Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan 2020

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDIS
1Memproses permohonan kebenaran merancang diproses secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J: 53 100%   c: 53   tc: 0   dt: 0

J: 52 100%   c: 52   tc: 0   dt: 0J: 33 100%   c: 33   tc: 0   dt: 0NILJ: 18 100%   c: 18   tc:0   dt:0J: 26 100%   c: 26   tc:0   dt:0J: 22 100%   c: 22   tc:0   dt:0J: 24 100%   c: 24   tc:0   dt:0J: 23 100%   c: 23   tc:0   dt:0J: 30 100%   c: 30   tc:0   dt:0J: 35 100%   c: 35   tc:0   dt:0J: 56 100%   c: 56   tc:0   dt:0
2Memastikan permohonan kelulusan sistem alamat diproses secara cekap,teratur,mematuhi semua peraturan  dalam tempoh 14 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J: 8 100%   c: 8     tc: 0   dt: 0

J: 2 100%   c: 2     tc: 0   dt: 0J: 4 100%   c: 4     tc: 0   dt: 0NILJ: 3 100%   c: 3     tc:0   dt:0J: 8 100%   c: 8     tc:0   dt:0J: 3 100%   c: 3   tc:0   dt:0J: 6 100%   c: 6   tc:0   dt:0J: 4 100%   c: 4   tc:0   dt:0J: 6 100%   c: 6   tc:0   dt:0J: 4 100%   c: 4   tc:0   dt:0J: 3 100%   c: 3   tc:0   dt:0
3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah/hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang/ Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor  dalam tempoh 14 hari.

J: 22 100%   c: 22   tc: 0   dt: 0

J: 11 100%   c: 11   tc: 0   dt: 0J: 17 100%   c: 17   tc: 0   dt: 0NILJ: 16 100%   c: 16   tc:0   dt:0 J: 13 100%   c: 13     tc:0   dt:0 J: 25 100%   c: 25   tc:0   dt:0J: 11 100%   c: 11   tc:0   dt:0 J: 28 100%   c: 28   tc:0   dt:0 J: 29 100%   c: 29   tc:0   dt:0 J: 10 100%   c: 10   tc:0   dt:0J: 36 100%   c: 36   tc:0   dt:0
4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan/ pelan kerja tanah/ hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan/ Jabatan Kejuruteraan  dalam tempoh 14 hari bekerja.

J: 24 100%   c: 24   tc: 0   dt: 0

J: 22 100%   c: 22   tc: 0   dt: 0J: 10 100%   c: 10   tc: 0   dt: 0NILNILJ: 15 100%   c: 15     tc:0   dt:0J: 8 100%   c: 8      tc: 0     dt: 0J: 7 100%   c: 7      tc: 0     dt: 0J: 38 100%   c: 38   tc:0   dt:0J: 13 100%   c: 13     tc:0   dt:0J: 23 100%   c: 23   tc:0   dt:0J: 26 100%   c: 26   tc:0   dt:0
5Memastikan kerja-kerja memproses permohonan pelan landskap yang diterima dari Unit Pusat Setempat (OSC) dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan diluluskan di dalam tempoh 30 hari bekerja.

J: 3 100%   c: 3      tc: 0     dt: 0

J: 7 100%   c: 7      tc: 0     dt: 0

J: 3 100%   c: 0      tc: 0     dt: 0

NIL

J: 1 100%   c: 7      tc:0     dt 0

J: 2 100%   c: 2     tc:0   dt:0

J: 7 100%   c: 7      tc: 0     dt: 0

 

J: 6 100%   c: 6      tc: 0     dt: 0

 

J: 6 100%   c: 6   tc:0   dt:0

 

J: 6 100%   c: 6   tc:0   dt:0

J: 4 100%   c: 4   tc:0   dt:0

 

J: 6 100%   c: 6   tc:0   dt:0

6Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.

J: 18 100%   c: 18    tc: 0     dt: 0

J: 20 100%   c: 20    tc: 0     dt: 0

J: 11 100%   c: 11    tc: 0     dt: 0

J: 20 100%   c: 20    tc: 0     dt: 0

J: 1 100%   c: 1    tc:0     dt:0

J: 10 100%   c: 10     tc:0   dt:0

J: 11 100%   c: 11      tc: 0     dt: 0

J: 12 100%   c: 12      tc: 0     dt: 0

J: 28 100%   c: 28   tc:0   dt:0

J: 10 100%   c: 10     tc:0   dt:0

J: 38 100%   c: 38   tc:0   dt:0

J: 22 100%   c: 22   tc:0   dt:0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima404/404
100%
407/407
100%
223/223
100%
NILNIL NIL131/131
100%
357/357
100%
470/470 100%232/232 100% NILNIL
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
45/45
100%
61/61
100%
30/30
100%
27/27
100%
23/23
100%
19/19
100%
13/13
100%
37/37
100%
39/39 100%21/21 100%22/22 100%64/64 100%
BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2020
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%
2Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.7/7 100%NILNILNILNIL0%0%0%0%NIL21/21 100%NIL
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.
1a – Kelulusan Kerja Tanah.4/4
100%
4/4
100%
3/3
100%
NILNIL6/6
100%
5/5
100%
2/2
100%
7/7
100%
4/4
100%
3/3
100%
8/8
100%
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan.6/6
100%
9/9
100%
1/1
100%
NILNIL5/5
100%
3/3
100%
4/4
100%
4/4
100%
4/4
100%
4/4
100%
3/3
100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan.1/1
100%
3/3
100%
6/6
100%
NILNIL2/2
100%
1/1
100%
1/1
100%
4/4
100%
3/3
100%
7/7
100%
9/9
100%
2Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.7/7
100%
5/5
100%
4/4
100%
NIL1/1
100%
4/4
100%
5/5
100%
1/1
100%
7/7
100%
5/5
100%
3/3
100%
3/3
100%
3Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.15/15
100%
20/20
100%
6/6
100%
NILNIL21/21
100%
18/18
100%
8/8
100%
18/18
100%
10/10
100%
12/12
100%
28/28
100%
4Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.14/14
100%
25/25
100%
15/15
100%
NIL10/10
100%
24/24
100%
12/12
100%
10/10
100%
30/30
100%
20/20
100%
15/15
100%
11/11
100%
5Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja.5/5
100%
5/5
100%
6/6
100%
NILNILNIL7/7
100%
9/9
100%
14/14
100%
10/10
100%
10/10
100%
10/10
100%
6Memberi maklumbalas dalam sistem E-Aduan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan33/33
100%
33/33
100%
23/23
100%
20/20
100%
33/33
100%
42/42
100%
50/50
100%
39/39
100%
63/63
100%
34/34 100%41/41
100%
34/34
100%
6b – Kerosakan Longkang24/24
84%
27/27
100%
14/14
100%
20/20
90%
14/14
100%
15/15
100%
30/30
100%
25/25
100%
31/31
100%
29/29 100%32/32
100%
14/14
100%
6c – Kerosakan Lampu Jalan86/86
100%
93/93
100%
51/51
100%
26/26
100%
54/54
100%
77/77
100%
100/100
100%
69/69
100%
97/97
100%
78/78 100%94/94
100%
98/98
100%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat7/7
100%
12/12
100%
4/4
100%
3/3
100%
2/2
100%
NIL20/20
100%
9/9
100%
11/11
100%
5/5 100%26/26
100%
18/18
100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 7 BA                 = RM818,290 dikutip

