/13 100%1/1 100%7/7 100%5/5 100%5/5 100%
5Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja.10/10
100%
10/10
100%
11/11
100%
20/20
100%
20/20
100%
10/10
100%
13/13 100%10/10 100%15/15 100%18/18 100%15/15 100%
6Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan60/76
79%
12/30
40%
13/27
48%
17/32
53%
14/23
60%
7/18
38%
29/42 100%34/47 72%23/46 100%30/61 49%7/18
38%
6b – Kerosakan Longkang2/4
50%
1/3
33%
2/6
33%
5/9
55%
0/6
0%
0/5
0%
5/11 45%3/3 100%3/6 50%1/12 5%3/3 100%
6c – Kerosakan Lampu Jalan84/86
98%
71/72
99%
82/82
100%
57/61
93%
56/60
93%
10/39
25%
61/61 100%47/48 97%65/71 91%69/69 100%61/61 100%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat11/11
100%
5/5
100%
6/6
100%
12/12
100%
6/8
75%
0/4
0%
11/11 100%7/7 100%11/11 100%14/14 100%11/11 100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISJUMLAH
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak).100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari.26/2625/2536/3635/3523/2322/2233/3335/3529/2936/3635/3522/22145/145
4Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta.98/98107/107112/11296/9663/6348/4899/9985/8554/54109/10985/8548/48495/495
JUMLAH12413214813186701321208314512070640/640

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan.8421233
PERATUSAN
100%100%100%100%100%100%
2Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.301118131728
PERATUSAN
100%100%100%100%100%100%
3Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya.681055397791610
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan.5 ADUAN
100%
6 ADUAN 100%5 ADUAN 100%3 ADUAN 100%2 ADUAN 100%3 ADUAN 100%15 ADUAN 100%12 ADUAN 100%5 ADUAN 100%3 ADUAN 100%3 ADUAN 100%3 ADUAN 100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima.4 ADUAN
100%
5 ADUAN 100%1 ADUAN 100%2 ADUAN 100%3 ADUAN 100%5 ADUAN 100%9 ADUAN 100%5 ADUAN 100%4 ADUAN 100%4 ADUAN 100%3 ADUAN 100%3 ADUAN 100%
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

15 (PB)

205 (R)

 100%

18 (PB)

169 (R)

100%

10 (PB)

55 (R)

100%

8 (PB)

31 (R)

100%

4 (PB)

4 (R)

100%

4(PB)

5 (R)

100%

4 (PB)

4 (R)

100%

1 (PB)

0 (R)

100%

3 (PB)

1 (R)

100%

7 (PB)

6 (R)

100%

3 (PB)

1 (R)

100%

4 (PB)

4 (R)

