Polisi Kualiti Majlis Perbandaran Sepang

“Kami beriltizam meningkatkan kualiti perbandaran melalui perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berkualiti dengan mengamalkan budaya kerja korporat dan peningkatan sistem pengurusan kualiti yang berterusan bagi memenuhi keperluan dan Kepuasan Pelanggan.
Perkhidmatan Perbandaran Majlis merujuk kepada :-