100%

= 4 BA                 = RM79,548 dikutip

100%

= 4 BA                 = RM78,948 dikutip

100%

Tiada sebarang bayaran diterima berikutan PKP          NIL= 2 BA                 = RM405,341 dikutip

100%

= 2 BA                 = RM815,993 dikutip

100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 220 BP
RM1,169,072
= 138 BP
RM870,049
= 30 BP
RM504,695
=68 BP
RM296,615
= 39 BP
RM386,718
= 69 BP
RM3,101,377
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 458 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 474 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 378 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 429 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 299 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 277 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%

Januari – Jun

BILPIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 17 BA                 = RM102,427 dikutip

100%

= 8 BA                 = RM269,231 dikutip

100%

= 7 BA                 = RM101,251 dikutip

100%

= 10 BA            = RM61,258 dikutip

100%

= 9 BA            = RM1,558,886 dikutip

100%

= 44 BA

= RM189,650 dikutip

100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 99 BP
RM774,357
= 72 BP
RM1,374,802
= 100 BP
RM999,531
= 131 BP
RM1,418,127
= 82 BP
RM1,096,114
=  89 BP

=RM1,405,665

3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
– 430 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 520 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 529 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 457 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 1076 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
729 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.100%100%100%NIL100%100%100%100%100%100% 100%100%100%
2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.935/935 100%950/950 100%395/395 100%TP415/415 100%680/680 100%780/780 100%560/560 100%660/660 100%420/420 100%310/310 100%370/370 100%6475/6475

100%

3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat.DPDP100 % 864DPDPDPDPDP890/890 100%DP DP TP1754/1754

100%

4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.1917/1917
100%
1570/1570
100%
771/771
100%
NIL837/837
100%
1747/1747
100%
2467/2467 100%1058/1058 100%461/461 100%601/601 100%225/225 100%2236/2236 100%13890/13890

100%

5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.1

100%

NILNILNILNIL1

100%

TPTPTPTP TPTP2/2

100%

6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.12/12
100%
2/2
100%
NILNILNIL5/5
100%
6/6
100%
2/2    100%9/9 100%6/6 100%TP4/4    100%42/42
100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya.7/714/143/3NILNIL1/103/37/72/2NIL2/2
Peratusan
100%100%100%NILNIL100%0100%100%100%NIL100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).7-L
100%
6-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
3-L
100%
2-L
100%
6-L
100%
8-L
100%
Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.7-L
100%
11-L
100%
7-L
100%
2-L
100%
4-L
100%
6-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
11-L
100%
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.66-L
100%
79-L
100%
64-L
100%
46-L
100%
99-L
100%
145-L
100%
87-L
100%
115-L
100%
121-L
100%
104-L
100%
109-L
100%
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.1-L
100%
1-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
1-L
100%
1-L
100%
3-L
100%
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.8-L
100%
11-L
100%
4-L
100%
4-L
100%
7-L
100%
9-L
100%
9-L
100%
3-L
100%
2-L
100%
11-L
100%
2-L
100%
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.TPTPTPTPTP1 100%TPTPTPTPTPTP
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.87
100%
65
100%
28
100%
12
100%
2
100%
16
100%
47
100%
24
100%
55 100%53 100%42
100%
41
100%
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.20
100%
24
100%
10
100%
10
100%
6
100%
12
100%
18
100%
20
100%
23 100%24 100%16
100%
22
100%
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari16
100%
7
100%
NILNIL5
100%
NIL22
100%
8
100%
9 100%8 100%8
100%
5
100%
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari3
100%
7
100%
NILNIL4
100%
 6
100%
2
100%
6
100%
3 100%3 100%3
100%
5
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 2 jari bekerja selepas aduan dilaporkan.6/6 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
6/6 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
10/10 ADUAN
100%
7/7 ADUAN
100%
4/4 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
10/10 ADUAN
100%
9/9 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima.4/4 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
11/11 ADUAN
100%
1/1 ADUAN
100%
4/4 ADUAN
100%
1/1 ADUAN
100%
7/7 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
7/7 ADUAN
100%
1/1 ADUAN
100%
TIADA2/2 ADUAN
100%
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

7/7 (PB)

188/188 (R)

 100%

13/13 (PB)

131/131 (R)

 100%

5/5 (PB)

21/21 (R)

 100%

NIL

3/3 (PB)

7/7 (R)

 100%

9/9 (PB)

18/18 (R)

 100%

15/15 (PB)

9/9 (R)

 100%

10/10 (PB)

8/8 (R)

 100%

10/10 (PB)

7/7 (R)

 100%

2/2 (PB)

10/10 (R)

 100%

2/2 (PB)

4/4 (R)

 100%

TIADA
4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

11
UNIT
100%

9
UNIT
100%
10
UNIT
100%
5
UNIT
100%
12
UNIT
100%
12
UNIT
100%
11
UNIT
100%
11
UNIT
100%
8
UNIT
100%
12
UNIT
100%

11
UNIT
100%

20
UNIT
100%
5Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois6/6 100%6/6 100%8/8 100%8/8 100%13/13 100%8/8 100%35/35 100%21/21 100%19/19 100%12/12 100%60/60 100%19/19 100%
6Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan63/63 100%63/63 100%69/69 100%69/69 100%79/79 100%79/79 100%112/112 100%109/109 100%117/117 100%113/113 100%166/166 100%118/118 100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISJUMLAH
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak).100%100%4.16%NIL100%100%100%100%100%96.7%33.3%100%71.18%
2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.100%100%100%NIL100%100%100%100%100% 100%100%100%91.7%

JUMLAH PERMOHONAN DAN PENGELUARAN LESEN BAGI BULAN JAN-DIS 2020

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISJUMLAH
1Permohonan lesen dalam tempoh 14 hari29/2929/291/24NIL2/1034/3435/3531/3125/2530/318/2424/24248/296
2Permohonan lesen serta merta87/8779/7966/66NIL18/1857/5786/8686/8664/64135/13567/6787/87832/832

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.100%100%100%NILNIL33/33 100%91/91 100%213/213 100%282/282 100%188/188 100%16/16 100%9/9 100%
2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.171/171
100%
107/107
100%
65/65
100%
NILNIL17/17 100%85/85 100%176/176 100%239/239 100%117/117 100%NILNIL
398% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan.1989/2013
98.80%
2395/2438
98.20%
901/909
99.10%
NIL5/5

100%

34/34 100%150/157 95.5%367/376 97.6%629/662 95.0%435/444 98%60/63 95.2%14/14 100%
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempoh notis yang diberikan2/2

100%

5/5

100%

NILNIL1/1

100%

59/59 100%103/103 100%107/107 100%317/317 100%128/128 100%48/48 100%46/46 100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(181/181)
≤ 10M=
181
≥ 10M     = 0

100%

(366/366)
≤ 10M=
366
≥ 10M     = 0

100%

(213/213)
≤ 10M=
0
≥ 10M     = 0

NIL

(0/0)
≤ 10M=
366
≥ 10M     = 0

100%

(9/9)
≤ 10M=
9
≥ 10M     = 0

100%

(94/94)
≤ 10M=
94
≥ 10M     = 0

100%

(125/125)
≤ 10M=
125
≥ 10M     = 0

100%

(173/173)
≤ 10M=
173
≥ 10M     = 0

100%

(185/185)
≤ 10M=
185
≥ 10M     = 0

100%

(140/140)
≤ 10M=
140
≥ 10M     = 0

100%

(70/70)
≤ 10M=
70
≥ 10M     = 0

100%

(145/145)

≤ 10M

= 145

˃ 10M

= 0

2.Memastikan setiap maklumbalas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari bekerja.