100%

4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

9
UNIT
100%

6     UNIT 100%

9   UNIT 100%9   UNIT 100%9   UNIT 100%13 UNIT 100%16 UNIT 100%8   UNIT 100%7   UNIT 100%8   UNIT 100%     7   UNIT   100%    9   UNIT     100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).4-L
100%
4-L 100%9-L 100%18-L 100%3-L 100%12-L 100%4-L 100%7-L 1-T 100%7-L 100%11-L 100%4-L 100%7-L 100%
iiRumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.3-L
100%
3-L 100%8-L 100%5-L 100%6-L 100%5-L 100%7-L 100%8-L 100%4-L 100%2-L 100%2-L 100%3-L 100%
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.100-L
100%
109-L 100%94-L 100%73-L 100%82-L 100%61-L 100%109-L 100%127-L 100%169-L 100%119-L 100%94-L 100%119-L 100%
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.3-L
100%
2-L 100%7-L 100%2-L 100%2-L 100%4-L 100%1-L 100%1-L 100%2-L 100%1-L 100%1-L 100%
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.7-L
100%
8-L 100%8-L 100%9-L 100%11-L 100%4-L 100%13-L 100%6-L 100%13-L 100%5-L 100%7-L
100%
7-L
100%
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.TPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.93
100%
27
100%
27
100%
33
100%
33
100%
40
100%
66
100%
53
100%
14
100%
67
100%
33
100%
40
100%
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.1
100%
24
100%
5
100%
33
100%
33
100%
33
100%
11
100%
6
100%
12
100%
12
100%
12
100%
33
100%
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari15
100%
9
100%
10
100%
12
100%
10
100%
12
100%
6
100%
8
100%
7
100%
6
100%
12
100%
6
100%
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari7
100%
4
100%
7
100%
7
100%
6
100%
3
100%
9
100%
10
100%
3
100%
3
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.165/165
100%
218/218
100%
144/144
100%
183/183
100%
157/157
100%
100/100
100%
158/158
100%
160/160
100%
198/198
100%
175/175
100%
160/160
100%
100/100
100%
3Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti.1647/1647
100%
1718/1718
100%
1363/1363
100%
539/539
100%
347/347
100%
639/639
100%
1021/1021
100%
806/806
100%
1014/1647
100%
761/761
100%
639/639
100%
539/539
100%
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan7/7
89%
10/10
89%
NIL NIL NIL NIL NIL NIL 3/3
89%
 34/34
89%
  NIL  NIL
BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
219/219
100%
239/239
100%
337/337
100%
219/219
100%
109/109
100%
110/110
100%
349/349
100%
377/377
100%
339/339
100%
402/402
100%
377/377
100%
349/349
100%
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
36/36
100%
65/65
100%
83/83
100%
75/75
100%
23/23
100%
31/31
100%
11/11
100%
41/41
100%
46/46
100%
79/79
100%
11/11
100%
31/31
100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima )720/720
100%
486/486
100%
586/586
100%
523/523
100%
442/442
100%
442/442
100%
826/826
100%
673/673
100%
589/589
100%
755/755
100%
442/442
100%
442/442
100%
3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )TPTPTPTPTPTPTP11111
4Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak3098/3219

96.24%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

1135/1138

99.74%
(100%)

2464/2468

99.84%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

1369/1375

99.56%
(100%)

1919/1921

99.90%
(100%)

2464/2468

99.84%
(100%)

1135/1138

99.74%
(100%)

5Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit362/417 86.81%306/366 83.61%324/411 78.83%347/370 93.78%284/311 91.32%239/278 85.97%357/416 85.82%325/419 75.18%308/403 76.43%420/471 89.17%284/311 91.32%308/403 76.43%
685% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis95.51%93.81%95.26%97.84%97.01%98.00%97.39%95.70%95.96%92.81%95.70%92.81%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima inbois.100/100
100%
125/125
100%
2Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.75/75
100%
75/75
100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.5 100%9 100%6 100%5 100%4 100%3 100%2 100%4 100%11 100%13 100%8 100%4 100%
2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1 97%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%


LAMPIRAN

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(224/224)
≤ 10M=
224
≥ 10M = 0

100%

(281/281)
≤ 10M=
281
≥ 10M = 0

100%

(255/255)
≤ 10M=
255
≥ 10M = 0

100%

(80/80)
≤ 10M=
80
≥ 10M = 0

100%

(98/98)
≤ 10M=
98
≥ 10M = 0

100%

(101/101)
≤ 10M=
101
≥ 10M = 0

100%

(209/209)
≤ 10M=
209
≥ 10M = 0

100%

(252/252)
≤ 10M=
252
≥ 10M = 0

100%

(195/195)
≤ 10M=
195
≥ 10M = 0

100%

(226/226)
≤ 10M=
226
≥ 10M = 0

100%

(145/145)
≤ 10M=
145
≥ 10M = 0

100%

(195/195)
≤ 10M=
195
≥ 10M = 0

2.Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari

100%
(25/25)

R – 19
≤ 14H – 19
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(53/53)

R – 42
≤ 14H – 42
≥ 14H – 0

B – 11
≤ 14H – 11
≥ 14H – 0

100%
(63/63)

R – 62
≤ 14H – 62
≥ 14H – 0

B – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(34/34)

R – 30
≤ 14H

-30
≥ 14H – 0

B – 4
≤ 14H –4
≥ 14H – 0

100%
(12/12)

R – 11
≤ 14H – 11
≥ 14H – 0

B – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(12/12)

R – 12
≤ 14H – 12
≥ 14H – 0

B – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(38/38)

