TREASURY DEPARMENT

 • Bahagian Belanja Dan Bajet 
 • Bahagian Hasil Dan Kaunter 
 • Bahagian Akaun Dan Gaji
 • Bahagian Pentadbiran Am

  Treasury Department Function

 1. Menyelaras pengeluaran pesanan kerajaan / bayaran berperingkat.
 2. Menyelaras Tempat Letak Kereta Berbayar (TLK)
 3. Menyelaras tuntutan bayaran Akaun Amanah
 4. Menyelaras Tuntutan bayaran balik cagaran
 5. Menyelaras tuntutan pembayaran panjar wang runcit
 6. Menyediakan penyediaan penyata kewangan berakhir 31 Disember setiap tahun
 7. Menyelaras penyediaan belanjawan tahunan
 8. memantau dan melaksanakan kutipan hasil cukai dan bukan cukai
 9. Melaksanakan aktiviti pelaburan Simpanan Tetap dan Pelaburan Jangka Pendek di Institusi kewangan & perbankan yang diluluskan
 10. Menyelaras permohonan petak khas
 11. Menyelaras penyediaan laporan kewangan untuk kerajaan Negeri dan Persekutuan
 12. Penguatkuasaan trafik di kawasan tempat letak kereta berbayar