100%
(60/60)

R – 37
≤ 14H – 37
≥ 14H – 0

B – 23
≤ 14H – 23
≥ 14H – 0

100%
(96/96)

R – 67
≤ 14H – 67
≥ 14H – 0

B – 29
≤ 14H – 29
≥ 14H – 0

100%
(49/49)

R – 38
≤ 14H – 38
≥ 14H – 0

B – 11
≤ 14H – 11
≥ 14H – 0

NIL
(0/0)

R – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

B – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(1/1)

R – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

B – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(5/5)

R – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

B – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(28/28)

R – 15
≤ 14H – 15
≥ 14H – 0

B – 13
≤ 14H – 13
≥ 14H – 0

100%
(23/23)

R – 16
≤ 14H – 16
≥ 14H – 0

B – 7
≤ 14H – 7
≥ 14H – 0

100%
(38/38)

R – 29
≤ 14H – 29
≥ 14H – 0

B – 9
≤ 14H – 9
≥ 14H – 0

100%
(35/35)

R – 24
≤ 14H – 24
≥ 14H – 0

B – 11
≤ 14H – 11
≥ 14H – 0

100%
(23/23)

R – 17
≤ 14H – 17
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%

(31/31)

R = 29

≤ 14H =29

˃ 14H = 0

B = 2

≤ 14H = 2

˃ 14H = 0

3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari bekerja100%
(13/13)

SB – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

 SS – 11
≤ 14H – 11
≥ 14H – 0

100%
(3/3)

SB – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(3/3)

SB – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

 SS – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

NIL
(0/0)

SB – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(4/4)

SB – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

 SS – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(3/3)

SB – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

 SS – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(9/9)

SB – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(8/8)

SB – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

 SS – 5
≤ 14H – 5
≥ 14H – 0

100%
(9/9)

SB – 5
≤ 14H – 5
≥ 14H – 0

 SS – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(8/8)

SB – 7
≤ 14H – 7
≥ 14H – 0

 SS – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(1/1)

SB – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

 SS – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%

(3/3)

SB = 3

≤ 14H = 0

˃ 14H = 0

SS = 1

≤ 14H = 1

˃ 14H = 0

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020
JUMLAH PENCAPAIAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
%
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.2/2
100%
1/1
100%
TNTNTNTN1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
TN1/1
100%
2/2
100%
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima.1/1

100%

1/1

100%

TPTPTP1/1

100%

TPTP1/1
100%
2/2

100%

TP1/1
100%
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.10/10
100%
13/13

100%

4/4

100%

9/9

100%

7/7

100%

12/12

100%

28/28
100%
23/23
100%
13/13
100%
19/19

100%

27/27
100%
72/72
100%
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada  JMB/MC kawasan pembangunan baru sekiranya terdapat permohonan2/2
100%
1/1

100%

1/1

100%

TPTPTP1/1
100%
2/2
100%
3/3
100%
2/2
100%
TPTP
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.TPTPTPTPTPTPTPTP1/1
100%
TP2/2TP

Nota :

TM : Tiada Mesyuarat
TP : Tiada Permohonan
TN : Tiada Notis
TKN : Tiada Khidmat Nasihat

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2020
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Tender sehingga mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/ Tender.NIL4/4
100%
NILNIL42/42
100%
26/26
100%
16/16
100%
25/25 100%16/16
100%
9/9 100%0/0 100%21/21 100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakan Akuan Terima Aduan daripada pelanggan dalam masa 3 hari667/667
100%
861/861
100%
455/455
100%
244/244
100%
395/395
100%
711/711
100%
977/977
100%
727/727
100%
935/935
100%
802/802
100%
852/852
100%
685/685 100%
2Mengemukakan maklum balas status aduan pelanggan kepada pelanggan  (14 hari dari tarikh aduan diterima)667/667
100%
861/861
100%
455/455
100%
244/244
100%
395/395
100%
711/711
100%
977/977
100%
727/727
100%
935/935
100%
802/820 100%852/852
100%
685/685 100%
3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )TPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP
4Masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit sasaran 90% tercapai (tidak pada waktu puncak iaitu Jan – Feb & Jul – Ogos)2953/2962

99.70%

4938/4996

98.84%

1283/1288

99.62%

NIL563/565

99.12%

1249/1252

99.76%

1855/1857
99.89%
1831/1832 99.95%1412/1414 99.95%1285/1289 99.69%1178/1199
98.25%
3069/3465 88.57%
5Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit (untuk urusan secara ‘walk-in’ sahaja).412/468 88.03%443/530 83.58%225/291 77.32%NIL149/183 81.42%360/475 75.79%384/486 79.01%391/393 99.49%519/531 97.74%425/441 100%365/435 83.91%554/621 89.21%
685% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis98.41%96.46%98.70%NIL100%98.51%99.85%98.44%99.62%93.99%95.11%97.50%

Nota:

TP : Tiada Pelaksanaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.5/5  100%10/10  100%NILNILNIL3/3 100%9/9 100%6/6 100%3/3 100%4/4 100%6/6 100%16/16 100%
2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.2/2 100%6/6 100%100%100%100%1/1 100%1/1 100%2/2 100%1/1 100%2/2 100%3/3 100%2/2 100%
Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.3/3 100%4/4 100%100%100%100%2/2 100%8/8 100%4/4 100%2/2 100%2/2 100%3/3 100%14/14 100%


LAMPIRAN

Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan 2020

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDIS
1Memproses permohonan kebenaran merancang diproses secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J: 53 100%   c: 53   tc: 0   dt: 0

J: 52 100%   c: 52   tc: 0   dt: 0J: 33 100%   c: 33   tc: 0   dt: 0NILJ: 18 100%   c: 18   tc:0   dt:0J: 26 100%   c: 26   tc:0   dt:0J: 22 100%   c: 22   tc:0   dt:0J: 24 100%   c: 24   tc:0   dt:0J: 23 100%   c: 23   tc:0   dt:0J: 30 100%   c: 30   tc:0   dt:0J: 35 100%   c: 35   tc:0   dt:0J: 56 100%   c: 56   tc:0   dt:0
2Memastikan permohonan kelulusan sistem alamat diproses secara cekap,teratur,mematuhi semua peraturan  dalam tempoh 14 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J: 8 100%   c: 8     tc: 0   dt: 0

J: 2 100%   c: 2     tc: 0   dt: 0J: 4 100%   c: 4     tc: 0   dt: 0NILJ: 3 100%   c: 3     tc:0   dt:0J: 8 100%   c: 8     tc:0   dt:0J: 3 100%   c: 3   tc:0   dt:0J: 6 100%   c: 6   tc:0   dt:0J: 4 100%   c: 4   tc:0   dt:0J: 6 100%   c: 6   tc:0   dt:0J: 4 100%   c: 4   tc:0   dt:0J: 3 100%   c: 3   tc:0   dt:0
3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah/hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang/ Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor  dalam tempoh 14 hari.

J: 22 100%   c: 22   tc: 0   dt: 0

J: 11 100%   c: 11   tc: 0   dt: 0J: 17 100%   c: 17   tc: 0   dt: 0NILJ: 16 100%   c: 16   tc:0   dt:0 J: 13 100%   c: 13     tc:0   dt:0 J: 25 100%   c: 25   tc:0   dt:0J: 11 100%   c: 11   tc:0   dt:0 J: 28 100%   c: 28   tc:0   dt:0 J: 29 100%   c: 29   tc:0   dt:0 J: 10 100%   c: 10   tc:0   dt:0J: 36 100%   c: 36   tc:0   dt:0
4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan/ pelan kerja tanah/ hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan/ Jabatan Kejuruteraan  dalam tempoh 14 hari bekerja.