R – 31
≤ 14H – 31
≥ 14H – 0

B – 7
≤ 14H – 7
≥ 14H – 0

100%
(31/31)

R – 28
≤ 14H – 28
≥ 14H – 0

B – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(16/16)

R – 16
≤ 14H – 16
≥ 14H – 0

B – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(19/19)

R – 16
≤ 14H – 16
≥ 14H – 0

B – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(19/19)

R – 18
≤ 14H – 18
≥ 14H – 0

B – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(16/16)

R – 16
≤ 14H – 16
≥ 14H – 0

B – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari100%
(4/4)

SB – 4
≤ 14H –4
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(8/8)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 5
≤ 14H – 5
≥ 14H – 0

100%
(4/4)SB – 4
≤ 14H –4
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H -0
≥ 14H – 0

100%
(5/5)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0

100%
(5/5)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(7/7)SB – 1
≤ 14H –1
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(4/4)SB – 2
≤ 14H –2
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(6/6)SB – 0
≤ 14H –0
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(6/6)SB – 2
≤ 14H –2
≥ 14H – 0

 SS – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(4/4)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(6/6)SB – 0
≤ 14H –0
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN
FEB
MAC
APR
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
813%
JUMLAH
2Kebenaran Merancang575773%
3Sistem Alamat575773%
4Pelan Landskap575773%
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan57967%
6Pelan Kerja Tanah57967%
7Pelan Jalan Dan Perparitan57967%
8Pelan Lampu Jalan57967%
9Permit Korekan Dan Batuan57967%
JUMLAH
10Pelan Bangunan3715821%
JUMLAH23228%
JUMLAH KESELURUHAN23228%
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
SEP
OKT
NOV
DIS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

PETUNJUK :

DP  – Dalam Proses
JP   – Jumlah Permohonan

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender0/0
100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JUMLAH PENCAPAIAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
%
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.TN5/5
100%
TN7/7
100%
TNTNTNTNTNTN TN TN
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB.TP1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
TP1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
2/2
100%
2/2
100%
1/1
100%
1/1
100%
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.17/17
100%
20/20
100%
12/12
100%
29/29
100%
21/21
100%
34/34
100%
22/22
100%
20/20
100%
4/4
100%
9/9
100%
12/12
100%
17/17
100%
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC2/2
100%
6/6
100%
5/5
100%
6/6
100%
2/2
100%
TP4/4
100%
TP6/6
100%
TP4/4
100%
6/6
100%
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.TNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTNTN

Client Charter Achievement Performance Archive – 2017

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDIS
1Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.J: 39

100%
c : 39
tc: 0
dt: 0

J : 14

100%
c : 14
tc: 0
dt: 0

J : 46

100%
c : 46
tc: 0
dt: 0

J : 12

100%
c : 12
tc: 0
dt: 0

J : 23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J : 25

100%
c : 25
tc: 0
dt: 0

J : 30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J : 17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J : 12

100%
c : 7
tc: 0
dt: 5

J : 27

100%
c : 25
tc: 0
dt: 2

2Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.J: 3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

J: 2

100%
c : 2
tc: 0
dt: 0

J : 6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J : 6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J : 1

100%
c : 1
tc: 0
dt: 0

J : 4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J : 5

100%
c : 5
tc: 0
dt: 0

J : 10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J : 6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J : 8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.J: 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J: 18

100%
c : 18
tc: 0
dt: 0

J : 30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J : 24

100%
c : 24
tc: 0
dt: 0

J : 16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

J : 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J : 23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J : 16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

J : 36

100%
c : 36
tc: 0
dt: 0

J : 24

100%
c : 24
tc: 0
dt: 0

4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.J: 14

100%
c : 14
tc: 0
dt: 0

J: 11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J : 30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J : 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J : 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J : 19

100%
c : 19
tc: 0
dt: 0

J : 26

100%
c : 26
tc: 0
dt: 0

J : 24

100%
c : 24
tc: 0
dt: 0

J : 23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J : 25

100%
c : 25
tc: 0
dt: 0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1.Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2.Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.50%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindahmilik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.980
100%
775
100%
495
100%
490
100%
721
100%
782
100%
700
100%
730
100%
755
100%
290
100%
1145
100%
375
1005
8311
100%
2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman.00100%
87/87
0000100%
239/239
TPTPTPTP326
100%
4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.2018/2018
100%
350/350
100%
561/561
100%
349/349
100%
144/144
100%
1228/1228
100%
2538/2538
100%
643/643
100%
176/176
100%
153/153
100%
244/244
100%
1073/1073
100%
9477
100%
5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.102/2
100%
2/2
100%
TPTP1/1
100%
TP01/1
100%
1/1
100%
TP8
100%
6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.1/1
100%
2/2
100%
3/3
100%
11/11
100%
4/4
100%
TP6/6
100%
4/4
100%
2/2
100%
TP5/5
100%
10/10
100%
55
100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2 Bil ansuran diterima RM2,825.20 dikutip 100%
5 Bil ansuran diterima RM10,663.50 dikutip 100%0 Bil ansuran diterima RM0 dikutip 100%7 Bil ansuran diterima RM20,118.15 dikutip 100%6 Bil ansuran diterima RM45,150.35 dikutip 100%3 Bil ansuran diterima RM1,665,131,94 dikutip 100%
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.130 bil permohonan RM517,854.6093 bil permohonan RM725,334.7078 bil permohonan RM814,039.45144 bil permohonan RM870,450.3496 bil permohonan RM353,121.2648 bil permohonan RM106,213.30
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
661 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
508 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
602 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
549 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
564 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
609 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%

Januari – Jun

BIL.PIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.2 Bil ansuran diterima RM45,102.40 dikutip 100%  = 2 BA
= RM 240,819 dikutip
100%
= 1 BA
= RM 2,020.
20 dikutip
100%
= 2 BA
= RM 30,136.30 dikutip
100%
= 2 BA
= RM 3830.60 dikutip
100%
= 2 BA
= RM 2540.35 dikutip
100%
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.77 bil permohonan RM137,109.57= 122 BP
= RM 1,313,851.38
= 85 BP
= RM 468,705.23
= 42 BP
= RM 265,053.45
= 177 BP
= RM 1,334,372.75
= 57 BP
= RM 1,056,200.60
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
392 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
798 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%
604 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%
641 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%
695 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%
776 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%

Julai – Disember

NOTA

 1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
 2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTDIS
1.Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 60 hari bekerja.
1a – Kelulusan kerja tanah.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
1b – Kelulusan jalan dan perparitan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
1c – Kelulusan kerja tanah, jalan dan perparitan.100%100%100%100%100%100%100%TP100%100%
2.Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3.Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syara-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
4.Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.89%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
5.Poses permohonan ambilalih infrastruktur yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
6.Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14hari bekerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
7.Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat, dan tebing runtuh dalam masa 48 jam/hari bekerja.
7a. Kerosakan jalan raya85%53%50%67%58%54%13%89%65%30%
7b. Kerosakan longkang0%11%50%8%25%20%36%25%17%
7c. Kerosakan lampu awam98%76%8%58%98%94%51%100%52%41%
7d. Kerosakan lampu isyarat100%100%100%0%100%100%100%100%100%50%
7e. Kerosakkan aduan lain-lain
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak).100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%99%98%
2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari.19123019181683017232415
4Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta.505779525150276332553574
JUMLAH6969109719182499349786091