J: 24 100%   c: 24   tc: 0   dt: 0

J: 22 100%   c: 22   tc: 0   dt: 0J: 10 100%   c: 10   tc: 0   dt: 0NILNILJ: 15 100%   c: 15     tc:0   dt:0J: 8 100%   c: 8      tc: 0     dt: 0J: 7 100%   c: 7      tc: 0     dt: 0J: 38 100%   c: 38   tc:0   dt:0J: 13 100%   c: 13     tc:0   dt:0J: 23 100%   c: 23   tc:0   dt:0J: 26 100%   c: 26   tc:0   dt:0
5Memastikan kerja-kerja memproses permohonan pelan landskap yang diterima dari Unit Pusat Setempat (OSC) dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan diluluskan di dalam tempoh 30 hari bekerja.

J: 3 100%   c: 3      tc: 0     dt: 0

J: 7 100%   c: 7      tc: 0     dt: 0

J: 3 100%   c: 0      tc: 0     dt: 0

NIL

J: 1 100%   c: 7      tc:0     dt 0

J: 2 100%   c: 2     tc:0   dt:0

J: 7 100%   c: 7      tc: 0     dt: 0

 

J: 6 100%   c: 6      tc: 0     dt: 0

 

J: 6 100%   c: 6   tc:0   dt:0

 

J: 6 100%   c: 6   tc:0   dt:0

J: 4 100%   c: 4   tc:0   dt:0

 

J: 6 100%   c: 6   tc:0   dt:0

6Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.

J: 18 100%   c: 18    tc: 0     dt: 0

J: 20 100%   c: 20    tc: 0     dt: 0

J: 11 100%   c: 11    tc: 0     dt: 0

J: 20 100%   c: 20    tc: 0     dt: 0

J: 1 100%   c: 1    tc:0     dt:0

J: 10 100%   c: 10     tc:0   dt:0

J: 11 100%   c: 11      tc: 0     dt: 0

J: 12 100%   c: 12      tc: 0     dt: 0

J: 28 100%   c: 28   tc:0   dt:0

J: 10 100%   c: 10     tc:0   dt:0

J: 38 100%   c: 38   tc:0   dt:0

J: 22 100%   c: 22   tc:0   dt:0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima404/404
100%
407/407
100%
223/223
100%
NILNIL NIL131/131
100%
357/357
100%
470/470 100%232/232 100% NILNIL
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
45/45
100%
61/61
100%
30/30
100%
27/27
100%
23/23
100%
19/19
100%
13/13
100%
37/37
100%
39/39 100%21/21 100%22/22 100%64/64 100%
BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2020
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%1/1 100%
2Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.7/7 100%NILNILNILNIL0%0%0%0%NIL21/21 100%NIL
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.
1a – Kelulusan Kerja Tanah.4/4
100%
4/4
100%
3/3
100%
NILNIL6/6
100%
5/5
100%
2/2
100%
7/7
100%
4/4
100%
3/3
100%
8/8
100%
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan.6/6
100%
9/9
100%
1/1
100%
NILNIL5/5
100%
3/3
100%
4/4
100%
4/4
100%
4/4
100%
4/4
100%
3/3
100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan.1/1
100%
3/3
100%
6/6
100%
NILNIL2/2
100%
1/1
100%
1/1
100%
4/4
100%
3/3
100%
7/7
100%
9/9
100%
2Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.7/7
100%
5/5
100%
4/4
100%
NIL1/1
100%
4/4
100%
5/5
100%
1/1
100%
7/7
100%
5/5
100%
3/3
100%
3/3
100%
3Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.15/15
100%
20/20
100%
6/6
100%
NILNIL21/21
100%
18/18
100%
8/8
100%
18/18
100%
10/10
100%
12/12
100%
28/28
100%
4Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.14/14
100%
25/25
100%
15/15
100%
NIL10/10
100%
24/24
100%
12/12
100%
10/10
100%
30/30
100%
20/20
100%
15/15
100%
11/11
100%
5Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja.5/5
100%
5/5
100%
6/6
100%
NILNILNIL7/7
100%
9/9
100%
14/14
100%
10/10
100%
10/10
100%
10/10
100%
6Memberi maklumbalas dalam sistem E-Aduan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan33/33
100%
33/33
100%
23/23
100%
20/20
100%
33/33
100%
42/42
100%
50/50
100%
39/39
100%
63/63
100%
34/34 100%41/41
100%
34/34
100%
6b – Kerosakan Longkang24/24
84%
27/27
100%
14/14
100%
20/20
90%
14/14
100%
15/15
100%
30/30
100%
25/25
100%
31/31
100%
29/29 100%32/32
100%
14/14
100%
6c – Kerosakan Lampu Jalan86/86
100%
93/93
100%
51/51
100%
26/26
100%
54/54
100%
77/77
100%
100/100
100%
69/69
100%
97/97
100%
78/78 100%94/94
100%
98/98
100%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat7/7
100%
12/12
100%
4/4
100%
3/3
100%
2/2
100%
NIL20/20
100%
9/9
100%
11/11
100%
5/5 100%26/26
100%
18/18
100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 7 BA                 = RM818,290 dikutip

100%

= 4 BA                 = RM79,548 dikutip

100%

= 4 BA                 = RM78,948 dikutip

100%

Tiada sebarang bayaran diterima berikutan PKP          NIL= 2 BA                 = RM405,341 dikutip

100%

= 2 BA                 = RM815,993 dikutip

100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 220 BP
RM1,169,072
= 138 BP
RM870,049
= 30 BP
RM504,695
=68 BP
RM296,615
= 39 BP
RM386,718
= 69 BP
RM3,101,377
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 458 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 474 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 378 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 429 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 299 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 277 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%

Januari – Jun

BILPIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 17 BA                 = RM102,427 dikutip

100%

= 8 BA                 = RM269,231 dikutip

100%

= 7 BA                 = RM101,251 dikutip

100%

= 10 BA            = RM61,258 dikutip

100%

= 9 BA            = RM1,558,886 dikutip

100%

= 44 BA

= RM189,650 dikutip

100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 99 BP
RM774,357
= 72 BP
RM1,374,802
= 100 BP
RM999,531
= 131 BP
RM1,418,127
= 82 BP
RM1,096,114
=  89 BP

=RM1,405,665

3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
– 430 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 520 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 529 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 457 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
– 1076 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses  > 7 hari 100%
729 bil yang diproses 7 hari

0 bil diproses

>7 hari

100%

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.100%100%100%NIL100%100%100%100%100%100% 100%100%100%
2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.935/935 100%950/950 100%395/395 100%TP415/415 100%680/680 100%780/780 100%560/560 100%660/660 100%420/420 100%310/310 100%370/370 100%6475/6475

100%

3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat.DPDP100 % 864DPDPDPDPDP890/890 100%DP DP TP1754/1754

100%

4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.1917/1917
100%
1570/1570
100%
771/771
100%
NIL837/837
100%
1747/1747
100%
2467/2467 100%1058/1058 100%461/461 100%601/601 100%225/225 100%2236/2236 100%13890/13890