Jumlah Lesen 14 Hari         :  122
Jumlah Lesen Serta Merta  :  366

Jumlah Keseluruhan        :  540

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan.6/66/69/99/911/116/612/124/45/59/910/10
PERATUSAN
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.36/3623/2320/2024/243/328/288/820/205/516/1619/192/2
PERATUSAN
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2hari berikutnya.6/61/15/58/86/64/49/93/38/89/915/155/5
PERATUSAN
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan.4
Aduan
100%
4
Aduan
100%
6
Aduan
100%
1
Aduan
100%
4
Aduan
100%
1
Aduan
100%
1
Aduan
100%
3
Aduan
100%
3
Aduan
100%
5
Aduan
100%
2
Aduan
100%
0
Aduan
100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima.4
Aduan
100%
2
Aduan
100%
4
Aduan
100%
5
Aduan
100%
0
Aduan
100%
3
Aduan
100%
2
Aduan
100%
3
Aduan
100%
3
Aduan
100%
2
Aduan
100%
1
Aduan
100%
7
Aduan
100%
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).
14 (PB)(R)
100%
35 (PB)(R)
100%
14 (PB)(R)
100%
18 (PB)(R)
100%
7 (PB)(R)
100%
7 (PB)(R)
100%
8 (PB) 1 (R)
100%
9 (PB) 2 (R)
100%
7 (PB) 3 (R)
100%
6 (PB)
2 (R)
100%
7 (PB)
1 (R)
100%
1 (PB)
0 (R)
100%
4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari2
Unit
100%
9
Unit
100%
6
Unit
100%
5
Unit
100%
13
Unit
100%
9
Unit
100%
9
Unit
100%
7
Unit
100%
11
Unit
100%
12
Unit
100%
11
Unit
100%
9
Unit
100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).2-L

100%

2-L
3-DP

100%

5-L
1-DP
1-T

100%

2-L
2-DP

100%

4-L

100%

9-L

100%

6-L

100%

9-L
100%
14-L
100%
14-L
100%
iiRumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.4-L
100%
4-L
100%
6-L

100%

3-L

100%

10-L

100%

4-L

100%

14-L
100%
2-L
100%
10-L
100%
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.69-L
100%
79-L

100%

68-L
100%
72-L
100%
91-L
100%
69-L
100%
52-L
100%
104-L
100%
75-L
100%
73-L
100%
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.2-L
100%
2-L

100%

5-L
100%
1-L
100%
7-L
100%
5-L
100%
2-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
1-L
100%
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.9-L
100%
7-L

100%

15-L
100%
17-L
100%
6-L
100%
8-L
100%
7-L
100%
9-L
100%
7-L
100%
5-L
100%
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.TPTPTPTPTP
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.57
100%
36
100%
38
100%
48
100%
54
100%
19
100%
24
100%
58/58
100%
24/24
100%
35/35
100%
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.10
100%
4
100%
12
100%
13
100%
8
100%
7
100%
3
100%
1/1
100%
1/1
100%
3/3
100%
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari24/24
100%
9/9
100%
10/10
100%
6/6
100%
11/11
100%
9/9
100%
16/16
100%
5/5
100%
7/7
100%
8/8
100%
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari3/3
100%
6/6
100%
7/7
100%
TP10/10
100%
6/6
100%
4/4
100%
21/21
100%
TP6/6
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.106/106     100%

144/144
100%

186/186
100%
88/88
100%
134/134
100%
55/55
100%
137/137
100%
85/85
100%
102/102
100%
144/144
100%
3Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti.612/612 100%1322/1322
100%
1050/1050
100%
878/878 100%1042/1042 100%437/437 100%816/816 100%660/660 100%940/940 100%1276/1276 100%
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan 16/18
89%
19/23 82.6%17/21
81%
7/8
87.5%
1/1
100%
18/18
100%
2/2
100%
6/6
100%
16/16
100%
17/21
81%
BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
100%
255
100%
251
100%
256
100%
235
100%
270
100%
240
100%
165
100%
292
100%
273
100%
263
100%
255
100%
227
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
 18/18
100%
48/48
100%
66/66
100%
70/70
100%
79/79
100%
67/67
100%
75/75
100%
42/42
100%
57/57
100%
37/37
100%
60/60
100%
64/64
100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima )468

100%

467

100%

491

100%

444

100%

466

100%

345

100%

547

100%

560

100%

492

100%

593

100%

491/527

100%

384/430

100%

3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
100%
4Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak3350

81.02%

3284

73.6%

1304

91.5%

2036

97.6%

2696
2478

91.91%

1754
1648

93.96%

2242
2057

91.75%

2929
(2934)
99.21%
1618
(1625)
99.21%
2131
(2148)
99.21%
2641
(2652)
3867
(3958)
97.7%
5Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 5 minit ( tidak pada waktu puncak  iaitu JAN- FEB DAN JUL -OGOS90%85%100%100%93%100%100%PPPPPPPPPP
685% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis99.86%99.79%95.87%94.29%95.02%98.38%79.38%85.14%93.58%90.88%92.41%95.33%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima inbois.80/80
100%
81/81
100%
84/84
100%
117/117
100%
102/102
100%
95/95
100%
98/98
100%
100/100
100%
105/105
100%
90/90
100%
88/88
100%
95/95
100%
2Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.11
100%
13
100%
16
100%
12
100%
13
100%
13
100%
17
100%
3
100%
5
100%
5
100%
9
100%
6
100%
2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%


LAMPIRAN

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit100%(88/88)100%
(151/151)
100%
(334/334)
100%
(344/344)
100%
(323/323)
100%
(89/89)
100%
(147/147)
100%
(136/136)
100%
(136/136)
100%
(122/122)
100%
(162/162)
100%
(143/143)
2.Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari100%
(26/26)
R-17
<14H-26 >14H-0
B-2
<14H-2 >14H-0
100%
(32/32)
R-26
<14H-26 >14H-0
B-2
<14H-2 >14H-0
100%
(75/75)
R-57
<14H-57 >14H-0
B-18
<14H-18 >14H-0
100%
(29/29)
R-11
<14H-11 >14H-0
B-18
<14H-18 >14H-0
100%
(58/58)
R-47
<14H-47 >14H-0
B-11
<14H-11 >14H-0
100%
(32/32)
R-21
<14H-21 >14H-0
B-11
<14H-11 >14H-0
100%
(12/12)
R-10
<14H-10 >14H-0
B-2
<14H-2 >14H-0
100%
(24/24)
R-20
<14H-20 >14H-0
B-4
<14H-4 >14H-0
100%
(24/24)
R-20
<14H-20 >14H-0
B-4
<14H-4 >14H-0
100%
(30/30)
R-20
<14H-20 >14H-0
B-10
<14H-10 >14H-0
100%
(28/28)
R-20
<14H-20 >14H-0
B-8
<14H-8 >14H-0
100%
(29/29)
R-28
<14H-28 >14H-0
B-1
<14H-1 >14H-0
3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari100%
(34/34)
SB-33
SS-1
100%
(2/2)
SB-2
SS-0
100%
(0/0)
SB-0
SS-0
100%
(25/25)
SB-25
SS-0
100%
(2/2)
SB-1
SS-1
100%
(11/11)
SB-0
SS-11
100%
(10/10)
SB-10
SS-0
100%
(15/15)
SB-15
SS-0
100%
(5/5)
SB-5
SS-0
100%
(10/10)
SB-10
SS-0
100%
(6/6)
SB-6
SS-0
100%
(1/1)
SB-1
SS-0
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB
MAC
APR
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
111
1090%9100%1173%7100%
JUMLAH1090%9100%1173%7100%
2Kebenaran Merancang
57
30100%16100%24100%1091%
3Sistem Alamat
57
3100%3100%5100%6100%
4Pelan Landskap
57
6100%2100%8100%11100%
JUMLAH39100%21100%37100%2796%
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
57
2100%1100%00
6Pelan Kerja Tanah
57
01100%01100%
7Pelan Jalan Dan Perparitan
57
000150%
8Pelan Lampu Jalan
57
5100%5100%10100%4100%
9Permit Korekan Dan Batuan572100%020
JUMLAH9100%7100%12100%686%
10Pelan Bangunan
37
675%8100%4100%9100%
JUMLAH675%8100%4100%9100%
JUMLAH KESELURUHAN6498%45100%6494%4996%
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak1111271%338%1346%1267%
JUMLAH1271%338%1346%1267%
2Kebenaran Merancang571192%772%1080%10100%
3Sistem Alamat571100%388%5100%863%
4Pelan Landskap5711100%788%6100%7100%
JUMLAH2396%1755%2190%2889%
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan570000
6Pelan Kerja Tanah57001100%0
7Pelan Jalan Dan Perparitan571100%02100%1100%
8Pelan Lampu Jalan578100%467%4100%6100%
9Permit Korekan Dan Batuan571100%010%20%
JUMLAH10100%444%888%978%
9Pelan Bangunan372100%750%14100%2568%
JUMLAH2100%750%14100%2568%
JUMLAH KESELURUHAN4796%3147%5682%7477%
BILNAMA PERMOHONANTEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
SEP
OKT
NOV
DIS
JP%JP%JP%JP%
1Permohonan Serentak
JUMLAH
2Kebenaran Merancang
3Sistem Alamat
4Pelan Landskap
JUMLAH
5Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6Pelan Kerja Tanah
7Pelan Jalan Dan Perparitan
8Pelan Lampu Jalan
9Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