100%

5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.1

100%

NILNILNILNIL1

100%

TPTPTPTP TPTP2/2

100%

6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.12/12
100%
2/2
100%
NILNILNIL5/5
100%
6/6
100%
2/2    100%9/9 100%6/6 100%TP4/4    100%42/42
100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya.7/714/143/3NILNIL1/103/37/72/2NIL2/2
Peratusan
100%100%100%NILNIL100%0100%100%100%NIL100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).7-L
100%
6-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
3-L
100%
2-L
100%
6-L
100%
8-L
100%
Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.7-L
100%
11-L
100%
7-L
100%
2-L
100%
4-L
100%
6-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
11-L
100%
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.66-L
100%
79-L
100%
64-L
100%
46-L
100%
99-L
100%
145-L
100%
87-L
100%
115-L
100%
121-L
100%
104-L
100%
109-L
100%
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.1-L
100%
1-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
1-L
100%
1-L
100%
3-L
100%
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.8-L
100%
11-L
100%
4-L
100%
4-L
100%
7-L
100%
9-L
100%
9-L
100%
3-L
100%
2-L
100%
11-L
100%
2-L
100%
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.TPTPTPTPTP1 100%TPTPTPTPTPTP
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.87
100%
65
100%
28
100%
12
100%
2
100%
16
100%
47
100%
24
100%
55 100%53 100%42
100%
41
100%
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.20
100%
24
100%
10
100%
10
100%
6
100%
12
100%
18
100%
20
100%
23 100%24 100%16
100%
22
100%
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari16
100%
7
100%
NILNIL5
100%
NIL22
100%
8
100%
9 100%8 100%8
100%
5
100%
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari3
100%
7
100%
NILNIL4
100%
 6
100%
2
100%
6
100%
3 100%3 100%3
100%
5
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 2 jari bekerja selepas aduan dilaporkan.6/6 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
6/6 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
10/10 ADUAN
100%
7/7 ADUAN
100%
4/4 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
10/10 ADUAN
100%
9/9 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima.4/4 ADUAN
100%
5/5 ADUAN
100%
11/11 ADUAN
100%
1/1 ADUAN
100%
4/4 ADUAN
100%
1/1 ADUAN
100%
7/7 ADUAN
100%
2/2 ADUAN
100%
7/7 ADUAN
100%
1/1 ADUAN
100%
TIADA2/2 ADUAN
100%
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

7/7 (PB)

188/188 (R)

 100%

13/13 (PB)

131/131 (R)

 100%

5/5 (PB)

21/21 (R)

 100%

NIL

3/3 (PB)

7/7 (R)

 100%

9/9 (PB)

18/18 (R)

 100%

15/15 (PB)

9/9 (R)

 100%

10/10 (PB)

8/8 (R)

 100%

10/10 (PB)

7/7 (R)

 100%

2/2 (PB)

10/10 (R)

 100%

2/2 (PB)

4/4 (R)

 100%

TIADA
4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

11
UNIT
100%

9
UNIT
100%
10
UNIT
100%
5
UNIT
100%
12
UNIT
100%
12
UNIT
100%
11
UNIT
100%
11
UNIT
100%
8
UNIT
100%
12
UNIT
100%

11
UNIT
100%

20
UNIT
100%
5Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois6/6 100%6/6 100%8/8 100%8/8 100%13/13 100%8/8 100%35/35 100%21/21 100%19/19 100%12/12 100%60/60 100%19/19 100%
6Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan63/63 100%63/63 100%69/69 100%69/69 100%79/79 100%79/79 100%112/112 100%109/109 100%117/117 100%113/113 100%166/166 100%118/118 100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISJUMLAH
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak).100%100%4.16%NIL100%100%100%100%100%96.7%33.3%100%71.18%
2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.100%100%100%NIL100%100%100%100%100% 100%100%100%91.7%

JUMLAH PERMOHONAN DAN PENGELUARAN LESEN BAGI BULAN JAN-DIS 2020

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISJUMLAH
1Permohonan lesen dalam tempoh 14 hari29/2929/291/24NIL2/1034/3435/3531/3125/2530/318/2424/24248/296
2Permohonan lesen serta merta87/8779/7966/66NIL18/1857/5786/8686/8664/64135/13567/6787/87832/832

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.100%100%100%NILNIL33/33 100%91/91 100%213/213 100%282/282 100%188/188 100%16/16 100%9/9 100%
2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.171/171
100%
107/107
100%
65/65
100%
NILNIL17/17 100%85/85 100%176/176 100%239/239 100%117/117 100%NILNIL
398% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan.1989/2013
98.80%
2395/2438
98.20%
901/909
99.10%
NIL5/5

100%

34/34 100%150/157 95.5%367/376 97.6%629/662 95.0%435/444 98%60/63 95.2%14/14 100%
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempoh notis yang diberikan2/2

100%

5/5

100%

NILNIL1/1

100%

59/59 100%103/103 100%107/107 100%317/317 100%128/128 100%48/48 100%46/46 100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(181/181)
≤ 10M=
181
≥ 10M     = 0

100%

(366/366)
≤ 10M=
366
≥ 10M     = 0

100%

(213/213)
≤ 10M=
0
≥ 10M     = 0

NIL

(0/0)
≤ 10M=
366
≥ 10M     = 0

100%

(9/9)
≤ 10M=
9
≥ 10M     = 0

100%

(94/94)
≤ 10M=
94
≥ 10M     = 0

100%

(125/125)
≤ 10M=
125
≥ 10M     = 0

100%

(173/173)
≤ 10M=
173
≥ 10M     = 0

100%

(185/185)
≤ 10M=
185
≥ 10M     = 0

100%

(140/140)
≤ 10M=
140
≥ 10M     = 0

100%

(70/70)
≤ 10M=
70
≥ 10M     = 0

100%

(145/145)

≤ 10M

= 145

˃ 10M

= 0

2.Memastikan setiap maklumbalas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari bekerja.

100%
(60/60)

R – 37
≤ 14H – 37
≥ 14H – 0

B – 23
≤ 14H – 23
≥ 14H – 0

100%
(96/96)

R – 67
≤ 14H – 67
≥ 14H – 0

B – 29
≤ 14H – 29
≥ 14H – 0

100%
(49/49)

R – 38
≤ 14H – 38
≥ 14H – 0

B – 11
≤ 14H – 11
≥ 14H – 0

NIL
(0/0)

R – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

B – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(1/1)

R – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

B – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(5/5)

R – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

B – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(28/28)

R – 15
≤ 14H – 15
≥ 14H – 0

B – 13
≤ 14H – 13
≥ 14H – 0

100%
(23/23)

R – 16
≤ 14H – 16
≥ 14H – 0

B – 7
≤ 14H – 7
≥ 14H – 0

100%
(38/38)

R – 29
≤ 14H – 29
≥ 14H – 0

B – 9
≤ 14H – 9
≥ 14H – 0

100%
(35/35)

R – 24
≤ 14H – 24
≥ 14H – 0

B – 11
≤ 14H – 11
≥ 14H – 0

100%
(23/23)

R – 17
≤ 14H – 17
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%

(31/31)

R = 29

≤ 14H =29

˃ 14H = 0

B = 2

≤ 14H = 2

˃ 14H = 0

3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari bekerja100%
(13/13)

SB – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

 SS – 11
≤ 14H – 11
≥ 14H – 0

100%
(3/3)

SB – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(3/3)

SB – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

 SS – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

NIL
(0/0)

SB – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(4/4)

SB – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

 SS – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(3/3)

SB – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

 SS – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(9/9)

SB – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(8/8)

SB – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

 SS – 5
≤ 14H – 5
≥ 14H – 0

100%
(9/9)

SB – 5
≤ 14H – 5
≥ 14H – 0

 SS – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(8/8)

SB – 7
≤ 14H – 7
≥ 14H – 0

 SS – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(1/1)

SB – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

 SS – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%

(3/3)

SB = 3

≤ 14H = 0

˃ 14H = 0

SS = 1

≤ 14H = 1

˃ 14H = 0

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020
JUMLAH PENCAPAIAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
%
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.2/2
100%
1/1
100%
TNTNTNTN1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
TN1/1
100%
2/2
100%
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima.1/1

100%

1/1

100%

TPTPTP1/1

100%

TPTP1/1
100%
2/2

100%

TP1/1
100%
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.10/10
100%
13/13

100%

4/4

100%

9/9

100%

7/7

100%

12/12

100%

28/28
100%
23/23
100%
13/13
100%
19/19

100%

27/27
100%
72/72
100%
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada  JMB/MC kawasan pembangunan baru sekiranya terdapat permohonan2/2
100%
1/1

100%

1/1

100%

TPTPTP1/1
100%
2/2
100%
3/3
100%
2/2
100%
TPTP
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.TPTPTPTPTPTPTPTP1/1
100%
TP2/2TP

Nota :

TM : Tiada Mesyuarat
TP : Tiada Permohonan
TN : Tiada Notis
TKN : Tiada Khidmat Nasihat

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2020
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Tender sehingga mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/ Tender.NIL4/4
100%
NILNIL42/42
100%
26/26
100%
16/16
100%
25/25 100%16/16
100%
9/9 100%0/0 100%21/21 100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakan Akuan Terima Aduan daripada pelanggan dalam masa 3 hari667/667
100%
861/861
100%
455/455
100%
244/244
100%
395/395
100%
711/711
100%
977/977
100%
727/727
100%
935/935
100%
802/802
100%
852/852
100%
685/685 100%
2Mengemukakan maklum balas status aduan pelanggan kepada pelanggan  (14 hari dari tarikh aduan diterima)667/667
100%
861/861
100%
455/455
100%
244/244
100%
395/395
100%
711/711
100%
977/977
100%
727/727
100%
935/935
100%
802/820 100%852/852
100%
685/685 100%
3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )TPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP
4Masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit sasaran 90% tercapai (tidak pada waktu puncak iaitu Jan – Feb & Jul – Ogos)2953/2962

99.70%

4938/4996

98.84%

1283/1288

99.62%

NIL563/565

99.12%

1249/1252

99.76%

1855/1857
99.89%
1831/1832 99.95%1412/1414 99.95%1285/1289 99.69%1178/1199
98.25%
3069/3465 88.57%
5Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit (untuk urusan secara ‘walk-in’ sahaja).412/468 88.03%443/530 83.58%225/291 77.32%NIL149/183 81.42%360/475 75.79%384/486 79.01%391/393 99.49%519/531 97.74%425/441 100%365/435 83.91%554/621 89.21%
685% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis98.41%96.46%98.70%NIL100%98.51%99.85%98.44%99.62%93.99%95.11%97.50%

Nota:

TP : Tiada Pelaksanaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.5/5  100%10/10  100%NILNILNIL3/3 100%9/9 100%6/6 100%3/3 100%4/4 100%6/6 100%16/16 100%
2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.2/2 100%6/6 100%100%100%100%1/1 100%1/1 100%2/2 100%1/1 100%2/2 100%3/3 100%2/2 100%
Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.3/3 100%4/4 100%100%100%100%2/2 100%8/8 100%4/4 100%2/2 100%2/2 100%3/3 100%14/14 100%


LAMPIRAN

Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan 2019

BIL
Piagam Pelanggan
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDIS
1Memproses permohonan kebenaran merancang diproses secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:43

100%
c : 43
tc: 0
dt: 0

J:35

100%
c : 35
tc: 0
dt: 0

J:38

100%
c : 38
tc: 0
dt: 0

J:37

100%
c : 37
tc: 0
dt: 0

J:29

100%
c : 29
tc: 0
dt: 0

J:20

100%
c : 20
tc: 0
dt: 0

J:28

100%
c : 28
tc: 0
dt: 0

J:26

100%
c : 26
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

J:49

100%
c : 49
tc: 0
dt: 0

J:62

100%
c : 62
tc: 0
dt: 0

J:97

100%
c : 62
tc: 0
dt: 0

2Memastikan permohonan kelulusan sistem alamat diproses secara cekap,teratur,mematuhi semua peraturan  dalam tempoh 14 hari bekerja sehingga  Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J:8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

J:9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

J:8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

J:2

100%
c : 2
tc: 0
dt: 0

J:3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

J:6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J:4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J:1

100%
c : 1
tc: 0
dt: 0

3Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah/hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang/ Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor  dalam tempoh 14 hari.

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

J:22

100%
c : 22
tc: 0
dt: 0

J:14

100%
c : 14
tc: 0
dt: 0

J:28

100%
c : 28
tc: 0
dt: 0

J:20

100%
c : 20
tc: 0
dt: 0

J:20

100%
c : 20
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:16

100%
c : 20
tc: 0
dt: 0

J:22

100%
c : 22
tc: 0
dt: 0

4Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan/ pelan kerja tanah/ hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan/ Jabatan Kejuruteraan  dalam tempoh 14 hari bekerja.

 J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:21

100%
c : 21
tc: 0
dt: 0

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:7

100%
c : 7
tc: 0
dt: 0

J:40

100%
c : 40
tc: 0
dt: 0

J:6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J:8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

J:12

100%
c : 12
tc: 0
dt: 0

J:8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

J:30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J:25

100%
c : 25
tc: 0
dt: 0

J:29

100%
c : 29
tc: 0
dt: 0

5Memastikan kerja-kerja memproses permohonan pelan landskap yang diterima dari Unit Pusat Setempat (OSC) dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan diluluskan di dalam tempoh 30 hari bekerja.

 3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

5

100%
c : 5
tc: 0
dt: 0

3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

5

100%
c : 5
tc: 0
dt: 0

9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

6Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.