PETUNJUK :

DP  – Dalam Proses
JP   – Jumlah Permohonan

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender23/23
100%
3/3
100%
4/4
100%
47/47
100%
12/12
100%
8/8
100%
4/4
100%
55/55
100%
7/7
100%
30/30
100%
25/25
100%
40/40
100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JUMLAH PENCAPAIAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
%
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.2/2
100%
TMTM3/3
100%
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB.2/2
100%
1/1
100%
1/1
100%
3/3
100%
2/2
100%
3/3
100%
1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.8/8
100%
14/14
100%
13/13
100%
16/16
100%
1/1
100%
4/4
100%
3/3
100%
6/6
100%
6/6
100%
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC1/1
100%
1/1
100%
2/2
100%
TTTT3/3
100%
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.1/1
100%
6.Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju / Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima

Client Charter Achievement Performance Archive – 2015

JABATAN PERANCANG BANDAR

BIL
PIAGAM PELANGGAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.J : 36
100%

c : 36
tc : 0
dt : 0
J : 26
100%

c : 26
tc : 0
dt : 0
J : 35
100%

c : 35
tc : 0
dt : 0
J : 23
100%

c : 23
tc : 0
dt : 0
J : 15
100%

c : 15
tc : 0
dt : 0
J : 30
100%

c : 8
tc : 0
dt : 22
J : 22
100%

c : 7
tc : 0
dt : 15
J : 13
100%

c : 13
tc : 0
dt : 0
J : 17
100%

c : 17
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%

c : 14
tc : 0
dt : 0
J : 25
100%

c : 25
tc : 0
dt : 0
J : 36
100%

c : 36
tc : 0
dt : 0
2Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.J : 13
100%

c : 13
tc : 0
dt : 0
J : 3
100%

c : 3
tc : 0
dt : 0
J : 8
100%

c : 8
tc : 0
dt : 0
J : 6
100%

c : 5
tc : 0
dt : 1
J : 7
100%

c : 7
tc : 0
dt : 0
J : 5
100%

c : 3
tc : 0
dt : 2
J : 3
100%

c : 2
tc : 0
dt : 1
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 9
100%

c : 9
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%

c : 14
tc : 0
dt : 0
J : 3
100%

c : 3
tc : 0
dt : 0
J : 2
100%

c : 2
tc : 0
dt : 0
3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 15 hari.J : 36
100%

c : 36
tc : 0
dt : 0
J : 17
100%

c : 17
tc : 0
dt : 0
J : 18
100%

c : 18
tc : 0
dt : 0
J : 28
100%

c : 28
tc : 0
dt : 0
J : 17
100%

c : 17
tc : 0
dt : 0
J : 13
100%

c : 13
tc : 0
dt : 0
J : 7
100%

c : 7
tc : 0
dt : 0
J : 29
100%

c : 29
tc : 0
dt : 0
J : 21
100%

c : 21
tc : 0
dt : 0
J : 34
100%

c : 34
tc : 0
dt : 0
J : 29
100%

c : 29
tc : 0
dt : 0
J : 11
100%

c : 11
tc : 0
dt : 0
4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 15 hari.J: 49
100%
c: 49
tc: 0
dt: 0
J: 22
100%
c: 22
tc: 0
dt: 0
J: 23
100%
c: 23
tc: 0
dt: 0
J: 29
100%
c: 29
tc: 0
dt: 0
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 25
100%