16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

13

100%
c : 13
tc: 0
dt: 0

11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

18

100%
c : 18
tc: 0
dt: 0

16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

14

100%
c : 14
tc: 0
dt: 0

9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

13

100%
c : 13
tc: 0
dt: 0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPOKTNOVDIS
1.Maklum balas tempahan kemudahan awam 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima474/474
100%
417/417
100%
556/556
100%
455/455
100%
208/208
100%
291/291
100%
465/465
100%
474/474
100%
391/391
100%
361/361
100%
413/413
100%
425/425
100%
2.Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
34/34
100%
64/64
100%
69/69
100%
103/103
100%
74/74
100%
62/62
100%
46/46
100%
64/64
100%
52/52
100%
58/58
100%
60/60
100%
54/54
100%
BILPIAGAM PELANGGAN PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOVDIS
1Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja.
1a – Kelulusan Kerja Tanah.3/3
100%
1/1
100%
7/7
100%
3/3
100%
9/9
100%
2/2
100%
1/1
100%
5/5
100%
5/5
100%
7/7
100%
3/3
100%
1/1
100%
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan.3/3
100%
5/5
100%
4/4
100%
4/4
100%
7/7
100%
3/3
100%
3/3
100%
2/2
100%
8/8
100%
5/5
100%
3/3
100%
4/4
100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan.3/3
100%
3/3
100%
1/1
100%
6/6
100%
5/5
100%
4/4
100%
1/1
100%
2/2
100%
3/3
100%
8/8
100%
4/4
100%
1/1
100%
2Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.6/6
100%
5/5
100%
9/9
100%
3/3
100%
3/3
100%
6/6
100%
4/4
100%
9/9
100%
3/3
100%
9/9
100%
6/6
100%
3Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.18/18
100%
21/21
100%
22/22
100%
22/22
100%
17/17
100%
19/19
100%
27/27
100%
23/23
100%
18/18
100%
20/20
100%
8/8
100%
5/5
100%
4Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.10/10
100%
7/7
100%
11/11
100%
8/8
100%
11/11
100%
15/15
100%
11/11
100%
10/10
100%
12/12
100%
15/15
100%
10/10
100%
8/8
100%
5Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja.20/20
100%
18/18
100%
13/13
100%
14/14
100%
19/19
100%
17/17
100%
14/14
100%
12/12
100%
10/10
100%
15/15
100%
10/10
100%
12/12
100%
6Memberi maklumbalas dalam sistem E-Aduan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan51/52
98%
39/39
100%
50/50
100%
38/38
100%
22/22
100%
37/37
100%
58/61
95%
45/45
100%
19/19
100%
28/28
100%
34/34
100%
15/15
100%
6b – Kerosakan Longkang33/39
84%
14/14 100%17/17
100%
20/22
90%
18/24
75%
15/17
88%
36/36
100%
21/21
100%
16/16
100%
24/24
100%
20/20
100%
20/20
100%
6c – Kerosakan Lampu Jalan81/81
100%
43/43
100%
65/65
100%
84/84
93%
66/66
100%
57/57
100%
73/73
100%
73/73
100%
65/65
100%
89/89
100%
84/84
100%
76/76
100%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat19/19
100%
14/14
100%
13/13
100%
25/25
100%
15/15
100%
9/9
100%
8/8
100%
8/8
100%
4/4
100%
3/3
100%
5/5
100%
0/0
100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUN
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 18 BA            = RM378,696 dikutip

100%

= 10 BA        =RM185,239 dikutip

100%

= 5 BA            = RM27,057 dikutip

100%

= 5 BA             = RM59,354 dikutip

100%

= 4 BA             = RM23,698 dikutip

100%

= 2 BA             = RM11,653 dikutip

100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 145 BP
RM598,784
= 132 BP
RM520,837
= 122 BP
RM898,010
= 138 BP
RM897,855
= 152 BP
RM1,375,372
= 150 BP
RM1,197,549
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 524 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 508 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 591 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 634 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 714 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 322 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%

Januari – Jun

BILPIAGAM PELANGGANJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.= 5 BA             = RM75,197 dikutip

100%

= 4 BA             = RM87,624 dikutip

100%

= 4 BA             = RM1,773,603 dikutip

100%

= 15 BA             = RM50,457,000 dikutip

100%

= 27 BA             = RM66,987 dikutip

100%

= 5 BA             = RM326,678 dikutip

100%

2Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.= 94 BP
RM456,504
= 165 BP
RM2,270,860
= 86 BP
RM767,726
= 133 BP
RM1,333,474
= 122 BP
RM1,979,163
= 70 BP
RM426,991
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
– 585 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 564 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 529 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 693 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 632 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 730 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDISJUMLAH
PENCAPAIAN
1Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.

100%

1115/1115

100%

980/980

100%

780/780

100%

800/800

100%

830/830

100%

840/840

100%

950/950

100%

720/720

100%

550/550

100%

600/600

100%

920/920

100%

1320/1320

100%

     10405

2Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat.

100%

905/905

       100%

905

4Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.1915/1915
100%
807/807
100%
709/709
100%
492/492
100%
351/351
100%
1430/1430
100%
2158/2158
100%
1491/1491
100%
861/861
100%
1394/1394
100%
853/853
100%

1182/1182
100%

13670

100%

5Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.2/2
100%
1/1
100%
3

100%

6Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.4/4
100%
3/3
100%
4/4
100%
4/4
100%
4/4
100%
5/5
100%
0/0
100%
19/19
100%
1/1
100%
0/0
100%
3/3
100%
0/0
100%
47

100%

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya.4/45/55/520/204/413/1314/1416/1612/1212/1222/2220/20
Peratusan
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Kelulusan Pelan Bangunan
iBangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).8-L
100%
9-L 100%7-L 100%2-L 100%10-L 100%3-L 100%11-L  81%7-L 100%10-L 100%7-L 100%10-L 100%9-L 100%
iiRumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.5-L
100%
8-L 100%4-L 100%10-L 100%9-L 100%5-L 100%8-L 100%10-L 100%4-L 100%6-L 100%5-L 100%6-L 100%
iiiTambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.100-L
100%
75-L 100%84-L 100%97-L 100%84-L 100%57-L 100%122-L 100%97-L 100%140-L 100%97-L 100%60-L 100%76-L 100%
ivPermit Bangunan Sementara
aYang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.1-L
100%
1-L 100%1-L 100%14-L 100%2-L 100%7-L 100%2-L 100%3-L 100%1-L 100%1-L 100%
bYang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.13-L
100%
10-L 100%18-L 100%1-L 100%12-L 100%9-L 100%6-L 100%12-L 100%14-L 100%8-L 100%12-L 100%12-L 100%
2Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.TPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTP
3Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.63
100%
27
100%
55
100%
42
100%
37 100%46 100%89 100%50 100%59 100%46 100%51 100%19 100%
4Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.14
100%
15
100%
10
100%
18
100%
12
100%
13
100%
11
100%
7
100%
13
100%
22 100%13 100%19 100%
5Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari15
100%
7
100%
8
100%
7
100%
7
100%
2
100%
16
100%
29
100%
19
100%
17 100%5 100%13 100%
6.Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari22
100%
3
100%
6
100%
10
100%
14
100%
2
100%
9
100%
8
100%
5
100%
2
100%
7
100%
11 100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOKTNOVDIS
1Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 2 jari bekerja selepas aduan dilaporkan.5 ADUAN
100%
3 ADUAN 100%6 ADUAN 100%5 ADUAN 100%3 ADUAN 100%16 ADUAN 100%7 ADUAN 100%9 ADUAN 100%9 ADUAN 100%9 ADUAN 100%10 ADUAN 100%7 ADUAN 100%
2Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima.5 ADUAN
100%
1 ADUAN 100%3 ADUAN 100%4 ADUAN 100%2 ADUAN 100%2 ADUAN 100%2 ADUAN 100%4 ADUAN 100%1 ADUAN 100%1 ADUAN 100%3 ADUAN 100%2 ADUAN 100%
3Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

12 (PB)

193 (R)

 100%

9 (PB)

137 (R)

100%

12 (PB)

55 (R)

100%

7 (PB)

15 (R)

100%

10 (PB)

16 (R)

100%

7 (PB)

7 (R)

100%

3 (PB)

5 (R)

100%

8 (PB)

3 (R)

100%

9 (PB)

2 (R)

100%

11 (PB)

0 (R)

100%

2 (PB)

0 (R)

100%

1 (PB)

1 (R)

100%

4Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

4
UNIT
100%

2     UNIT 100%

16   UNIT 100%12   UNIT 100%8   UNIT 100%12   UNIT 100%13   UNIT 100%10   UNIT 100%11   UNIT 100%8   UNIT 100%4   UNIT 100%14   UNIT 100%
5Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois20/20 100%20/20 100%20/20 100%20/20 100%60/60 100%21/21 100%66/66 100%17/17 100%29/29 100%61/61 100%49/49 100%49/49 100%
6Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan72/72 100%72/72 100%72/72 100%72/72 100%60/60 100%60/60 100%110/110 100%149/149 100%149/149 100%193/193 100%164/164 100%164/164 100%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDISJUMLAH
1Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak).20/20

100%

22/22

100%

29/29

100%

26/26

100%

23/23

100%

9/9

100%

28/28

100%

21/21

100%

23/23

100%

18/18

100%

28/28

100%

21/21

100%

268/268

100%

2Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.92/92

100%

74/74

100%

60/60

100%

85/85

100%

100/100

100%

55/55

100%

76/76

100%

59/59

100%

67/67

100%

74/74

100%

66/66

100%

77/77

100%

885/885

100%

JUMLAH11296891111236410480909294981153/1153

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
1Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.117/117
100%
219/219
100%
255/255
100%
250/250
100%
122/122
100%
138/138
100%
212/212
100%
180/180
100%
166/166
100%
243/243
100%
216/216
100%
53/53
100%
398% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan.401/401
100%
1175/1175
100%
1306/1306
100%
1823/1841
99%
905/911
99.34%
446/448
99.55%
1251/1260
99.29%
1231/1233
99.80%
806/814
99%
468/469
99.7%
308/310
99.4%
131/131
99.2%
485 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempoh notis yang diberikanNILNILNIL NIL NIL 12/12 100% 1/1   100%1/1   100%NILNILNILNIL
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDIS
1.Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(153/153)
≤ 10M=
153
≥ 10M = 0

100%

(339/339)
≤ 10M=
339
≥ 10M = 0

100%

(329/329)
≤ 10M=
329
≥ 10M = 0

100%

(249/249)
≤ 10M=
249
≥ 10M = 0

100%

(151/151)
≤ 10M=
151
≥ 10M = 0

100%

(109/109)
≤ 10M=
109
≥ 10M = 0

100%

(192/192)
≤ 10M=
192
≥ 10M = 0

100%

(259/259)
≤ 10M=
259
≥ 10M = 0

100%

(116/116)
≤ 10M=
116
≥ 10M = 0

100%

(323/323)
≤ 10M=
323
≥ 10M = 0

100%

(93/93)
≤ 10M=
93
≥ 10M = 0

100%

(73/73)
≤ 10M=
73
≥ 10M = 0

2.Memastikan setiap maklumbalas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari bekerja.

100%
(15/15)

R – 12
≤ 14H – 12
≥ 14H – 0

B – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(28/28)

R – 21
≤ 14H – 21
≥ 14H – 0

B – 7
≤ 14H – 7
≥ 14H – 0

100%
(35/35)

R – 31
≤ 14H – 31
≥ 14H – 0

B – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(59/59)

R – 53
≤ 14H

-53
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H -6
≥ 14H – 0

100%
(39/39)

R – 34
≤ 14H

-34
≥ 14H – 0

B – 5
≤ 14H -5
≥ 14H – 0

100%
(25/25)

R – 13
≤ 14H

-33
≥ 14H – 0

B – 12
≤ 14H -12
≥ 14H – 0

100%
(66/66)

R – 51
≤ 14H

-51
≥ 14H – 0

B – 15
≤ 14H -15
≥ 14H – 0

100%
(29/29)

R – 23
≤ 14H

-23
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H -6
≥ 14H – 0

100%
(20/20)

R – 18
≤ 14H

-18
≥ 14H – 0

B – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0

100%
(21/21)

R – 13
≤ 14H

-13
≥ 14H – 0

B – 9
≤ 14H -9
≥ 14H – 0

100%
(15/15)

R – 13
≤ 14H

-13
≥ 14H – 0

B – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0

100%
(21/21)

R – 15
≤ 14H

-15
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H -6
≥ 14H – 0

3.Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari bekerja100%
(4/4)

SB – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

 SS – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(9/9) SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0

100%
(2/2)SB – 0
≤ 14H -0
≥ 14H – 0SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0
100%
(1/1)SB – 1
≤ 14H -0
≥ 14H – 0 SS – 0
≤ 14H -0
≥ 14H – 0
100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0 SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0
100%
(3/3)SB – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0 SS – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0
100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0 SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0
100%
(8/8)SB – 4
≤ 14H -4
≥ 14H – 0 SS – 4
≤ 14H -4
≥ 14H – 0
100%
(3/3)SB – 3
≤ 14H -3
≥ 14H – 0 SS – 0
≤ 14H -0
≥ 14H – 0
100%
(7/7)SB – 3
≤ 14H -3
≥ 14H – 0 SS – 4
≤ 14H -4
≥ 14H – 0
BILPIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JUMLAH PENCAPAIAN
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPOKTNOVDIS
%
1Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.3/3
100%
1/1
100%
TN1/1
100%
TNTN 1/1
100%
TNTN4/4
100%
TN1/1
100%
2Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima.2/2

100%

TP1/1

100%

2/2

100%

4/4

100%

1/1

100%

2/2

100%

TPTPTP2/2
100%
4/4
100%
3Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.10/10
100%
6/6
100%
15/15
100%
14/14
100%
12/12
100%
7/7
100%
30/30
100%
11/11
100%
12/12
100%
15/15
100%
7/7
100%
7/7
100%
4Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada  JMB/MC kawasan pembangunan baru sekiranya terdapat permohonanTP2/2
100%
2/2
100%
2/2
100%
2/2
100%
1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
2/2
100%
TP2/2
100%
1/1
100%
5Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.TNTNTN1/1

100%

TPTPTPTPTP1/1
100%
TP1/1
100%
BILPIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2018
JANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSSEPTOKTNOVDIS
1.Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Tender sehingga mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/ Tender.23/23
100%
3/3 100%20/20 100%26/26 100%28/28 100%7/7 100%2/2 100%9/9 100%29/29 100%14/14
100%
18/18
100%
33/33
100%
BIL.PIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPOCTNOVDIS
1Mengemukakan Akuan Terima Aduan daripada pelanggan dalam masa 3 hari100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
2Mengemukakan maklum balas status aduan pelanggan kepada pelanggan  (14 hari dari tarikh aduan diterima)791/791
100%
509/509
100%
657/657
100%
697/697
100%
544/544
100%
508/508
100%
764/764
100%
635/635
100%
537/537
100%
681/681
100%
680/680
100%
504/504
100%
3Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )TPTPTPTPTPTPTP11TP1TP
4Masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit sasaran 90% tercapai (tidak pada waktu puncak iaitu Jan – Feb & Jul – Ogos)3119/3138

99.39%
(100%)

3009/3035

99.14%
(100%)

1958/1958

100%
(100%)

2208/2208

99.91%
(100%)

1467/1467

100%
(100%)

1063/1064

99.91%
(100%)

2119/2120

99.95%
(100%)

2161/2161

99.82%
(100%)

1203/1213

99.18%
(100%)

1625/1626

99.94%
(100%)

1544/1544

100%
(100%)

3180/3202

99.31%
(100%)

5Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit403/502 80.28%359/422 85.07%419/522 80.27%378/488 77.46%336/445 75.51%302/360 83.89%366/519 70.52%291/479 60.75%260/408 63.73%433/519 83.43%426/510 85.53%405/510 83.53%
685% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis96.37%97.00%96.14%98.33%96.98%94.62%97.73%96.46%99.11%96.95%99.38%98.04%
BILPIAGAM PELANGGANJANFEBMACAPRMEIJUNJULAUGSEPTOKTNOVDIS
1Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.0 100%0 100%0 100%0 100%4 100%3 100%0 100%2 100%2 100%2 100%2 100%3 100%
2Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
3Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
4Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%


LAMPIRAN