c : 25
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%

c : 14
tc : 0
dt : 0
J : 11
100%

c : 11
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%

c : 14
tc : 0
dt : 0
J : 23
100%

c : 23
tc : 0
dt : 0
J : 27
100%

c : 27
tc : 0
dt : 0
J : 20
100%

c : 20
tc : 0
dt : 0
5Mengemukakan maklum balas / tindakan aduan  yang dikemukakan  oleh orang awam / Unit Aduan Majlis / ahli Majlis / agensi kerajaan dengan  serta merta  atau dalam tempoh 15 hari.J: 10
100%
c: 10
tc: 0
dt: 0
J: 16
100%
c: 16
tc: 0
dt: 0
J: 12
100%
c: 12
tc: 0
dt: 0
J: 10
100%
c: 10
tc: 0
dt: 0
J : 15
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 15
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 12
100%

c : 12
tc : 0
dt : 0
J : 5
100%

c : 5
tc : 0
dt : 0
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 8
100%

c : 8
tc : 0
dt : 0

Petunjuk :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak Mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2015
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1.Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen  Jawatankuasa Sebut Harga/Tender.100%
(46)
100%100%
(24)
100%
(8)
100%
(24)
100%
(44)
100%
(12)
100%
(10)
3.Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.100%100%100%

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakakan maklum balas status aduan pelanggan dalam tempoh (14 hari dari tarikh aduan diterima).100%100%100%100%93%90%100%428
100%
350
100%
366
100%
413
100%
248
50%
2Menyediakan dan mengedarkan Buletin Semarak Api (setiap 3 bulan sekali terbitan).11
3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan (3 kali setahun).111
4Kajian Semula Prosedur MS ISO 9001: 2008 (3 kali setahun).1111
5Masa menunggu di kaunter tidak melebihi 5 minit (tidak pada waktu puncak iaitu Januari hingga Februari dan Julai hingga Ogos).2876
4204
68.41%
2927
5658
51.7%
2273
2695
84%
1923
1803
93.8%
2496
2478
91.91%
1754
1648
93.96%
2242
2057
91.75%

2870
2602
90.66%

1909
1822
95.44%
2105
1378
65.46%
1928
1787
92.69%
3395
3048
89.78%
6Maklum balas tempahan kemudahan awam (3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP).255251290235270240165292273281260255
7Memproses Borang Pembelian (BP) dan Tempahan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP (3 hari bekerja).9/9
100%
18/18
100%
29/29
100%
49/49
100%
44/44
100%
54/54
100%
35/35
100%
65/65
100%
24/24
100%
27/27
100%
46/46
100%
73/73
100%

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.4156426175464895155004505008057806906944
2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman.0000022203760000598
4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.21216412915215754187612033962551516504849
5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.01474005141023
6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.50322122000019

JABATAN PERBENDAHARAAN

BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.Yang berjaya dikutip = RM244,035.00
100%
Yang berjaya dikutip = RM272,195.66
100%
Yang berjaya dikutip = RM316,541.71
100%
31 bil ansuran diterima = RM77,452.62 dikutip
100%
9 bil ansuran diterima = RM15,071.30
100%
19 bil ansuran diterima = RM36,033.14
100%
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.74 permohonan
RM209,847.96
100%
164 permohonan
RM264,639.12
100%
60 permohonan
RM19,678.45
100%
125
permohonan
RM448,118.71
100%
74
permohonan
RM163,755.25
100%
96
permohonan
RM43,650.79
100%
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
696 bil yang diproses
100%
395 bil yang diproses
100%
499 bil yang diproses
100%
507 bil yang diproses
100%
457 bil diproses
7 hari
8 bil
diproses
>7 hari
98%
597 bil diproses
7 hari
15bil
diproses
>7 hari
97.5%

Januari – Jun

BIL.PIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.19 bil ansuran diterima = RM16,366.18
100%
13 bil ansuran diterima = RM43,372.51
100%
2 bil ansuran diterima = RM8,468
100%
4 bil ansuran diterima = RM882,096.75
100%
8 bil ansuran diterima = RM30,540.23
100%
3 bil ansuran diterima = RM9,221.30
100%
2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.148
permohonan
RM399,170.03
100%
128
permohonan
RM309,128.58
100%
144
permohonan
RM666,310.00
100%
74
permohonan
RM184,231.35
100%
156
permohonan
RM256,172.20
100%
96
permohonan
RM692,644.10
100%
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
564 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
508 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
558 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
590 bil
diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
613 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
698 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%

Julai – Disember

NOTA

 1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
 2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan